Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - đại học quốc gia TP. Hồ chí minh thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành như sau:

ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy  với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

1. Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Tuyển Sinh Các Ngành

Giáo dục học

Mã ngành: 7140101

Chỉ tiêu: 115

Tổ hợp xét: B00, C00, C01, D01

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Chỉ tiêu: 200

Tổ hợp xét: D01

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201_CLC

Chỉ tiêu: 130

Tổ hợp xét: D01

Ngôn ngữ Nga

Mã ngành: 7220202

Chỉ tiêu: 65

Tổ hợp xét: D01, D02

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành: 7220203

Chỉ tiêu: 85

Tổ hợp xét: D01, D03

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Chỉ tiêu: 145

Tổ hợp xét: D01, D04

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204_CLC

Chỉ tiêu: 55

Tổ hợp xét: D01, D04

Ngôn ngữ Đức 

Mã ngành: 7220205

Chỉ tiêu: 80

Tổ hợp xét: D01, D05

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

Mã ngành: 7220206

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: D01, D03, D05

Ngôn ngữ Italia

Mã ngành: 7220208

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: D01, D03, D05

Triết học

Mã ngành: 7229001

Chỉ tiêu: 80

Tổ hợp xét: A1, C00, D01, D14

Lịch sử

Mã ngành: 7229010

Chỉ tiêu: 100

Tổ hợp xét: C00, D01, D14

Ngôn ngữ học

Mã ngành: 7229020

Chỉ tiêu: 90

Tổ hợp xét: C00, D01, D14

Văn học

Mã ngành: 7229030

Chỉ tiêu: 135

Tổ hợp xét: C00, D01, D14

Văn hoá học

Mã ngành: 7229040

Chỉ tiêu: 85

Tổ hợp xét: C00, D01, D14

Quan hệ quốc tế

Mã ngành: 7310206

Chỉ tiêu: 120

Tổ hợp xét: D01, D14

Quan hệ Quốc tế

Mã ngành: 7310206_CLC

Chỉ tiêu: 80

Tổ hợp xét: D01, D14

Xã hội học

Mã ngành: 7310301

Chỉ tiêu: 140

Tổ hợp xét: A00, C00, D01, D14

Nhân học

Mã ngành: 7310302

Chỉ tiêu: 64

Tổ hợp xét: C00, D01, D14

Tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Chỉ tiêu: 130

Tổ hợp xét: C00, B00, D01, D14

Địa lý học

Mã ngành: 7310501

Chỉ tiêu: 95

Tổ hợp xét: A01, C00, D01, D15

Đông phương học

Mã ngành: 7310608

Chỉ tiêu: 165

Tổ hợp xét: D01, D04, D14

Nhật Bản học

Mã ngành: 7310613

Chỉ tiêu: 95

Tổ hợp xét: D01, D06

Nhật Bản học

Mã ngành: 7310613_CLC

Chỉ tiêu: 60

Tổ hợp xét: D01, D06

Hàn Quốc học

Mã ngành: 7310614

Chỉ tiêu: 145

Tổ hợp xét: D01, D14

Báo chí

Mã ngành: 7320101

Chỉ tiêu: 100

Tổ hợp xét: C00, D01, D14

Báo chí

Mã ngành: 7320101_CLC

Chỉ tiêu: 60

Tổ hợp xét: C00, D01, D14

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104

Chỉ tiêu: 60

Tổ hợp xét: D01, D14, D15

Thông tin - thư viện

Mã ngành: 7320201

Chỉ tiêu: 60

Tổ hợp xét: A01, C00, D01, D14

Quản lý thông tin

Mã ngành: 7320205

Chỉ tiêu: 60

Tổ hợp xét: A01, C00, D01, D14

Lưu trữ học

Mã ngành: 7320303

Chỉ tiêu: 60

Tổ hợp xét: C00, D01, D14

Đô thị học

Mã ngành: 7580112

Chỉ tiêu: 65

Tổ hợp xét: A01, C00, D01, D14

Đô thị học

Mã ngành: 7580112_BT

Chỉ tiêu: 35

Tổ hợp xét: A01, C00, D01, D14

Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Chỉ tiêu: 90

Tổ hợp xét: C00, D01, D14

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Chỉ tiêu: 120

Tổ hợp xét: C00, D01, D14

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103_CLC

Chỉ tiêu: 60

Tổ hợp xét: C00, D01, D14

Việt Nam học 

Mã ngành: 7340406_NN

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét:

Tôn giáo học 

Mã ngành: 7229009

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: C00, D01, D14

Quản trị văn phòng 

Mã ngành: 7340406

Chỉ tiêu: 60

Tổ hợp xét: C00, D01, D14

 

Tuyển sinh các tổ hợp: C00, A01, D01, D14

- Dành 25% chỉ tiêu cho kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM

- Điểm chuẩn của ngành đào tạo theo đề án này sẽ thấp hơn 2 điểm so với hệ đào tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh

2. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp.

3. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước

4. Phương thức tuyển sinh

(thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 60 - 65%

Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực SAT của ĐHQG-HCM 15 -20% cho tất cả các ngành.

- Ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tối đa 5%) và theo Quy định riêng của Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (tối đa 15%)

5. Hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao tại trường đại học khoa học xã hội nhân văn đại học quốc gia tp. HCM 

Ngành: Báo chí, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản học Giới thiệu chung về chương trình đào tạo chất lượng cao Chương trình đào tạo Cử nhân Chất lượng cao theo học phí tương ứng (CLC) là chương trình trọng điểm của trường ĐHKHXH&NV và ĐHQG TP.HCM, trong chiến lược phát triển và nâng cao Chất lượng giáo dục đại học đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Sinh viên hệ đào tạo CLC được học tập theo chương trình đào tạo chất lượng cao và sử dụng cơ sở vật chất riêng của hệ đào tạo này theo quy định của Bộ GD-ĐT. Sinh viên sau khi trúng tuyển, nhập học sẽ đăng ký học chương trình chất lượng cao.

Mục tiêu đào tạo Sinh viên hệ CLC khi tốt nghiệp ngoài các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ của ngành đã học, còn đạt chuẩn ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của ngành nghề. Sinh viên tốt nghiệp hệ CLC có thể theo học tiếp tục bậc học cao học và nghiên cứu sinh (Cả đào tạo trong nước và nước ngoài). Điều kiện tham dự chương trình Sinh viên trúng tuyển vào hệ chính quy  các khoa có mở hệ đào tạo Chất lượng cao.

Các chương trình đào tạo hệ Chất lượng cao:

 Ngành Mã ngành Ngôn ngữ giảng dạy 
 Báo chí 7320101  Tăng cường tiếng Anh
 Quan hệ quốc tế 7220201  Song ngữ Anh - Việt
 Ngôn ngữ Anh 7220201  Tiếng Anh
 Nhật Bản học 7310613  Song ngữ Nhật - Việt

Học phí:  33.000.000 đồng/năm (không tăng học phí trong 4 năm học)

6. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT có điểm trung bình tổng cộng 3 năm (lớp 10,11 và 12) đạt từ 6.5 trở lên.

- Đảm bảo về quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

7. Chính sách ưu tiên

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Theo quy định tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

+ Học sinh giỏi đã tốt nghiệp THPT từ các trường THPT chuyên, năng khiếu trên cả nước;

+ Học sinh các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi THPTQG cao nhất .

Nội Dung Liên Quan: 

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.