xét tuyển đại học 2014, và cao đẳng sẽ có 3-4 mức điểm

Xét Tuyển Đại Học 2014 Sẽ Có 3-4 Mức Điểm

Bộ GD - ĐT công bố sẽ có 3/4 mức điểm xét tuyển đại học 2014 và cao đẳng đối với kỳ thi xét tuyển 3 chung

Bộ GD-ĐT đã công bố sẽ có 3 – 4 mức điểm xét tuyển đại học 2014 đối với kỳ thi xét tuyển 3 chung. Các trường tuyển sinh riêng được thực hiện theo Đề án tuyển sinh của mình.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các trường, Bộ GD-ĐT dự kiến ban hành quy định về công tác xét tuyển đại học 2014 hệ chính quy như sau:

- Xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của các trường: Các trường có Đề án tự chủ tuyển sinh đã được Bộ GD-ĐT xác nhận đáp ứng các yêu cầu theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy thì tổ chức xét tuyển theo các quy định tại Đề án.

- Xét tuyển theo kỳ thi chung của Bộ GD-ĐT: Về phía Bộ, Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào căn cứ kết quả thi của thí sinh trong cả nước đề xuất Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét công bố một số mức (3 hoặc 4 mức) điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số) cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển đại học và mức điểm tối thiểu xét tuyển cao đẳng.

xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang Thí sinh xem thông tin xét tuyển đại học cao đẳng 2014

Các trường tham gia xét tuyển đại học cao đẳng: Trước ngày 20 tháng 5 hằng năm, nếu thấy cần thiết, các trường tự quyết định và công bố công khai một môn thi chính theo khối thi được nhân hệ số 2 đối với từng ngành của trường;

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố các mức điểm xét tuyển cơ bản:

      - Đối với các trường, ngành không quy định môn thi chính: xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển đại học cao đẳng cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển vào trường hay vào từng ngành của trường.

Điểm chuẩn xét tuyển đại học cao đẳng này không được thấp hơn mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học (đối với các trường đại học) hoặc mức xét tuyển cơ bản vào cao đẳng (đối với các trường cao đẳng) mà Bộ đã công bố.

       - Đối với các trường, ngành đã công bố môn thi chính: xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển đại học cao đẳng cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có 1 môn thi chính nhân hệ số 2) vào trường hay vào từng ngành của trường.

Giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển đại học cao đẳng

 (Điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số môn chính chia cho 4) không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào học đại học (mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học chia cho 3, đối với các trường đại học) hoặc giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào cao đẳng (mức điểm xét tuyển cơ bản vào cao đẳng chia cho 3, đối với các trường cao đẳng) đã được Bộ công bố.

Tổ chức xét tuyển các thí sinh có kết quả thi đạt mức từ mức điểm chuẩn xét tuyển đại học cao đẳng trở lên (điểm chuẩn xét tuyển cơ bản hoặc điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính) theo các quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy.

Xét tuyển đại học 2014 sẽ có từ 3 đến 4 mức điểm

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết: “Mục đích của quy định xét tuyển đại học cao đẳng này: để đảm bảo chất lượng đầu vào, tạo sự công bằng, minh bạch trong tuyển sinh đại học, cao đẳng; từng bước thực hiện phân tầng cơ sở giáo dục đại học; giúp cho thí sinh biết về chất lượng đầu vào của từng trường, từng ngành để chọn trường, chọn ngành phù hợp với năng lực.

Việc cho phép các trường tự xác định môn chính trong từng khối thi phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng ngành đào tạo nhằm đảm bảo quyền tự chủ trong tuyển sinh của các trường, tạo điều kiện cho các trường xét tuyển thí sinh có năng lực phù hợp với yêu cầu của ngành đào tạo.

Việc cho phép các trường quy định điểm xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có một môn nhân hệ số 2) với điều kiện trung bình điểm xét tuyển này không thấp hơn trung bình mức điểm cơ bản tối thiểu (điểm xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính không được thấp hơn mức điểm cơ bản tối thiểu nhân với 4/3) tạo nhiều cơ hội trúng tuyển cho thí sinh có năng lực tốt hơn đối với môn thi chính.

Về  Sự khác biệt của quy định xét tuyển đại học 2014 với quy định về điểm sàn trước  đây: thứ nhất, phân chia phổ điểm thành nhiều mức theo tỉ lệ thí sinh đạt yêu cầu để các trường tự quyết định chọn điểm xét tuyển ở mức nào phù hợp, qua đó khẳng định uy tín của trường trong xã hội; thứ hai, đưa ra nguyên tắc để các trường tùy theo yêu cầu của từng ngành nghề đào tạo mà quy định điểm chuẩn xét tuyển có tính hệ số môn chính, giúp các trường có cơ hội tuyển được thí sinh có năng lực phù hợp.

Essay writer no plagiarism

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.