Trường Trung Cấp Bưu Chính Viễn Thông và CNTT 2

Trường Trung Cấp Bưu Chính Viễn Thông và CNTT 2 thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chính quy với các chỉ tiêu và khối ngành cụ thể như sau

TRƯỜNG TRUNG CẤP BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ CNTT 2

TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP 2020

Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin II tiền thân là trường Công nhân Bưu điện II (Được thành lập ngày 13/10/1975).Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam.

Trường Trung Cấp Bưu Chính Viễn Thông và CNTT 2 thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chính quy với các chỉ tiêu và khối ngành cụ thể như sau:

I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO:

Ngành hoặc chuyên ngành  đào tạo Mã ngành máy tính Tổng Chỉ tiêu Đối tượng tuyển sinh
THPT THCS
Kinh doanh bưu chính viễn thông 01 100 +  
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 02 150 +  
Quản trị mạng máy tính 03 100 +  

II. NỘI DUNG TUYỂN SINH:

Hình thức đào tạo: Chính quy

- Tiêu chí xét tuyển (cho tất cả các ngành đào tạo): Điểm tổng kết các môn học cuối cấp THPT hoặc tương đương.

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 17/6 đến 30/10

- Thời gian xét tuyển: Từ 06/7 (xét cho đến khi đủ chỉ tiêu)

- Tuyển sinh trong cả nước.

* Ghi chú: Ký túc xá đảm bảo chỗ ở cho tất cả học sinh của trường.