Trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Bạc Liêu

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau:

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU

TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP 2020

Trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Bạc Liêu đã nâng cấp thành trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Bạc Liệu.

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau:

I. Chuyên Ngành Đào Tạo Và Chỉ Tiêu:

TT Ngành đào tạo Chỉ tiêu TT  Ngành đào tạo Chỉ tiêu
1 Kế toán doanh nghiệp 90 10 Pháp luật 30
2 Kế toán hành chính sự nghiệp 35 11 Tin học ứng dụng 80
3 Chăn nuôi - Thú y 35 12 Hội họa 20
4 Nuôi trồng thuỷ sản 80 13 Thanh nhạc 30
5 Chế biến và bảo quản thủy sản 35 14 Hướng dẫn du lịch 20
6 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 40 15 Quản lý văn hóa 20
7 Thư ký văn phòng 30 16 Thư viện 20
8 Văn thư hành chính 30 17 Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống 30
9 Công nghệ Kỹ thuật phần mềm máy tính 40 18 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 30

 II. Hình Thức Đào Tạo Chính Quy:

- Ngành có mã 01, 02, 11, 12, 13: Xét tuyển môn Toán, Văn lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS).

- Ngành mã 04: Xét tuyển môn Toán, Lý lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp THPT).

- Ngành mã 03, 09 và 10: Xét tuyển môn Văn, Sử lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp  và chưa TN THPT).

- Ngành có mã 05, 06, 07 và 08: Xét tuyển môn Toán, Sinh lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh TN THCS).

Thời gian, địa điểm đăng ký xét tuyển: 

- Đợt 1 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/05/2020và tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2020.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại phòng Đào tạo trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu hoặc tại các trường THPT và THCS.

III. Hình Thức Đào Tạo VLVH:

Xét tuyển học bạ lớp 12 (dành cho thí sinh TN và chưa TN THPT) cụ thể như sau:

- Ngành mã 01, 02: Xét tuyển môn Toán và Văn.

- Ngành mã 09, 10, 12: Xét tuyển môn Văn và Sử.

- Ngành mã 07: Xét tuyển môn Toán, Sinh.

- Nhận hồ sơ vào Quý II và Quý IV trong năm.

- Ngày xét tuyển:

+ Đợt 1 vào ngày: 30/6

+ Đợt 2 vào ngày: 30/11

- Tuyển sinh thí sinh trong cả nước.