Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội

Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau

 ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy  với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

1. Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội Tuyển Sinh Các Ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh ngành Luật là 300. được phàn bồ cụ thề như sau:

Chỉ tiêu xét tuyến thẳng: 04 chi tiêu cho cảc đổi tượng quy định tại điểm (5) liều Mục 2.3.23 £>c án này vả được trừ vào lồng chì lieu tuyền sinh nãm 2021.

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng cho cảc đối tượng theo quy định tại điểm (ỉ), (2), (3), (4) tiều Mục 3.2.3 Đề án này thực hiện theo số lượng thực te thi sinh đù điều kiện và được trừ đi ưong tổng số 300 chi liêu tuyên sinh nãm 2020.

Chi liêu ưu tiên xét tuyển: xẻt không quá 20 chỉ tiêu và được trừ đi trong tông số 300 chi liêu tuyền sinh nảm 2020.

Chi tiêu theo khu vực: Khu vực các tinh phía Nam lừ linh Quâng Trị trờ vào: dự kiổn 50% chi tiêu; khu vực các tinh phía Bắc lừ linh Ọuâng Bình trở ra: dự kiến 50% chỉ tiêu.

Tỷ lệ tuyển sinh đoi với nữ học sinh: Việc tuyển sinh dổi với nữ học sinh vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được xảc định chi riêu ricng với tỳ lệ không quá 120

chi tiêu. Không hạn chế ly lộ nữ sơ tuyển vả đăng ký dự tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

- Chỉ tiêu theo to hợp môn và phân môn xét tuyên: Chi tiêu phân bô cho lô hợp môn và phân môn thi (theo phương thức I và 2): Tổ hợp 1: 25% chi tiêu; Tố hợp 2: 25% chi tiêu; Tổ hợp 3: 25% chỉ tiêu; Tổ hợp 4: 25% chi Chỉ tiêu này được phân bổ cho từng khu vực (phía Nam, phía Bắc), nam. nu.

2. Khu vực tuyển sinh

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tuyển sinh trên địa bàn cả nước trong đó: - Khu vực các tỉnh phía Nam từ Quảng Trị trở vào tuyển 50% chỉ tiêu; - Khu vực các tỉnh phía Bắc từ Quảng Bình trở ra tuyển 50% chỉ tiêu tuyển sinh

3. Phương thức tuyển sinh

Thí sinh có thể lựa chọn phương thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển qua 4 bước sau:

Bước 1 - Sơ tuyển Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phải đăng ký, nộp hồ sơ sơ tuyển theo hướng dẫn tại Thông báo sơ tuyển đăng tải trên Website https://tks.edu.vn.

Bước 2 - Đăng ký xét tuyển và đăng ký dự thi THPT Quốc gia

Những thí sinh đạt sơ tuyển, để được xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phải đăng ký xét tuyển (ĐKXT) và làm thủ tục đăng ký dự thi THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo những môn thi, bài thi cụ thể sau:

Môn Toán và môn Vật lý, môn Hóa học thuộc bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (tổ hợp 1); Môn Ngữ văn và môn Lịch sử, môn Địa lý thuộc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (tổ hợp 2); môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán (tổ hợp 3); Môn Toán, Tiếng Anh và môn Vật lý thuộc bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (tổ hợp 4).

Bước 3 - Xét tuyển đại học

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tiến hành xét tuyển đại học theo kết quả thi THPT quốc gia đối với từng tổ hợp xét tuyển. Mức điểm nhận ĐKXT đối với các tổ hợp xét tuyển, mức điểm tối thiểu của từng bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển phù hợp với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Thông báo tuyển sinh đại học chính quy ngành luật của Trường đăng tải trên Website https://tks.edu.vn.

Bước 4. Hậu kiểm Thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy ngành Luật của Trường đươc Nhà trường triệu tập trúng tuyển và tổ chức kiểm tra các điều kiện sơ tuyển. Những thí sinh không đủ điều kiện sơ tuyển theo kết luận của Hội đồng tuyển sinh Trường thì Nhà trường không công nhận kết quả trúng tuyển.

3. Điều kiện đăng ký xét tuyển

Đạt sơ tuyển tại Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh theo quy định của ngành kiểm sát nhân dân. Có tham dự kỳ thi THPT quốc gia và có tổng điểm thi (điểm trần tổ hợp xét tuyển) đáp ứng tiêu chí đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào của Bộ giáo dục và Đào tạo.

4. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

Đơn xin đăng kí xét tuyển theo mẫu của nhà trường Bản sơ yếu lý lịch (có dán ảnh giáp lai và xác nhận của địa phương) Bản sao kết quả học tập (đối với thí sinh đang học lớp 12 hoặc THBT) Bản sao học bạ và bằng tốt nghiệp (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT)

Giấy khám sức khỏe có thời hạn 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự sơ tuyển (từ cấp quận, huyện trở lên cấp 4 ảnh 4x6 Giấy chứng nhận ưu tiên nếu có 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên địa chỉ số điện thoại của thí sinh  

Nội Dung Liên Quan: 

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.