Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 Tuyển Sinh

Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 mã trường ( SP2) thông báo tuyển sinh 18 ngành nghề hệ đại học chính quy năm 2021 và chỉ tiêu của các ngành. Thí sinh có thể theo dõi bài viết cụ thể dưới đây

Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 Tuyển Sinh 2021

Trường đại học Sư Phạm Hà Nội 2 thông báo tuyển sinh các ngành và chỉ tiêu cụ thể sau:

1. Các ngành tuyển sinh

Sư phạm Công nghệ

Mã ngành: 7140246

Chỉ tiêu: 240

Tổ hợp xét: A01, A02, B08, D90

Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Chỉ tiêu: 191

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D84

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Chỉ tiêu: 196

Tổ hợp xét: C00, C14, D01, D15

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Chỉ tiêu: 84

Tổ hợp xét:  A01, D01, D11, D12

Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

Chỉ tiêu: 220

Tổ hợp xét:  A00, A01,A04, C01

Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Chỉ tiêu: 289

Tổ hợp xét:  A00, A06, B00, D07 

Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Chỉ tiêu: 207

Tổ hợp xét:  B00, B02, B03, B08

Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Chỉ tiêu: 210

Tổ hợp xét:  A00, A01, C01, D01

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành: 7140218

Chỉ tiêu: 279

Tổ hợp xét:  C00, C03, C19, D14

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

Chỉ tiêu: 222

Tổ hợp xét:  A00, A01, C04, D01

Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Chỉ tiêu: 254

Tổ hợp xét: M01, M05, M09, M11

Giáo dục Thể chất

Mã ngành: 7140206

Chỉ tiêu: 247

Tổ hợp xét:  T00, T01, T04, T05

Giáo dục Công dân

Mã ngành: 7140204

Chỉ tiêu: 285

Tổ hợp xét: C00, C19, D01, D66

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Mã ngành: 7140208

Chỉ tiêu: 335

Tổ hợp xét: C00, C19, D01, D66

Việt Nam học

Mã ngành: 7310630

Chỉ tiêu: 622

Tổ hợp xét:  C00, C14, D01, D15

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Chỉ tiêu: 90

Tổ hợp xét:  A01, D01, D11, D12

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Chỉ tiêu: 74

Tổ hợp xét: D01, D04, DD2, D11

Công nghệ Thông tin

Mã ngành: 7480201

Chỉ tiêu: 362

Tổ hợp xét:  A00, A01, C01, D01

Nội Dung Liên Quan:

By: Minh vũ

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.