Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Tuyển Sinh 2022 Chính Thức

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Tuyển Sinh

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những trường đại học định hướng nghiên cứu về khối ngành đào tạo và quản lý kinh tế tại Việt Nam

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Tuyển Sinh 2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các  khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

1. Tuyển Sinh Các Ngành

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Kinh tế quốc tế

Mã ngành: 7310106

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Marketing

Mã ngành: 7340115

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Kinh doanh thương mại

Mã ngành: 7340121

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Quản trị nhân lực

Mã ngành: 7340404

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Khoa học máy tính

Mã ngành: 7480101

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Bất động sản

Mã ngành: 7340116

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Bảo hiểm

Mã ngành: 7340204

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Thống kê kinh tế

Mã ngành: 7310107

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Toán kinh tế 

Mã ngành: 7310108

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Kinh tế đầu tư

Mã ngành: 7310104

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét:

Kinh tế nông nghiệp

Mã ngành: 7620115

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, B00

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Mã ngành: 7850102

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, B00

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh nhân hệ số 2)

Mã ngành: 7220201

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A01, D01, D09, D10

Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh 

Mã ngành: EBBA

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Quản lý công và chính sách 

Mã ngành: EPMP

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Các chương trình định hướng ứng dụng

Mã ngành: POHE

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A01, D01, D07, D09

Kinh tế phát triển 

Mã ngành: 7310105

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Khoa học quản lý

Mã ngành: 7340401

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Quản lý công 

Mã ngành: 7340403

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Quản lý tài nguyên và môi trường 

Mã ngành: 7850101

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Luật

Mã ngành: 7380101

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Luật kinh tế 

Mã ngành: 7380107

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Quản lý đất đai 

Mã ngành: 7850103

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Công nghệ thông tin 

Mã ngành: 7480201

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Quản lý dự án

Mã ngành: 7340409

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, B00

Quan hệ công chúng

Mã ngành: 7320108

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A01, D01, C03, C04

Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)

Mã ngành: EP01

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A01, D01, D07, D09

Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary)

Mã ngành: EP02

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Khoa học dữ liệu 

Mã ngành: EP03

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)

Mã ngành: EP04

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Kinh doanh số (E-BDB)

Mã ngành: EP05

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Phân tích kinh doanh (BA)

Mã ngành: EP06

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)

Mã ngành: EP07

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A01, D01, D07, D10

Quản trị chất lượng đổi mới (E-MQI)

Mã ngành: EP08

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A01, D01, D07, D10

Công nghệ tài chính (BFT)

Mã ngành: EP09

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Đầu tư tài chính (BFI)

Mã ngành: EP10

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A01, D01, D07, D10

Quản trị khách sạn quốc tế (IHME)

Mã ngành: EP11

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A01, D01, D09, D10

Quản lý công và chính sách (E-PMP)

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A01, D01, D07, D09

Ngân hàng 

Mã ngành: CT1

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Tài chính công 

Mã ngành: CT2

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Tài chính doanh nghiệp

Mã ngành: CT3

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Quản trị kinh doanh (E-BBA)

Mã ngành:

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Kế toán 

Mã ngành: EP12

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Kinh tế 

Mã ngành: EP13

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC)  

Mã ngành: EP14

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Chi Tiết Các Tổ Hợp Xét Tuyển

Các tổ hợp xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân gồm các khối ngành:

 • Khối A00 gồm các môn (Toán, Vật lý, Hóa học)
 • Khối A01 gồm các môn (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
 • Khối B00 gồm các môn (Toán, Hóa học, Sinh học)
 • Khối C03 gồm các môn (Văn, Toán, Lịch sử)
 • Khối C04 gồm các môn (Văn, Toán, Địa lí)
 • Khối D01 gồm các môn (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Khối D07 gồm các môn (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)
 • Khối D09 gồm các môn (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • Khối D10 gồm các môn (Toán, Địa lí, Tiếng Anh)

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Ở Đâu?

 • Tên trường Tiếng việt: Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Tên tiếng Anh: National Economics University (NEU)
 • Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại: (84) 024.36.280.280 - (84) 24.38.695.992
 • Email: cnttkt@neu.edu.vn
 • Web: https://www.neu.edu.vn/
 • www.facebook.com/ktqdNEU/

Lời Kết: Trên đây là thông tin tuyển sinh Đại học kinh tế quốc dân do kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật mới nhất.

Nội Dung Liên Quan:

By: Minh Vũ

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.