Trường Đại Học Ngoại Thương

Trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau

ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

  Trường Đại Học Ngoại Thương thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

1. Trường Đại Học Ngoại Thương Tuyển Sinh Các Ngành

II Mã trường Mã ngành Tên ngành Chi tiêu (dự kiến)
Theo KỌ thi THPT QG Theo phương thức khác
1. Tại Trụ sớ chính Hà Nội    
1 NTII NTH01-01 Ngành Luật 95 25
1 NTH NTH01-02 Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật 525 585
Kinh tể 315 455
Kinh te quắc tể 210 130
2 NTII NTII02 Nhóm ngành Quàn trị kinh doanh: Kinh doanh quốc tể; Quàn tri khách sạn 255 445
Quàn trị kinh doanh 140 200
Kinh doanh quốc té 105 205
Quân trị khách sạn ----------------------- 1 10 40
255 235
Kề loan 85 65
Tài chinh-Ngăn hàng 170 170
115 55
55 35
50 40
80 40
Tông chi tiêu trụ sở chính Hà Nội 1430 1460
  II. Tại Cơ sở Quảng Ninh (NTH)  
1 NTH NTH08 Nhóm ngành Kề toán; Kinh doanh quốc tế 130 20  
Ké toán 60 10  
Kinh doanh quốc tế 70 10  
Tống chi tiêu cs Quảng Ninh 130 20  
111. Tại Cơ sờ II - Tp Hồ Chi Minh  
1 NTS NTS01 Nhóm ngành Kinh tế; Quân trị kinh doanh; 265 425  
Kinh tề 200 340  
Quán trị kinh doanh 65 85  
2 NTS NTS02 Nhóm ngành Kế toán; Tài chính-Ngân hànẹ; Kinh doanh quốc te 130 130  
Ke toán 55 25  
Tài chính-Ngân hàng 65 65  
Chương trình Logistics và Quân lý chuồi cung ứng theo định hưởng nghe nghiệp quốc tề 10 40  
                       

Phương Thức Tuyển Sinh

Phương Thức 1: xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia, đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc lớp 12 hệ chuyên của trường THPT chuyên.

Phương  Thức 2: xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập dành cho thí sinh hệ chuyên và hệ không chuyên áp dụng cho các chương trình giảng dạy bằng tiếng anh và các chương trình Ngôn ngữ.

Phương Thức 3: xét tuyển kế hợp giữa chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Phương Thức 4: xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo tổ hợp môn.

Phương Thức 5: xét tuyển thẳng năm 2020.

Các tổ hợp môn xét tuyển:

A00 (Toán, Lý, Hoá);                                          A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)

D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)                             D02 (Toán, Văn, Tiếng Nga);

 D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp);                            D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung); 

D06 (Toán, Văn, Tiếng Nhật),                              D07 (Toán, Hóa,Tiếng Anh);

2. Khu vực tuyển sinh

Nhà trường tuyển sinh trên địa bàn cả nước

3. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển trên cơ sở Kết quả của kỳ thi THPT quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Điểm trúng tuyển được xác định theo Nhóm ngành và được xác định riêng cho từng cơ sở bao gồm Cơ sở Hà Nội, Cơ sở 2-TP.HCM và Cơ sở Quảng Ninh.

- Hệ số của các môn thi xét tuyển: Đối với Nhóm  ngành không phải là nhóm ngành ngôn ngữ, điểm các môn thi xét tuyển nhân hệ số 1. Đối với các Nhóm ngành ngôn ngữ, điểm các môn thi ngoại ngữ nhân hệ số 2.

- Xếp Ngành/chuyên ngành :Thí sinh sau khi đã trúng tuyển vào trường theo Nhóm ngành được xét tuyển vào Ngành/chuyên ngành đào tạo của trường căn cứ trên nguyện vọng đăng ký Ngành/chuyên ngành theo thứ tự ưu tiên của thí sinh và chỉ tiêu tuyển sinh của từng Ngành/chuyên ngành xét tuyển.

- Trường hợp số thí sinh bằng điểm nhiều hơn chỉ tiêu còn lại của Nhóm ngành thì sẽ xét ưu tiên theo điểm thi môn Toán.

- Điều kiện được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 6,5 trở lên; Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên; Điểm ba môn thi (theo tổ hợp môn xét tuyển) đạt mức điểm thông báo nhận hồ sơ xét tuyển của Nhà trường và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 (một) điểm trở xuống.

- Chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển:

3. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu

Giấy chứng nhận kết quả kì thi THPT quốc gia photo

Học bạ THPT photo công chứng

Giấy chứng nhận quyền ưu tiên nếu có

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.