Quay lại

Trung cấp khu vực miền bắc

Trường Trung Cấp Nghề Đại Lâm

Đăng ngày 01-09-2020

Trường trung cấp nghề Đại Lâm thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung Cấp chuyên nghiệp năm 2019 với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trường Trung Cấp Y Tế Bắc Giang

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trung Cấp Y Dược Thăng Long

Đăng ngày 01-09-2020

Trường trung cấp y dược Thăng Long thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trường Trung Cấp Y Dược Bắc Ninh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung cấp y dược Bắc Ninh thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Sơn La

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Sơn La thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trung Cấp Đa Ngành Ninh Bình

Đăng ngày 01-09-2020

Trường trung cấp đa ngành Ninh Bình thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trung Cấp Nông Lâm Nghiệp Phú Thọ

Đăng ngày 01-09-2020

Trường trung cấp nông lâm nghiệp Phú Thọ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trung Cấp Thể Dục - Thể Thao Yên Bái

Đăng ngày 01-09-2020

Trường trung cấp Thể dục - Thể thao Yên Bái thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Yên Bái

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Yên Bái thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trung Cấp Y Tế Thái Nguyên

Đăng ngày 01-09-2020

Trường trung cấp Y tế Thái Nguyên thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như sau: