Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội

Trường Đại học thủ đô Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy vơi các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau

ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy  với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

I. Trường Đại Học Thủ Đô  Hà Nội Tuyển Sinh Các Ngành

Hệ Đại Học

Quản lý giáo dục

Mã ngành: 7140114

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: D78, D14, D01, C00

Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: D78, D14, D01, C00

Giáo dục đặc biệt

Mã ngành: 7140203

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: D78, D14, D01, C00

Luật

Mã ngành: 7380101

Chỉ tiêu: 80

Tổ hợp xét: C00, D78, D66, D01

Chính trị học

Mã ngành: 7310201

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: C00, D78, D66, D01

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810201

Chỉ tiêu: 120

Tổ hợp xét: D15, D78, C00, D01

Quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Chỉ tiêu: 160

Tổ hợp xét: D15, D78, C00, D01

Việt Nam học

Mã ngành: 7310630

Chỉ tiêu: 70

Tổ hợp xét: D15, D78, C00, D01

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Chỉ tiêu: 70

Tổ hợp xét: D90, D96, A00, D01

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Chỉ tiêu: 80

Tổ hợp xét: D90, D96, A00, D01

Quản lý công

Mã ngành: 7340403

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: D90, D96, A00, D01

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Chỉ tiêu: 95

Tổ hợp xét: D14, D15, D78, D01

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Chỉ tiêu: 90

Tổ hợp xét: D14, D15, D78, D01

Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Chỉ tiêu: 100

Tổ hợp xét: A01, D07, D90, D01

Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét: A01, D07, D90, D01

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Chỉ tiêu: 100

Tổ hợp xét: D14, D15, D78, D01

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành: 7140218

Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét: D14, D15, D78, D01

Giáo dục công dân

Mã ngành: 7140204

Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét: D14, D15, D78, D01

Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Chỉ tiêu: 80

Tổ hợp xét: D01, D96, D78, D72

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

Chỉ tiêu: 160

Tổ hợp xét: D01, D96, D78, D72

Toán ứng dụng

Mã ngành: 7460112

Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét: A01, A00, D90, D01

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Chỉ tiêu: 80

Tổ hợp xét: A01, A00, D90, D01

Nội Dung Liên Quan: 

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.