Loading...

Danh Mục Thông Tin Các Ngành Nghề Trong Xã Hội

Thông tin các ngành nghề HOT trong xã hội

Danh mục các ngành nghề trên mọi lĩnh vực và các trường đại học xét tuyển 2018 được tổng hợp giúp bạn chọn ra ngành nghề và trường học phù hợp với khả năng của mình.

Dưới đây là danh mục thông tin các ngành nghề của các lĩnh vực: Khoa học cơ bản, Kỹ thuật – Công nghệ, Kinh tế – Kinh doanh, Dịch vụ – Xã hội, Sư phạm, Y dược, Nông – Lâm – Ngư nghiệp, Xây dựng – Giao thông, Nhóm ngành năng khiếu và các thông tin hữu ích liên quan đến các ngành nghề và các trường đào tạo những ngành nghề này.

Thông tin về các ngành nên tìm hiểu

STT THÔNG  TIN CÁC NGÀNH
Các Ngành Nghề
Phân Nhóm
KHOA HỌC CƠ BẢN
1 Tìm hiểu Ngành Hóa học
2 Tìm hiểu Ngành Sinh học
3 Tìm hiểu Ngành Toán học
4 Tìm hiểu Ngành Vật lý học
5 Tìm hiểu Ngành Địa chất học
6 Tìm hiểu Ngành Địa lý tự nhiên
7 Tìm hiểu Ngành Hải dương học
8 Tìm hiểu Ngành Khí tượng học
9 Tìm hiểu Ngành Khoa học đất
10 Tìm hiểu Ngành Khoa học vật liệu
11 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật sinh học
12 Tìm hiểu Ngành Sinh học ứng dụng
13 Tìm hiểu Ngành Thiên Văn học
14 Tìm hiểu Ngành Thủy Văn
15 Tìm hiểu Ngành Toán ứng dụng
16 Tìm hiểu Ngành Thống kê

 

Các Ngành Nghề
Phân Nhóm
KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
1 Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt
2 Tìm hiểu Ngành Công nghệ cơ khí
3 Tìm hiểu Ngành Cơ kỹ thuật
4 Tìm hiểu Ngành Công nghệ In
5 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật địa chất
6 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
7 Ngành Hệ thống thông tin quản lý
8 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật điện
9 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật công nghiệp
10 Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
11 Tìm hiểu về Ngành Quản lý công nghiệp
12 Tìm hiểu Ngành Vật lý kỹ thuật
13 Ngành Công nghệ cơ khí ô tô
14 Tìm hiểu Ngành Công nghệ hàn
15 Ngành Kỹ thuật Địa – Vật lý
16 Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
17 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
18 Ngành Công nghệ chế tạo máy
19 Tìm hiểu Ngành Công nghệ sinh học
20 Tìm hiểu Ngành Công nghệ thông tin
21 Tìm hiểu Ngành Công nghệ vật liệu
22 Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu
23 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật hạt nhân
24 Tìm hiểu Ngành Điện – Điện tử
25 Tìm hiểu Ngành Điện tử viễn thông
26 Tìm hiểu Ngành Hệ thống thông tin
27 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật phần mềm
28 Tìm hiểu Ngành Khoa học máy tính
29 Ngành Truyền thông và mạng máy tính
30 Ngành Kỹ thuật Điện tử – Truyền thông
31 Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
33 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật môi trường
34 Ngành Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
35 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật y sinh
36 Ngành Công nghệ kỹ thuật trắc địa
37 Ngành Công nghệ Tuyển khoáng
38 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật máy tính
39 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật tàu thủy
40 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật biển
41 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật dầu khí
42 Tìm hiểu Ngành Lọc hóa dầu
43 Tìm hiểu Ngành Luyện kim
44 Tìm hiểu Ngành Mỏ
45 Tìm hiểu Ngành Môi trường
46 Tìm hiểu Ngành Phát triển phần mềm
47 Ngành Bảo dưỡng công nghiệp
Các Ngành Nghề
Phân Nhóm
KINH TẾ – KINH DOANH
1 Tìm hiểu Ngành Bảo hiểm
2 Tìm hiểu Ngành Bất động sản
3 Tìm hiểu Ngành Chứng khoán
4 Tìm hiểu Ngành Kế toán
5 Tìm hiểu Ngành Kiểm toán
6 Tìm hiểu Ngành Kinh tế quốc tế
7 Tìm hiểu Ngành Kinh doanh quốc tế
8 Tìm hiểu Ngành Quan hệ quốc tế
9 Tìm hiểu Ngành Kinh tế
10 Tìm hiểu Ngành Kinh tế công nghiệp
11 Ngành Kinh doanh thương mại
12 Tìm hiểu Ngành Kinh tế đầu tư
13 Tìm hiểu Ngành Kinh tế học
14 Tìm hiểu Ngành Kinh tế nông nghiệp
15 Tìm hiểu Ngành Kinh tế tài nguyên
16 Ngành Kinh tế và phát triển quốc tế
17 Tìm hiểu Ngành Kinh tế và quản lý
18 Ngành Thương mại điện tử
19 Tìm hiểu Ngành Khoa học quản lý
20 Tìm hiểu Ngành Marketing
21 Ngành Phân tích và đầu tư tài chính
22 Tìm hiểu Ngành Quản trị khách sạn
23 Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
24 Tìm hiểu Ngành Quản trị nhân lực
25 Tìm hiểu Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
26 Tìm hiểu Ngành Quản trị kinh doanh
27 Tìm hiểu Ngành Quảng cáo
28 Tìm hiểu Ngành Tài chính – Ngân hàng
29 Tìm hiểu Ngành Tài chính quốc tế
30 Tìm hiểu Ngành Thẩm định giá
31 Tìm hiểu Ngành Thuế
32 Tìm hiểu Ngành Thương mại quốc tế

 

Các Ngành Nghề
Phân Nhóm
NHÂN VĂN – LUẬT
 1 Tìm hiểu Ngành Luật các trường tuyển sinh
2 Tìm hiểu Ngành Luật kinh tế các trường tuyển sinh
3 Tìm hiểu Ngành Luật quốc tế các trường tuyển sinh
4 Tìm hiểu Ngành Nhân văn các trường tuyển sinh
6 Tìm hiểu Ngành Đông Nam Á học các trường tuyển sinh
7 Tìm hiểu Ngành Đông phương học các trường tuyển sinh
8 Tìm hiểu Ngành Hàn Quốc học các trường tuyển sinh
9 Tìm hiểu Ngành Nhật Bản học các trường tuyển sinh
10 Tìm hiểu Ngành Trung Quốc học các trường tuyển sinh
11 Tìm hiểu Ngành Quốc tế học các trường tuyển sinh
12 Tìm hiểu Ngành Quản lý văn hóa các trường tuyển sinh
13 Ngành Quản lý thế dục thể thao các trường tuyển sinh
14 Tìm hiểu Ngành Văn hóa học các trường tuyển sinh
15 Tìm hiểu Ngành Triết học các trường tuyển sinh
16 Tìm hiểu Ngành Lịch sử học các trường tuyển sinh
17 Tìm hiểu Ngành Văn học các trường tuyển sinh

 

Các Ngành Nghề
Phân Nhóm
DỊCH VỤ – XÃ HỘI
1 Tìm hiểu Ngành Báo chí các trường tuyển sinh
2 Tìm hiểu Ngành Bảo tàng các trường tuyển sinh
3 Tìm hiểu Ngành Quân đội – Công an các trường tuyển sinh
4 Tìm hiểu Ngành Công tác xã hội các trường tuyển sinh
5 Tìm hiểu Ngành Đầu bếp các trường tuyển sinh
6 Tìm hiểu Ngành Chính trị học các trường tuyển sinh
7 Tìm hiểu Ngành Dược các trường tuyển sinh
8 Tìm hiểu Ngành Lịch sử các trường tuyển sinh
10 Tìm hiểu Ngành Ngoại giao các trường tuyển sinh
11 Tìm hiểu Ngành Phiên dịch các trường tuyển sinh
12 Tìm hiểu Ngành Quan hệ công chúng các trường tuyển sinh
13 Ngành Công nghệ truyền thông các trường tuyển sinh
14 Ngành Truyền thông đa phương tiện các trường tuyến sinh
15 Tìm hiểu Ngành Thông tin học các trường tuyển sinh
16 Tìm hiểu Ngành Quản lý giáo dục các trường tuyển sinh
17 Tìm hiểu Ngành Quốc phòng các trường tuyển sinh
18 Tìm hiểu Ngành Quản lý nhà nước các trường tuyển sinh
19 Ngành Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước các trường tuyển sinh
20 Tìm hiểu Ngành Nhân học các trường tuyển sinh
21 Tìm hiểu Ngành Tâm lý học các trường tuyển sinh
22 Tìm hiểu Ngành Tâm lý giáo dục các trường tuyển sinh
23 Tìm hiểu Ngành Khoa học thư viện các trường tuyển sinh
24 Tìm hiểu Ngành Lưu trữ học các trường tuyển sinh
25 Tìm hiểu Ngành Việt Nam học các trường tuyển sinh
26 Tìm hiểu Ngành Xã hội học các trường tuyển sinh
27 Tìm hiểu Ngành Xuất bản các trường tuyển sinh
28 Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm các trường tuyển sinh
Các Ngành Nghề
Phân Nhóm
SƯ PHẠM
1 Tìm hiểu Ngành Giáo dục chính trị các trường tuyển sinh
2 Tìm hiểu Ngành Giáo dục đặc biệt các trường tuyển sinh
3 Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh các trường tuyển sinh
4 Tìm hiểu Ngành Sư phạm âm nhạc các trường tuyển sinh
5 Tìm hiểu Ngành Sư phạm địa lý các trường tuyển sinh
6 Tìm hiểu Ngành Sư phạm hóa học các trường tuyển sinh
7 Ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp các trường tuyển sinh
8 Tìm hiểu Ngành Sư phạm lịch sử các trường tuyển sinh
9 Tìm hiểu Ngành Sư phạm mầm non các trường tuyển sinh
10 Tìm hiểu Ngành Sư phạm mỹ thuật các trường tuyển sinh
11 Tìm hiểu Ngành Sư phạm ngữ văn
12 Tìm hiểu Ngành Sư phạm sinh học các trường tuyển sinh
13 Tìm hiểu Ngành Sư phạm tiếng Anh các trường tuyển sinh
14 Tìm hiểu Ngành Giáo dục tiểu học các trường tuyển sinh
15 Tìm hiểu Ngành Sư phạm tin học các trường tuyển sinh
16 Tìm hiểu Ngành Sư phạm toán học các trường tuyển sinh
17 Tìm hiểu Ngành Sư phạm vật lý các trường tuyển sinh

 

Các Ngành Nghề
Phân Nhóm
NGOẠI NGỮ

 

Các Ngành Nghề
Phân Nhóm
Y DƯỢC
1 Tìm hiểu Ngành Điều dưỡng các trường tuyển sinh
2 Tìm hiểu Ngành Dinh dưỡng các trường tuyển sinh
3 Tìm hiểu Ngành Khúc xạ nhãn khoa các trường tuyển sinh
4 Tìm hiểu Ngành Răng Hàm Mặt các trường tuyển sinh
5 Tìm hiểu Ngành Xét nghiệm Y học các trường tuyển sinh
6 Tìm hiểu Ngành Y đa khoa các trường tuyển sinh
7 Tìm hiểu Ngành Y học cổ truyền các trường tuyển sinh
8 Tìm hiểu Ngành Y học dự phòng các trường tuyển sinh
9 Tìm hiểu Ngành Y tế công cộng các trường tuyển sinh
Các Ngành Nghề
Phân Nhóm
NÔNG – LÂM – NGƯ
1 Tìm hiểu Ngành Chế biến thực phẩm
2 Tìm hiểu Ngành Khoa học môi trường
3 Tìm hiểu Ngành Lâm Nghiệp
4 Tìm hiểu Ngành Bảo vệ thực vật
5 Tìm hiểu Ngành Sản xuất và chế biến
6 Ngành Công nghệ rau quả và cảnh quan
7 Tìm hiểu Ngành Khoa học cây trồng
8 Tìm hiểu Ngành Khuyến nông
9 Ngành Kinh doanh nông nghiệp
10 Tìm hiểu Ngành Chế biến lâm sản
11 Ngành Công nghệ chế biến thủy sản
12 Tìm hiểu Ngành Công nghệ da giày
13 Tìm hiểu Ngành Công nghệ may
14 Ngành Công nghệ sau thu hoạch
15 Tìm hiểu Ngành Phát triển nông thôn
16 Tìm hiểu Ngành Nông nghiệp
17 Tìm hiểu Ngành Nông học
18 Tìm hiểu Ngành Nuôi trồng thủy sản
19 Tìm hiểu Ngành chăn nuôi
20 Tìm hiểu Ngành Quản lý đất đai
21 Tìm hiểu Ngành Thú Y
22 Tìm hiểu Ngành Thủy sản

 

Các Ngành Nghề
Phân Nhóm
XÂY DỰNG – GIAO THÔNG
1 Tìm hiểu Ngành Giao thông vận tải
2 Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông
3 Tìm hiểu Ngành Hàng không
4 Tìm hiểu Ngành Quản lý xây dựng
5 Tìm hiểu Ngành Kiến trúc
6 Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng
7 Ngành Kỹ thuật công nghệ vật liệu xây dựng
8 Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng
9 Tìm hiểu Ngành Địa kỹ thuật xây dựng
10 Tìm hiểu Ngành Kinh tế xây dựng
11 Tìm hiểu Ngành Kiến trúc xây dựng
12 Tìm hiểu Ngành Quản lý xây dựng
13 Ngành Quy hoạch vùng và đô thị
14 Ngành Kỹ thuật công trình biển
15 Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

Các Ngành Nghề
Phân Nhóm
NHÓM NGÀNH NĂNG KHIẾU
1 Tìm hiểu Ngành Biên đạo múa
2 Ngành Biên kịch điện ảnh, truyền hình
3 Tìm hiểu Ngành Biên kịch sân khấu
4 Ngành Công nghệ điện ảnh – truyền hình
5 Ngành Đạo diễn điện ảnh, truyền hình
6 Tìm hiểu Ngành Đạo diễn sân khấu
7 Ngành Diễn viên kịch, điện ảnh, truyền hình
8 Tìm hiểu Ngành Huấn luyện múa
9 Ngành Lý luận phê bình sân khấu
10 Tìm hiểu Ngành Quay phim
11 Tìm hiểu Ngành Thiết kế công nghiệp
12 Ngành Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh
13 Tìm hiểu Ngành Thiết kế thời trang

Kết luận cho việc tìm hiểu các Trường trước khi đăng ký

Mục đích cuối cùng của việc thi đại học là trúng tuyển vào được ngành nghề và trường đại học như mong muốn. Để có thể chọn được ngành học ứng với nghề nghiệp tương lai, việc tìm hiểm thông tin các ngành đào tạo tại các trường đại học luôn là cần thiết và là bước chân đầu tiên mang tính quyết định của mỗi thí sinh chuẩn bị hành trang chinh phục con đường đại học.

Bạn thích bài viết này ?
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status