Loading...
hình ảnh trường

Trường Đại Học Quảng Bình

Mã trường: DQB

Loại hình đào tạo: Công lập

Địa chỉ: Số 312 Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

Website: www.quangbinhuni.edu.vn

Điện thoại: 0523822010

truong dai hoc quang binh

ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

Trường Đại học Quảng Bình thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau:

>> Trường Đại học Quảng Bình xét tuyển đợt 2

>> Thủ Tục, Hồ Sơ Nhập Học Đại Học Quảng Bình

>> Điểm Chuẩn Đại Học Quảng Bình

>> Học Phí Trường Đại Học Quảng Bình

I. Trường Đại học Quảng Bình Tuyển Sinh Các Ngành

TTNgành đào tạoMã ngànhTổ hợp xét tuyểnMã tổ hợpChỉ tiêu
Các ngành Đại học
1ĐHGD Mầm non7140201Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾUM0060
2ĐHGD Tiểu học7140202– Toán, Vật lý, Hóa học

– Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý

– Ngữ văn, Toán, GD công dân

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

C00

C14

D01

60
3ĐH Giáo dục chính trị7140205– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

– Ngữ văn, Địa lý, GDCD

– Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD

C00

C19

C20

D66

30
4ĐH Giáo dục công dân7140204– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

– Ngữ văn, Địa lý, GDCD

– Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD

C00

C19

C20

D66

30
5ĐHSP Toán học7140209– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán,, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán,, Hóa học, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Sinh học

A00

A01

D07

A02

30
6ĐHSP Vật lý7140211– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Sinh học

A00

A01

A02

30
7ĐHSP Hoá học7140212– Toán, Hóa học, Vật lý

– Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00

B00

D07

30
8ĐHSP Ngữ văn7140217– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

– Ngữ văn, Lịch sử, T.Anh

C00

C19

D14

30
9ĐHSP Lịch sử7140218– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

C00

C19

D14

D15

30
10ĐHSP Sinh học7140213– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Tiếng Anh, Sinh học

– Toán, Ngữ văn, Sinh học

A02

B00

D08

B03

30
11ĐH Giáo dục Thể chất7140206– Toán, Sinh, NĂNG KHIẾU

– Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU

– Ngữ văn, GDCD, NĂNG KHIẾU

T00

T01

T05

30
12ĐH Địa lý học

(Chuyên ngành Địa lý du lịch)

7310501– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Toán, Địa lý, T.Anh

– Ngữ văn, Địa lý, T.Anh

– Ngữ văn, Địa lý, GDCD

C00

D10

D15

C20

50
13ĐH Kế toán, (gồm 2 chuyên ngành):

– Kế toán Tổng hợp;

– Kế toán Doanh nghiệp

7340301– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Toán, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

C02

D01

100
14ĐH Quản trị kinh doanh

(gồm 2 chuyên ngành):

– Quản trị du lịch;

– Quản trị kinh doanh tổng hợp

7340101– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Toán, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

C02

D01

60
15ĐH Hệ thống thông tin quản lý7480104– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00

A01

D01

D07

60
16ĐH Kỹ thuật phần mềm7480103– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D01

50
17ĐH Công nghệ thông tin7480201– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D01

50
18ĐH Kỹ thuật Điện7520201– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D07

50
19ĐH Ngôn ngữ Anh, (gồm 2 chuyên ngành):

– Tiếng Anh Tổng hợp;

– Tiếng Anh Du lịch

7220201– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

D01

D09

D14

D15

100
20ĐH Phát triển nông thôn7620116– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Lịch sử

– Toán, Ngữ văn, Địa lý

A00

D01

C03

C04

50
21ĐH Quản lý tài nguyên rừng7620211– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Sinh học, Ngữ văn

– Toán, Ngữ văn, Địa lý

A00

B00

B03

C04

50
22ĐH Quản lý Tài nguyên và Môi trường7850101– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Ngữ văn, Địa lý

A00

D01

B00

C04

50
23ĐH Luật (gồm 2 chuyên ngành):

+ Luật Kinh tế

+ Luật hành chính – Tư pháp

7380101– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

C00

D01

50
24ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Toán, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

C02

D01

50
II. Các ngành CĐSP
1CĐGD Mầm non5140201– Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾUM0045
2CĐGD Tiểu học5140202– Toán, Vật lý, Hóa học

– Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý

– Ngữ văn, Toán, GD công dân

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

C00

C14

D01

45
III. Các ngành CĐ ngoài SP
1CĐ Kế toán6340301– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Toán, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

C02

D01

30
2CĐ Quản trị kinh doanh6340404– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Toán, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

C02

D01

30
3CĐ Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành):

+ Văn hóa du lịch

+ Hướng dẫn du lịch

6220103– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn , Địa lý, Tiếng Anh

C00

D01

D14

D15

40
4CĐ Công nghệ thông tin6480201– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D01

20
5CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử6510303– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D01

20
6CĐ Chăn nuôi6620119– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Sinh học, Ngữ văn

– Toán, Ngữ văn, Địa lý

A00

B00

B03

C04

20
7CĐ Nuôi trồng thủy sản6620303– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Sinh học, Ngữ văn

– Toán, Ngữ văn, Địa lý

A00

B00

B03

C04

40
8CĐ Tiếng Anh6220206– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

D01

D09

D14

D15

40
9CĐ Tiếng Trung Quốc6220209– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

D01

D09

D14

D15

40
10CĐ Khoa học thư viện6320206– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

C00

C19

D14

30

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Đối với các ngành đại học 

Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh đối với tất cả các ngành học.

2Đối với các ngành cao đẳng sư phạm

Nhà trường xét tuyển 2 phương thức như sau:

– Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh đối với tất cả các ngành học.

– Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả học tập năm lớp 12  để xét tuyển.

3. Đối với các ngành cao đẳng ngoài sư phạm

Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (điểm trung bình cả năm của các môn được quy định trong tổ hợp xét tuyển) để xét tuyển.

4. Đối với các ngành có môn thi Năng khiếu

Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và điểm thi môn năng khiếu do Nhà trường tổ chức thi hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu tương ứng cùng khối ngành đào tạo của các Trường ĐH khác tổ chức thi trong để xét tuyển.

Rate this post


Bạn thích bài viết này ?

7 Bình luận

  1. Cho e hỏi. E đã tốt nghiệp thpt năm 2016. Giờ muốn xem tuyển học bạ vào ngành sp mầm non có được k ạ. Nếu được thì e cần có những điều kiện gì ạ. Tl giúp e với ạ. E cảm ơn

  2. Lê Thị Thủy says:

    Thầy cô cho e hỏi hiện e đang học ở luật huế năm nhất mới gần một tháng.Giờ em muốn chuyển hồ sơ về trường mình thì có được k ạ

  3. Lê Thi Huyền says:

    Cho e hỏi vs ạ .nhà truog có nhận hồ sơ xét tuyển nua ko ạ.h e muốn nộp vào truog để hoc .thì phả. làm sao ạ

  4. PHẠM THỊ LAN says:

    E chào quý thầy cô ạ .thầy cô cho e hỏi: e chưa nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển nghành sư phạm mầm non.E có thể nộp hồ sơ sau khi hoàn thành kì thi thpt quốc gia được không ạ .Còn môn dự thi năng khiếu thì sao ạ? Thầy cô trả lời wa cho e với ạ

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Kenhtuyensinh24h.vn đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status