Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Thành Phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể như sau:

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Ngành đào tạo

Mã ngành Ngành, nhóm ngành Chi tiêu 2020 (dự’ kiến) Mã Tổ hợp môn (dự kiến)
7420101 Sinh học 260 A02, BOO, B08
742010l_CLC Sinh học (CT Chất lượng cao) 40 A02, BOO, B08
7420201 Công nghệ Sinh học 180 A02, BOO, B08, D90
7420201_CLC Còng nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) 100 A02, BOO, B08, D90
7440102 Vặt lý học 200 A00, A01,A02, D90
7440228 Hải dương học 50 A00, A01,B00, D07
7520402 Kỹ thuật Hạt nhân 50 AOO, A01,A02, D90
7520403 Vật lý Y khoa 40 AOO, A01,A02, D90
7440112 Hóa học 240 AOO, BOO, D07, D90
7440112_CLC Hóa học (CT Chất lượng cao) 40 AOO, BOO, D07, D90
7440112_VP Hóa học (CTLK Việt - Pháp) 30 AOO, BOO, D07, D24
751O4O1_CLC Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) 100 AOO, BOO, D07, D90
7440122 Khoa học Vật liệu 150 AOO, A01,B00, D07
7510402 Còng nghệ Vật liệu 50 A00, A01.B00, D07
7440201 Địa chất học 100 A00, A01.B00, D07
7520501 Kỹ thuật Địa chát 50 AOO, A01,B00, D07
7440301 Khoa học Môi trường 110 AOO, BOO, B08, D07
7440301_BT Khoa học Môi trường (PH ĐHQG-HCM, Bến Tre) 50 AOO, BOO, B08, D07
7440301_CLC Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) 40 AOO, BOO, B08, D07
7510406 Công nghệ Kỹ thuật Mỏi trường 100 AOO, BOO, B08, D07
7460101 Toán học 290 AOO, A01,B00, DOI
7480201_NN Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin -  Hệ thống thông tin -  Khoa học máy tính -  Kỷ thuật phấn mém - Truyền thông & Mạng máy tính 400 AOO, A01.B08, D07
7480201_CLC Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) 440 AOO, A01,B08, D07
7480101_TT Khoa học Máy tính (CTTiên tiến) 80 AOO, A01.B08, D07
7480201_VP Công nghệ Thòng tin (CTLK Việt - Pháp) 40 AOO, A01,D07, D29
7520207 Kỹ thuật Điện tử - Viên thông 160 AOO, A01.D07, D90
7520207_CLC Kỹ thuật Điện tử - Viẻn thông (CT Chất lượng cao) 80 AOO, A01.D07, D90

2. Phạm vi tuyển sinh

Trường Đại học khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh những thí sinh đã tốt nghiệp THPT quốc gia trên địa bàn cả nước

3. Phương thức tuyển sinh

Ưu tiên xét tuyển theo quy định ĐHQG – HCM Thời gian đăng ký xét tuyển: 15/7 – 15/8/2020 Thời gian công bố: 24 – 29/8/2020

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG – HCM Thời gian kết thúc đăng ký dự thi: 15/6/2020 Thời gian đăng ký xét tuyển: 15/7 – 15/8/2020 Thời gian công bố: 24 – 29/8/2020

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thời gian đăng ký dự thi, nguyện vọng: 15 – 30/6/2020 Thời gian thay đổi nguyện vọng: 9 – 18/9/2020 Thời gian công bố

4. Điều kiện tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và những năm trở về trước Đại học: thí sinh có trung bình cộng các điểm trung bình ba năm học (lớp 10, 11, 12) từ 6.5 trở lên

Cao đẳng: thí sinh có trung bình cộng các điểm trung bình ba năm học (lớp 10, 11, 12) từ 6.0 trở lên. Điểm trúng tuyển sẽ được nhà trường xác định bằng cách lấy từ cao xuống thấp

5. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục Giấy chứng nhận kết quả kì thi THPT quốc gia Giấy tờ ưu tiên (nếu có) Lệ phí xét tuyển: theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.    

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.