Quay lại

Đại học khu vực miền bắc

Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy mới nhất về chỉ tiêu tuyển sinh, khối ngành, phương thức xét tuyển.

Trường Đại Học Hải Dương

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau

Trường Đại Học Trưng Vương

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Trưng Vương thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau

Trường Đại Học Thành Đông

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau

Trường Đại Học Kinh Bắc

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Kinh Bắc thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau

Trường Đại Học Lương Thế Vinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại Học Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau

Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau

Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau, thí sinh và phụ huynh cập nhật những thông tin tuyển sinh mới nhất của trường tại đây

Trường Đại Học Chu Văn An

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Chu Văn An thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau

Trường Đại Học Y Dược Thái Bình

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại Học Y Dược Thái Bình Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau

Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Y dược Hải Phòng Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau