Loading...
dậy nấu ăn
hình ảnh trường

Trường Đại Học Sài Gòn Tuyển Sinh

Mã trường: SGD

Loại hình đào tạo: Công Lập

Địa chỉ: 273 An Dương Vương - Phường 3 - Quận 5 - Thành Phố Hồ Chí Minh

Website: www.sgu.edu.vn

Điện thoại: (08) 38 352 309

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

Trường Đại học Sài Gòn thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy  với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

>> Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn 

>> Dự kiến điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn

>> Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn

>> Thủ tục, Hồ sơ nhập học Đại học Sài Gòn

1. Trường Đại học Sài Gòn Tuyển Sinh Các Ngành.

Ngành Mà ngành Tồ họp môn xét tuyển (môn chinh được nhàn hộ sô 2) Mã tổ họp Môn chính Chi tiêu (dự kiến)  
Quán lý giáo dục 7140114 Văn, Toán. Anh

Văn. Toán. Địa

D01

C04

  40  
Thanh nhạc 7210205 Văn. Kiến thức âm nhạc. Ihanh nhạc N02   10  
Ngôn ngừ Anh (CN Ihưong mại và Du lịch) 7220201 Vàn. Toán. Anh D01 Anh 260  
Tâm lí học 7310401 Văn. Toán, Anh DOI   100  
Quốc tế học 7310601 Văn. Toán. Anh D01 Anh 140  
Việt Nam hoc (CN Vãn hóa – Du lịch) 7310630 Văn. Sừ. Địa coo   170  
1 ‘ ———————————————– ———–

Thông tin – Thư viện

7320201 Văn, Toán. Anh

Vãn. Toán. Địa

D01 C04   60  
Quàn trị kinh doanh 7340101 Vân. Toán, Anh Toán. Lí, Anh D01

A01

Toán 375  
Kinh doanh quốc tế 7340120 Văn. Toán. Anh Toán, Lí, Anh DOI

A0I

Toán 80  
Tài chính – Ngân hãng 7340201 Văn. Toán. Anh

Văn. Toán. Li

D01

COI

Toán 400  
Kế toán 7340301 Vàn. Toán. Anh

Văn. Toán. Li

D01

COI

Toán 400  
Quân trị vàn phòng 7340406 Văn. Toán. Anh

Văn, Toán. Địa

D01

C04

Văn 90  
Luật 7380101 Văn, Toán. Anh

Vãn, Toán. Sừ

1)01

C03

  120  
Khoa học môi trường 7440301 Toán, Lí, Hóa

Toán, Hóa. Sinh

A 00

B00

  60  
Ngành Mà ngành Tổ họp môn xét tuyền Mả tồ Môn Chi tiêu  
    (môn chinh dược nhản hệ số 2) họp chinh (dư kiến)  
l oan ứng dụng 7460112 Toán, Lí, Hóa

Toán. Lí. Anh

A00

A01

Toán 70  
Kỳ thuật phần mềm 7480103 l oán, Lí. Hóa Toán. Lí. Anh A00

A01

Toán 80  
Còng nghệ thông tin 7480201 Toán, Lí. 1 lóa

Toán. Li. Anh

A00

A01

Toán 520  
Còng nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) 7480201CLC l oan. Lí, Hóa Toán. Lí. Anh A00

A01

Toán 120  
Công nghệ kĩ thuật điện, điện từ 7510301 l oan. Lí. Hóa Toán. Lí. Anh A00

A01

  50  
Công nghệ kì thuật điện từ – viễn thông 7510302 Toán. Lí. Hóa

Toán, Lí. Anh

A00

A01

  50  
Công nghệ kĩ thuật môi trường 7510406 Toán, Lí. Hóa

Toán, llóa. Sinh

A00

B00

  40  
Kì thuật diện 7520201 Toán. Lí. Hóa

Toán. Lí. Anh

AOO

A01

  40  
Kì thuật diện tư – V iền thông 7520207 Toán, Lí. Hóa

Toán. Lí. Anh

AOO

A01

  40  
Nhổm ngành đào tạo giáo viên
Giáo dục Mẩm non 7140201 Văn. Ké chuvện -1ẶK diễn cam. 1 tư – Nhạc MOI   180
Giáo dục Tiểu học 7140202 Vàn. Toán, Anh D01   180
Giáo dục chính trị 7140205 Văn. Sứ. DỊa

Vàn. Sứ. Giáo dục công dân

coo

C19

  20
Sư phạm Toán học 7140209 Toán. Lí. Hóa

1’oán. Lí. Anh

AOO

A0I

Toán 60
Sư phạm Vật lí ‘7140211 Toán. Lí, Hóa A00 30Í
Sư phạm Hóa học 7140212 ‘Toán, Lí. Hóa A00 Hóa 30
Sư phạm Sinh học 7140213 Toán, Hóa. Sinh B00 Sinh 30
Sư phạm Ngữ văn 7140217 Văn. Sử. Địa coo Văn “45]
Sư phạm Lịch sử 7140218 Vãn. Sử, Địa coo 30
Sư phạm Địa lí 7140219 Vàn. Sử. Địa

Vãn. Toán, Địa

coo

C04

Dịa 30
Sư phạm Ảm nhạc 7140221 Văn. 1 tư – Xương ảm iíiâm ảm – Tiả tấu NOI   301
Sư phạm Mì thuật 7140222 Vản. Hình họa. Trang tri HOO   30!
Sư phạm Tiếng Anh 7140231 Vàn. loan. Anh D01 Anh 150:
Sư phạm Khoa học tự nhiên (dào tạo giáo viên trung học cơ sở) 7140247 Toán, Lí, Hóa

l oan. Hóa. Sinh

AOO

B00

  30
Sư phạm Lịch sử – Địa lý

(dào tạo giáo viên trung học cơ sờ)

7140249 Vẫn. Sừ. Địa coo   30
Tồng cộng   ——————————————————- ——–     4.220J

2. Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển

Trong trường hợp có nhiều thí sinh ở cuối danh sách trúng tuyển có điểm xét tuyển như nhau dẫn đến vượt chỉ tiêu:

+ Đối với các tổ hợp có môn chính: ưu tiên tuyển thí sinh có điểm môn chính cao hơn;

+ Đối với các tổ hợp không có môn chính: ưu tiên tuyển thí sinh có điểm môn Toán cao hơn; nếu không có môn Toán, ưu tiên tuyển thí sinh có điểm môn Văn cao hơn.

3. Đối tượng tuyển sinh

Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp;

Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Các ngành khối sư phạm không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

4. Phạm vi tuyển sinh

 Tuyển sinh trong cả nước.

5. Phương thức tuyển sinh

  • Phương thức 1: Xét tuyên từ kết quà Kì thi đánh giá nàng lực cua Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 chiêm ti lệ tôi đa 20% chi tiêu theo ngành (tuyên sinh các ngành đào tạo giáo vicn và Thanh nhạc không áp dụng phương thức này).
  • Phương thức 2: Xét tuyên sư dụng kết quà Ki thi tot nghiệp THPT năm 2020 chiêm ti lệ tối thiếu 80% chi tiêu theo ngành:

+ Xét tuyên từ ket qua Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đối với các ngành không có môn năng khiêu trong Tô hợp xét tuyên (không sư dụng kêt qua miền thi môn ngoại ngừ theo quy định tại Quy chế thi lốt nghiệp Tỉ IPT và xét công nhận tôt nghiệp THPT dê xét tuyên).

+ Xét tuyền sừ dụng một phan kết quà Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 kết hợp với kết quà Ki thi tuyên sinh các mòn năng khiếu dổi với các ngành Thanh nhạc. Sư phạm Âm nhạc. Sư phạm Mỹ thuật. Giáo dục Mầm non do Trường tô chức. Riêng xét tuyên vào ngành Sư phạm Mỹ thuật, ngoài việc sừ dụng kết quà Ki thi tuyên sinh các môn năng khiếu trên đây. Trường còn sừ dụng kết qua thi môn Hình họa (hoặc Hình họa mỳ thuật) và môn Trang tri (hoặc Trang trí màu. Bố cục trang trí màu. Bố cục. Bỗ cục màu. Bố cục tranh màu. Vê màu) từ kết quả Ki thi môn năng khiếu cùa Trường Đại học Mỳ thuật TP. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Trường Dại học Kiển trúc Hà Nội. Trường Đại học Mỳ thuật Công nghiệp. Truờng Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

6. Tổ chức tuyển sinh

      – Thời gian, hình thức nhận ĐKXT của các đợt xét tuyển: theo quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thời gian, hình thức đăng kí dự thi năng khiếu: từ ngày 2/4/đến ngày 8/6/, thí sinh đăng kí dự thi năng khiếu nộp Phiếu đăng kí dự thi năng khiếu theo 1 trong 3 cách thức sau: nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sài Gòn hoặc nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc đăng kí trực tuyến.

– Thời gian tổ chức thi năng khiếu (dự kiến): ngày 4, 5 và 6/7/2018.

Thí sinh lưu ý, bên cạnh thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy, các trường hiện đã có thông báo tuyển sinh dành cho hệ liên thông, tin tuyển sinh liên thông đại học thí sinh xem chi tiết tại đây./.


Bạn thích bài viết này ?

88
Bình Luận Của Bạn:

avatar
58 Chủ đề bình luận
30 Trả lời chủ đề
0 Người theo dõi
 
Most reacted comment
Chủ đề bình luận Hot nhất
63 Tác giả bình luận
Thảo vyNguyễn hồng thẳmModer - kenhtuyensinh24h.vnPhương VyNgọc Quản trị bình luận gần đây
Mới nhất Cũ nhất Bình chọn nhiều
Thảo vy
Thảo vy

Trường có xét học bạ 2018 không ạ

Nguyễn hồng thẳm
Nguyễn hồng thẳm

Trường có xét học bạ năm 2018 ngành sư phạm ngữ văn khộng ạ

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status