Cao Đẳng Công Nghiệp Nam Định Tuyển Sinh Năm 2020

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định là nơi mang lại lợi ích tốt nhất từ các hoạt động đào tạo chất lượng cao về kỹ thuật, công nghệ, quản lý kinh tế
 

CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định là nơi mang lại lợi ích tốt nhất từ các hoạt động đào tạo chất lượng cao về kỹ thuật, công nghệ, quản lý kinh tế; đồng thời chuyển giao những kết quả NCKH vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực; chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương phục vụ cho công cuộc Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

Trường cao đẳng công nghiệp Nam Định thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau:

1. Trường cao đẳng công nghiệp Nam Định tuyển sinh các ngành.

Xét tuyển theo học bạ THPT: Chỉ tiêu: 570
TT Mã ngành/nghề Tên ngành/nghề đào tạo Cấp độ nghề trọng điểm
1 6510213 Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy
2 6510211 Công nghệ kỹ thuật nhiệt
3 6510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
4 6510305 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
5 6510216 Công nghệ ô tô Quốc gia
6 6510421 Công nghệ kỹ thuật môi trường
7 6510312 Công nghệ kỹ thuật  điện tử, truyền thông
8 6510303 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
9 6510304 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
10 6520225 Điện tử công nghiệp
11 6520227 Điện công nghiệp ASEAN
12 6520126 Nguội sửa chữa máy công cụ
13 6520127 Nguội lắp rắp cơ khí
14 6520121 Cắt gọt kim loại ASEAN
15 6520123 Hàn
16 6340404 Quản trị kinh doanh
17 6340202 Tài chính - Ngân hàng
18 6340302 Kế toán doanh nghiệp
19 6340301 Kế toán
20 6480102 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
21 6480104 Truyền thông và mạng máy tính
22 6480201 Công nghệ thông tin
23 6480205 Tin học ứng dụng
24 6480207 Lập trình máy tính
25 6480208 Quản trị cơ sở dữ liệu
26 6480209 Quản trị mạng máy tính
27 6540204 Công nghệ may
28 6540205 May thời trang Quốc gia
29 6540206 Thiết kế thời trang Quốc tế
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia - xét nguyện vọng  Chỉ tiêu: 570
TT Mã ngành/nghề Tên ngành/nghề đào tạo Cấp độ nghề trọng điểm Mã tổ hợp môn
xét tuyển
1 6510213 Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy A, A1, D1
2 6510211 Công nghệ kỹ thuật nhiệt
3 6510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
4 6510305 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
5 6510216 Công nghệ ô tô Quốc gia
6 6510421 Công nghệ kỹ thuật môi trường A, A1, D1, B
7 6510312 Công nghệ kỹ thuật  điện tử, truyền thông A, A1, D1
8 6510303 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
9 6510304 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
10 6520225 Điện tử công nghiệp
11 6520227 Điện công nghiệp ASEAN
12 6520126 Nguội sửa chữa máy công cụ
13 6520127 Nguội lắp rắp cơ khí
14 6520121 Cắt gọt kim loại ASEAN
15 6520123 Hàn
16 6340404 Quản trị kinh doanh
17 6340202 Tài chính - Ngân hàng
18 6340302 Kế toán doanh nghiệp
19 6340301 Kế toán
20 6480102 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
21 6480104 Truyền thông và mạng máy tính
22 6480201 Công nghệ thông tin
23 6480205 Tin học ứng dụng
24 6480207 Lập trình máy tính
25 6480208 Quản trị cơ sở dữ liệu
26 6480209 Quản trị mạng máy tính
27 6540204 Công nghệ may
28 6540205 May thời trang Quốc gia
29 6540206 Thiết kế thời trang

2. Khu vực tuyển sinh

Trường cao đẳng công nghiệp Nam Định tuyển sinh trên cả nước.

3. Hình thức & thời gian tuyển sinh

Cao đẳng: - Hình thức đào tạo:Chính quy - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển - Đối tượng xét tuyển: + Xét tuyển kết quả thi của các thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia. + Thí sinh tốt nghiệp THPT * Trung cấp: - Hình thức đào tạo:Chính quy - Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển - Đối tượng xét tuyển: + Thí sinh tốt nghiệp THPT + Thí sinh tốt nghiệp THCS * Sơ cấp: - Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển - Hình thức đào tạo:Chính quy Đào tạo nghề cho lao động phổ thông và lao động nông thôn - Đối tượng xét tuyển:Thí sinh tốt nghiệp THCS Thời gian tuyển sinh: Từ tháng 1 đến hết tháng 12