Loading...

Từ tháng 5/2017, nhiều chính sách giáo dục mới có hiệu lực

Những chính sách giáo dục mới kể đến như: giáo viên dạy nghề, học lực giỏi mới được dự tuyển đào tạo tiến sĩ hay liên kết đào tạo Đại học sẽ có hiệu lực từ tháng 5/2017.

Bãi bỏ kỳ thi tốt nghiệp Đại học hệ tại chức

Mới đây, Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 6/2017/TT-BGDĐT quy định về chế độ đào tạo trình độ Đại học hệ vừa học vừa làm.

Quy chế trên sẽ áp dụng đối với Đại học vùng, Đại học Quốc gia, học viện, các trường Đại học, bao gồm tất cả các trường Đại học thành viên của Đại học Quốc gia (gọi chung là cơ sở đào tạo) được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Đại học hệ vừa học vừa làm; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến quá trình đào tạo trình độ Đại học hệ vừa học vừa làm.

Theo quy chế mới sẽ không còn hình thức thi tốt nghiệp nữa mà thay vào đó sẽ chỉ cần xét tốt nghiệp như sau:

– Điều kiện để xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo quy chế đào tạo Đại học chính quy theo hình thức tín chỉ hiện hành.

– Hội đồng xét tốt nghiệp sẽ do thủ trưởng các cơ sở đào tạo quyết định thành lập và căn cứ vào điều kiện tốt nghiệp để xét, lập danh sách những người đủ điều kiện, đề nghị thủ trưởng cơ sở đào tạo công nhận tốt nghiệp.

– Thủ trưởng cơ sở đào tạo sẽ ra quyết định công nhận tốt nghiệp hệ vừa học vừa làm, cấp bằng tốt nghiệp và bảng điểm theo đề nghị của hội đồng xét tốt nghiệp.

Thông tư trên đây sẽ có hiệu lực thực thi từ ngày 1/5/2017, đồng thời bãi bỏ các nội dung về tuyển sinh, đào tạo trình độ Đại học tại Quyết định tại số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ vừa học vừa làm; Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ban hành ngày 9/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ vừa học vừa làm ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT vào ngày/25/11/2008; Quyết định số 36/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ vừa học vừa làm.

Liên kết Đào tạo trình độ Đại học được Bộ siết chặt

Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về liên kết Đào tạo trình độ Đại học, có hiệu lực từ ngày 1/5/2017 quy định, để được thực hiện liên kết Đào tạo trình độ Đại học, các cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo phải có quyết định cho phép mở ngành đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy và đã tuyển sinh tối thiểu hai khóa đối với ngành dự kiến liên kết đào tạo; đã công bố công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm đối với ngành dự kiến liên kết đào tạo của khóa tốt nghiệp gần nhất; không vi phạm những quy định về xác định chỉ tiêu, tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo và các quy định khác có liên quan trong thời hạn 3 năm tính đến ngày thực hiện liên kết đào tạo…và đáp ứng những điều kiện về cơ sở vật chất nơi đào tạo..

Tốt nghiệp Đại học với học lực giỏi mới được dự tuyển đào tạo Tiến sĩ

Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ, có hiệu lực thi hành từ ngày 18/5 quy định, từ ngày 18/5, người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có bằng thạc sĩ hoặc bằng tốt nghiệp Đại học loại giỏi trở lên, thay vì chỉ cần bằng tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên như quy định hiện hành.

Hơn nữa, người dự tuyển còn phải đáp ứng các điều kiện: Là tác giả 1 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 3 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển…

Giáo viên dạy nghề trình độ Cao đẳng phải có kinh nghiệm giảng dạy từ 12 tháng trở lên

Theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5 quy định, từ ngày 1/5, giáo viên dạy nghề trình độ TC, CĐ phải có thời gian tham gia giảng dạy ít nhất 1 năm; có chứng chỉ sư phạm dạy nghề; có 1 trong các chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia hoặc chứng nhận bậc thợ hoặc chứng nhận nghệ nhân nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, thầy thuốc nhân dân hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc tương đương (với nhà giáo dạy thực hành); Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên…

 

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

Be the First to Comment!

avatar
DMCA.com Protection Status