Loading...

Tìm hiểu ngành nghề

Danh mục các ngành nghề trên mọi lĩnh vực và các trường đại học xét tuyển 2018 được tổng hợp giúp bạn chọn ra ngành nghề và trường học phù hợp với khả năng của mình.

Dưới đây là danh mục thông tin các ngành nghề của các lĩnh vực: Khoa học cơ bản, Kỹ thuật – Công nghệ, Kinh tế – Kinh doanh, Dịch vụ – Xã hội, Sư phạm, Y dược, Nông – Lâm – Ngư nghiệp, Xây dựng – Giao thông, Nhóm ngành năng khiếu và các thông tin hữu ích liên quan đến các ngành nghề và các trường đào tạo những ngành nghề này.

 

STT THÔNG  TIN CÁC NGÀNH CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH
Các Ngành Nghề
Phân Nhóm
KHOA HỌC CƠ BẢN
1 Tìm hiểu Ngành Hóa học các trường tuyển sinh
2 Tìm hiểu Ngành Sinh học các trường tuyển sinh
3 Tìm hiểu Ngành Toán học các trường tuyển sinh
4 Tìm hiểu Ngành Vật lý học các trường tuyển sinh
5 Tìm hiểu Ngành Địa chất học các trường tuyển sinh
6 Tìm hiểu Ngành Địa lý tự nhiên các trường tuyển sinh
7 Tìm hiểu Ngành Hải dương học các trường tuyển sinh
8 Tìm hiểu Ngành Khí tượng học các trường tuyển sinh
9 Tìm hiểu Ngành Khoa học đất các trường tuyển sinh
10 Tìm hiểu Ngành Khoa học vật liệu các trường tuyển sinh
11 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật sinh học các trường tuyển sinh
12 Tìm hiểu Ngành Sinh học ứng dụng các trường tuyển sinh
13 Tìm hiểu Ngành Thiên Văn học các trường tuyển sinh
14 Tìm hiểu Ngành Thủy Văn các trường tuyển sinh
15 Tìm hiểu Ngành Toán ứng dụng các trường tuyển sinh
16 Tìm hiểu Ngành Thống kê các trường tuyển sinh

 

 

Các Ngành Nghề
Phân Nhóm
KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
1 Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt các trường tuyển sinh
2 Tìm hiểu Ngành Công nghệ cơ khí các trường tuyển sinh
3 Tìm hiểu Ngành Cơ kỹ thuật  các trường tuyển sinh
4 Tìm hiểu Ngành Công nghệ In  các trường tuyển sinh
5 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật địa chất  các trường tuyển sinh
6 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học  các trường tuyển sinh
7 Ngành Hệ thống thông tin quản lý  các trường tuyển sinh
8 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật điện  các trường tuyển sinh
9 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật công nghiệp  các trường tuyển sinh
10 Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp  các trường tuyển sinh
11 Tìm hiểu về Ngành Quản lý công nghiệp  các trường tuyển sinh
12 Tìm hiểu Ngành Vật lý kỹ thuật  các trường tuyển sinh
13 Ngành Công nghệ cơ khí ô tô các trường tuyển sinh
14 Tìm hiểu Ngành Công nghệ hàn các trường tuyển sinh
15 Ngành Kỹ thuật Địa – Vật lý các trường tuyển sinh
16 Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử các trường tuyển sinh
17 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử các trường tuyển sinh
18 Ngành Công nghệ chế tạo máy các trường tuyển sinh
19 Tìm hiểu Ngành Công nghệ sinh học các trường tuyển sinh
20 Tìm hiểu Ngành Công nghệ thông tin các trường tuyển sinh
21 Tìm hiểu Ngành Công nghệ vật liệu các trường tuyển sinh
22 Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu các trường tuyển sinh
23 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật hạt nhân các trường tuyển sinh
24 Tìm hiểu Ngành Điện – Điện tử các trường tuyển sinh
25 Tìm hiểu Ngành Điện tử viễn thông các trường tuyển sinh
26 Tìm hiểu Ngành Hệ thống thông tin các trường tuyển sinh
27 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật phần mềm các trường tuyển sinh
28 Tìm hiểu Ngành Khoa học máy tính các trường tuyển sinh
29 Ngành Truyền thông và mạng máy tính các trường tuyển sinh
30 Ngành Kỹ thuật Điện tử – Truyền thông các trường tuyển sinh
31 Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa các trường tuyển sinh
33 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật môi trường các trường tuyển sinh
34 Ngành Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước các trường tuyển sinh
35 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật y sinh các trường tuyển sinh
36 Ngành Công nghệ kỹ thuật trắc địa các trường tuyển sinh
37 Ngành Công nghệ Tuyển khoáng các trường tuyển sinh
38 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật máy tính các trường tuyển sinh
39 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật tàu thủy các trường tuyển sinh
40 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật biển các trường tuyển sinh
41 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật dầu khí các trường tuyển sinh
42 Tìm hiểu Ngành Lọc hóa dầu các trường tuyển sinh
43 Tìm hiểu Ngành Luyện kim các trường tuyển sinh
44 Tìm hiểu Ngành Mỏ các trường tuyển sinh
45 Tìm hiểu Ngành Môi trường các trường tuyển sinh
46 Tìm hiểu Ngành Phát triển phần mềm các trường tuyển sinh
47 Ngành Bảo dưỡng công nghiệp các trường tuyển sinhCác Ngành Nghề
Phân Nhóm
KINH TẾ – KINH DOANH
1 Tìm hiểu Ngành Bảo hiểm các trường tuyển sinh
2 Tìm hiểu Ngành Bất động sản các trường tuyển sinh
3 Tìm hiểu Ngành Chứng khoán các trường tuyển sinh
4 Tìm hiểu Ngành Kế toán các trường tuyển sinh
5 Tìm hiểu Ngành Kiểm toán các trường tuyển sinh
6 Tìm hiểu Ngành Kinh tế quốc tế các trường tuyển sinh
7 Tìm hiểu Ngành Kinh doanh quốc tế các trường tuyển sinh
8 Tìm hiểu Ngành Quan hệ quốc tế các trường tuyển sinh
9 Tìm hiểu Ngành Kinh tế các trường tuyển sinh
10 Tìm hiểu Ngành Kinh tế công nghiệp các trường tuyển sinh
11 Ngành Kinh doanh thương mại các trường tuyển sinh
12 Tìm hiểu Ngành Kinh tế đầu tư các trường tuyển sinh
13 Tìm hiểu Ngành Kinh tế học các trường tuyển sinh
14 Tìm hiểu Ngành Kinh tế nông nghiệp các trường tuyển sinh
15 Tìm hiểu Ngành Kinh tế tài nguyên các trường tuyển sinh
16 Ngành Kinh tế và phát triển quốc tế các trường tuyển sinh
17 Tìm hiểu Ngành Kinh tế và quản lý các trường tuyển sinh
18 Ngành Thương mại điện tử các trường tuyển sinh
19 Tìm hiểu Ngành Khoa học quản lý các trường tuyển sinh
20 Tìm hiểu Ngành Marketing các trường tuyển sinh
21 Ngành Phân tích và đầu tư tài chính các trường tuyển sinh
22 Tìm hiểu Ngành Quản trị khách sạn các trường tuyển sinh
23 Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống các trường tuyển sinh
24 Tìm hiểu Ngành Quản trị nhân lực các trường tuyển sinh
25 Tìm hiểu Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành các trường tuyển sinh
26 Tìm hiểu Ngành Quản trị kinh doanh các trường tuyển sinh
27 Tìm hiểu Ngành Quảng cáo các trường tuyển sinh
28 Tìm hiểu Ngành Tài chính – Ngân hàng các trường tuyển sinh
29 Tìm hiểu Ngành Tài chính quốc tế các trường tuyển sinh
30 Tìm hiểu Ngành Thẩm định giá các trường tuyển sinh
31 Tìm hiểu Ngành Thuế các trường tuyển sinh
32 Tìm hiểu Ngành Thương mại quốc tế các trường tuyển sinh

 

Các Ngành Nghề
Phân Nhóm
NHÂN VĂN – LUẬT
 1 Tìm hiểu Ngành Luật các trường tuyển sinh
2 Tìm hiểu Ngành Luật kinh tế các trường tuyển sinh
3 Tìm hiểu Ngành Luật quốc tế các trường tuyển sinh
4 Tìm hiểu Ngành Nhân văn các trường tuyển sinh
6 Tìm hiểu Ngành Đông Nam Á học các trường tuyển sinh
7 Tìm hiểu Ngành Đông phương học các trường tuyển sinh
8 Tìm hiểu Ngành Hàn Quốc học các trường tuyển sinh
9 Tìm hiểu Ngành Nhật Bản học các trường tuyển sinh
10 Tìm hiểu Ngành Trung Quốc học các trường tuyển sinh
11 Tìm hiểu Ngành Quốc tế học các trường tuyển sinh
12 Tìm hiểu Ngành Quản lý văn hóa các trường tuyển sinh
13 Ngành Quản lý thế dục thể thao các trường tuyển sinh
14 Tìm hiểu Ngành Văn hóa học các trường tuyển sinh
15 Tìm hiểu Ngành Triết học các trường tuyển sinh
16 Tìm hiểu Ngành Lịch sử học các trường tuyển sinh
17 Tìm hiểu Ngành Văn học các trường tuyển sinh

 

Các Ngành Nghề
Phân Nhóm
DỊCH VỤ – XÃ HỘI
1 Tìm hiểu Ngành Báo chí các trường tuyển sinh
2 Tìm hiểu Ngành Bảo tàng các trường tuyển sinh
3 Tìm hiểu Ngành Quân đội – Công an các trường tuyển sinh
4 Tìm hiểu Ngành Công tác xã hội các trường tuyển sinh
5 Tìm hiểu Ngành Đầu bếp các trường tuyển sinh
6 Tìm hiểu Ngành Chính trị học các trường tuyển sinh
7 Tìm hiểu Ngành Dược các trường tuyển sinh
8 Tìm hiểu Ngành Lịch sử các trường tuyển sinh
10 Tìm hiểu Ngành Ngoại giao các trường tuyển sinh
11 Tìm hiểu Ngành Phiên dịch các trường tuyển sinh
12 Tìm hiểu Ngành Quan hệ công chúng các trường tuyển sinh
13 Ngành Công nghệ truyền thông các trường tuyển sinh
14 Ngành Truyền thông đa phương tiện các trường tuyến sinh
15 Tìm hiểu Ngành Thông tin học các trường tuyển sinh
16 Tìm hiểu Ngành Quản lý giáo dục các trường tuyển sinh
17 Tìm hiểu Ngành Quốc phòng các trường tuyển sinh
18 Tìm hiểu Ngành Quản lý nhà nước các trường tuyển sinh
19 Ngành Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước các trường tuyển sinh
20 Tìm hiểu Ngành Nhân học các trường tuyển sinh
21 Tìm hiểu Ngành Tâm lý học các trường tuyển sinh
22 Tìm hiểu Ngành Tâm lý giáo dục các trường tuyển sinh
23 Tìm hiểu Ngành Khoa học thư viện các trường tuyển sinh
24 Tìm hiểu Ngành Lưu trữ học các trường tuyển sinh
25 Tìm hiểu Ngành Việt Nam học các trường tuyển sinh
26 Tìm hiểu Ngành Xã hội học các trường tuyển sinh
27 Tìm hiểu Ngành Xuất bản các trường tuyển sinh
28 Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm các trường tuyển sinhCác Ngành Nghề
Phân Nhóm
SƯ PHẠM
1 Tìm hiểu Ngành Giáo dục chính trị các trường tuyển sinh
2 Tìm hiểu Ngành Giáo dục đặc biệt các trường tuyển sinh
3 Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh các trường tuyển sinh
4 Tìm hiểu Ngành Sư phạm âm nhạc các trường tuyển sinh
5 Tìm hiểu Ngành Sư phạm địa lý các trường tuyển sinh
6 Tìm hiểu Ngành Sư phạm hóa học các trường tuyển sinh
7 Ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp các trường tuyển sinh
8 Tìm hiểu Ngành Sư phạm lịch sử các trường tuyển sinh
9 Tìm hiểu Ngành Sư phạm mầm non các trường tuyển sinh
10 Tìm hiểu Ngành Sư phạm mỹ thuật các trường tuyển sinh
11 Tìm hiểu Ngành Sư phạm ngữ văn
12 Tìm hiểu Ngành Sư phạm sinh học các trường tuyển sinh
13 Tìm hiểu Ngành Sư phạm tiếng Anh các trường tuyển sinh
14 Tìm hiểu Ngành Giáo dục tiểu học các trường tuyển sinh
15 Tìm hiểu Ngành Sư phạm tin học các trường tuyển sinh
16 Tìm hiểu Ngành Sư phạm toán học các trường tuyển sinh
17 Tìm hiểu Ngành Sư phạm vật lý các trường tuyển sinh

 

Các Ngành Nghề
Phân Nhóm
NGOẠI NGỮ

 

Các Ngành Nghề
Phân Nhóm
Y DƯỢC
1 Tìm hiểu Ngành Điều dưỡng các trường tuyển sinh
2 Tìm hiểu Ngành Dinh dưỡng các trường tuyển sinh
3 Tìm hiểu Ngành Khúc xạ nhãn khoa các trường tuyển sinh
4 Tìm hiểu Ngành Răng Hàm Mặt các trường tuyển sinh
5 Tìm hiểu Ngành Xét nghiệm Y học các trường tuyển sinh
6 Tìm hiểu Ngành Y đa khoa các trường tuyển sinh
7 Tìm hiểu Ngành Y học cổ truyền các trường tuyển sinh
8 Tìm hiểu Ngành Y học dự phòng các trường tuyển sinh
9 Tìm hiểu Ngành Y tế công cộng các trường tuyển sinhCác Ngành Nghề
Phân Nhóm
NÔNG – LÂM – NGƯ
1 Tìm hiểu Ngành Chế biến thực phẩm các trường tuyển sinh
2 Tìm hiểu Ngành Khoa học môi trường các trường tuyển sinh
3 Tìm hiểu Ngành Lâm Nghiệp các trường tuyển sinh
4 Tìm hiểu Ngành Bảo vệ thực vật các trường tuyển sinh
5 Tìm hiểu Ngành Sản xuất và chế biến các trường tuyển sinh
6 Ngành Công nghệ rau quả và cảnh quan các trường tuyển sinh
7 Tìm hiểu Ngành Khoa học cây trồng các trường tuyển sinh
8 Tìm hiểu Ngành Khuyến nông các trường tuyển sinh
9 Ngành Kinh doanh nông nghiệp các trường tuyển sinh
10 Tìm hiểu Ngành Chế biến lâm sản các trường tuyển sinh
11 Ngành Công nghệ chế biến thủy sản các trường tuyển sinh
12 Tìm hiểu Ngành Công nghệ da giày các trường tuyển sinh
13 Tìm hiểu Ngành Công nghệ may các trường tuyển sinh
14 Ngành Công nghệ sau thu hoạch các trường tuyển sinh
15 Tìm hiểu Ngành Phát triển nông thôn các trường tuyển sinh
16 Tìm hiểu Ngành Nông nghiệp các trường tuyển sinh
17 Tìm hiểu Ngành Nông học các trường tuyển sinh
18 Tìm hiểu Ngành Nuôi trồng thủy sản các trường tuyển sinh
19 Tìm hiểu Ngành chăn nuôi các trường tuyển sinh
20 Tìm hiểu Ngành Quản lý đất đai các trường tuyển sinh
21 Tìm hiểu Ngành Thú Y các trường tuyển sinh
22 Tìm hiểu Ngành Thủy sản các trường tuyển sinh

 

Các Ngành Nghề
Phân Nhóm
XÂY DỰNG – GIAO THÔNG
1 Tìm hiểu Ngành Giao thông vận tải các trường tuyển sinh
2 Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông các trường tuyển sinh
3 Tìm hiểu Ngành Hàng không các trường tuyển sinh
4 Tìm hiểu Ngành Quản lý xây dựng các trường tuyển sinh
5 Tìm hiểu Ngành Kiến trúc các trường tuyển sinh
6 Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng các trường tuyển sinh
7 Ngành Kỹ thuật công nghệ vật liệu xây dựng các trường tuyển sinh
8 Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng các trường tuyển sinh
9 Tìm hiểu Ngành Địa kỹ thuật xây dựng các trường tuyển sinh
10 Tìm hiểu Ngành Kinh tế xây dựng các trường tuyển sinh
11 Tìm hiểu Ngành Kiến trúc xây dựng các trường tuyển sinh
12 Tìm hiểu Ngành Quản lý xây dựng các trường tuyển sinh
13 Ngành Quy hoạch vùng và đô thị các trường tuyển sinh
14 Ngành Kỹ thuật công trình biển các trường tuyển sinh
15 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông các trường tuyển sinh

 

Các Ngành Nghề
Phân Nhóm
NHÓM NGÀNH NĂNG KHIẾU
1 Tìm hiểu Ngành Biên đạo múa các trường tuyển sinh
2 Ngành Biên kịch điện ảnh, truyền hình các trường tuyển sinh
3 Tìm hiểu Ngành Biên kịch sân khấu các trường tuyển sinh
4 Ngành Công nghệ điện ảnh – truyền hình các trường tuyển sinh
5 Ngành Đạo diễn điện ảnh, truyền hình các trường tuyển sinh
6 Tìm hiểu Ngành Đạo diễn sân khấu các trường tuyển sinh
7 Ngành Diễn viên kịch, điện ảnh, truyền hình các trường tuyển sinh
8 Tìm hiểu Ngành Huấn luyện múa các trường tuyển sinh
9 Ngành Lý luận phê bình sân khấu các trường tuyển sinh
10 Tìm hiểu Ngành Quay phim các trường tuyển sinh
11 Tìm hiểu Ngành Thiết kế công nghiệp các trường tuyển sinh
12 Ngành Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh các trường tuyển sinh
13 Tìm hiểu Ngành Thiết kế thời trang các trường tuyển sinh

Mục đích cuối cùng của việc thi đại học là trúng tuyển vào được ngành nghề và trường đại học như mong muốn. Để có thể chọn được ngành học ứng với nghề nghiệp tương lai, việc tìm hiểm thông tin các ngành đào tạo tại các trường đại học luôn là cần thiết và là bước chân đầu tiên mang tính quyết định của mỗi thí sinh chuẩn bị hành trang chinh phục con đường đại học.

Bạn thích bài viết này ?
DMCA.com Protection Status