Quay lại

Đại học khu vực miền bắc

Thông báo tuyển sinh của các trường đại học và học viện tại khu vực miền bắc được chuyên trang thông tin tuyển sinh kênh tuyển sinh 24h cập nhật theo danh sách dưới đây.

Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam thông báo... Xem tiếp

Trường Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân

Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công An Nhân... Xem tiếp

Trường Sĩ Quan Tăng Thiết Giáp Tuyển Sinh

Trường Sĩ Quan Tăng Thiết Giáp thông báo tuyển sinh... Xem tiếp

Trường Đại Học Chính Trị Tuyển Sinh

Trường Đại học chính trị thông báo tuyển sinh hệ... Xem tiếp

Trường Đại Học Hải Dương

Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh hệ... Xem tiếp

Trường Đại Học Thái Nguyên Tuyển Sinh

Trường Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ... Xem tiếp

Trường Đại Học Trưng Vương

Trường Đại học Trưng Vương thông báo tuyển sinh hệ... Xem tiếp

Trường Đại Học Thành Đông

Trường Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh hệ... Xem tiếp

Trường Đại Học Kinh Bắc

Trường Đại học Kinh Bắc thông báo tuyển sinh hệ... Xem tiếp

Trường Đại Học Lương Thế Vinh

Trường Đại Học Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh... Xem tiếp

Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng thông báo tuyển... Xem tiếp

Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á

Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á Thông báo tuyển... Xem tiếp

Trường Đại Học Chu Văn An

Trường Đại học Chu Văn An thông báo tuyển sinh... Xem tiếp

Trường Đại Học Y Dược Thái Bình

Trường Đại Học Y Dược Thái Bình Thông báo tuyển... Xem tiếp

Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng

Trường Đại học Y dược Hải Phòng Thông báo tuyển... Xem tiếp

Trường Đại Học Việt Bắc

Trường Đại Học Việt Bắc Thông báo tuyển sinh hệ... Xem tiếp

Trường Đại Học Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa

Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch... Xem tiếp

Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh

Trường Đại học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh thông... Xem tiếp

Trường Đại Học Thái Bình

Trường Đại học Thái Bình Thông báo tuyển sinh hệ... Xem tiếp

Trường Đại Học Tây Bắc

Trường Đại Học Tây Bắc thông báo tuyển sinh hệ... Xem tiếp

MỤC LỤC