Văn bằng 2 - Sau Đại Học
Quay lại

Văn bằng 2 - Sau Đại Học

Nên Học Đại Học Văn Bằng 2 Hay Học Cao Học?

Đăng ngày 01-09-2020

Không ít bạn sau khi tốt nghiệp đều đặt ra câu hỏi nên học văn bằng 2 hay học cao học. Thực tế học văn bằng 2 hay học cao học thì đều có những lợi ích của riêng nó

Đại Học Luật Hà Nội Tuyển Sinh Văn Bằng 2

Đăng ngày 01-09-2020

Với tính chất đặc thù cho nên các bạn sau khi học xong văn bằng 2 Đại học luật Hà Nội chắc chắn các bạn có thể được làm việc tại những đơn vị, tổ chức liên quan đến pháp luật