Loading...
hình ảnh trường

Trường Đại Học Xây Dựng Tuyển Sinh

Mã trường: XDA

Loại hình đào tạo: Công Lập

Địa chỉ: Số 55 - Giải Phóng - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Website: www.nuce.edu.vn

Điện thoại: (04) 38 694 711

dai hoc xay dung

ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

Trường Đại học Xây Dựng thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành  như sau:

>> Trường Đại Học Xây Dựng Xét Tuyển Đợt 2

>> Danh sách trúng tuyển & Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng

>> Thủ Tục, Hồ Sơ Nhập Học Đại Học Xây Dựng

1. Trường Đại học Xây Dựng Tuyển Sinh Các Ngành

 

Ngành, chuyên ngành đào tạo

Mã ngành, chuyên ngành  

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu đăng ký năm2018  

Ghi chú

2 3 4 5 6
Kiến trúc 7580101 Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT 300 –   Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Riêng c c ngành Kiến trúc, ngành Kiến trúc (chuyên  ngành: Nội thất), ngành Quy hoạch vùng và đô thị kết hợp với tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật.

–  Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

–   Ngành Kiến trúc, Kiến trúc (chuyên ngành: Nội thất), Quy hoạch vùng và đô thị: Thí sinh dự thi môn Vẽ Mỹ thuật ở Trường Đại học Xây dựng tại Hà Nội. Từ năm 2018, chuyên ngành Nội thất sẽ xét tuyển riêng, thí sinh đăng ký nguyện vọng khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

–   Các ngành, chuyên ngành còn lại xét tuyển căn cứ vào chỉ tiêu của từng ngành, chuyên ngành, nguyện vọng và kết quả thi THPT Quốc gia của thí sinh, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển.

–  Môn thi chính (chữ in hoa, đậm) nhân hệ số 2.

–  Tiêu chí phụ: Theo quy định của Bộ Gi o dục và Đào tạo.

–    Thí sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp được ưu tiên khi xét tuyển vào c c chương trình đào tạo Ph p ngữ của Trường.

Toán, Tiếng Anh (Tiếng Ph p), VẼ MỸ THUẬT
Kiến trúc (chuyên ngành: Nội thất) 7580101_01 Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT 50
Toán, Tiếng Anh, VẼ MỸ THUẬT
 

Quy hoạch vùng và đô thị

 

7580105

Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT  

100

Toán, Tiếng Anh, VẼ MỸ THUẬT
Toán, Ngữ văn, VẼ MỸ THUẬT
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)  

7580201_01

Toán, Vật lý, Ho học  

700

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (Tiếng Ph  p)
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Hệ thống kỹ thuật trong công trình)  

 

7580201_02

Toán, Vật lý, Ho học  

100

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 

 

Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Tin học xây dựng)

 

 

7580201_03

Toán, Vật lý, Ho học  

 

100

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

2 3 4 5 6
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường)  

7580205_01

Toán, Vật lý, Ho học  

350

–  Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình biển: Hai năm đầu học theo chương trình chung sau đó được phân vào các chuyên ngành:

+ Xây dựng Công trình biển – Dầu khí.

+ Xây dựng Công trình ven biển.

–   Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước: Trường đào tạo chuyên ngành Cấp tho t nước – Môi trường nước.

–    Ngành Kỹ thuật  xây  dựng  Công  trình  thủy (t ch ra từ ngành Kỹ thuật công trình xây  dựng trước kia) gồm 2 chuyên ngành: Xây dựng Cảng – Đường thủy và Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện).

*Các chương trình đào tạo Chất lượng cao, Anh ngữ, Pháp ngữ: Xét tuyển sau khi nhập học vào trường gồm có:

– Chương trình đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao Việt – Pháp P.F.I.E.V (90 chỉ tiêu): Hai năm đầu học theo chương trình chung sau đó phân vào các ngành:

+ Cơ sở Hạ tầng giao thông

+ Kỹ thuật đô thị

+ Kỹ thuật Công trình thuỷ.

–   Các chương trình đào tạo Pháp ngữ – Hợp tác với AUF (Tổ chức đại học Ph p ngữ) gồm có:

+ Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (XF: 50 chỉ tiêu).

+ Ngành: Kiến trúc (KDF: 50 chỉ tiêu)

– Các chương trình đào tạo Anh ngữ:

+ Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (XE: 100 chỉ tiêu).

+ Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường – CDE: 50 chỉ tiêu).

+ Ngành: Kỹ thuật Cấp tho t nước (MNE: 50 chỉ tiêu).

+ Ngành: Kinh tế xây dựng (KTE: 50 chỉ tiêu)

+ Ngành: Kiến trúc (KDE: 50 chỉ tiêu)

To n, Vật lý, Tiếng Anh
To n, Hóa học, Tiếng Anh
 

Kỹ thuật Cấp tho t nước

(Chuyên ngành: Cấp tho t nước – Môi trường nước)

 

7580213_01

Toán, Vật lý, Ho học  

150

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
To n, Hóa học, Sinh học
 

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

 

7510406

Toán, Vật lý, Ho học  

100

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
To n, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật xây dựng Công trình thủy (chuyên ngành: Xây dựng Cảng – Đường thuỷ)  

7580202_01

Toán, Vật lý, Ho học  

100

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành: Xây dựng Thuỷ lợi – Thuỷ điện)  

7580202_02

Toán, Vật lý, Ho học  

100

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 

Kỹ thuật xây dựng Công trình biển

 

7580203

Toán, Vật lý, Ho học  

100

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng 7510105 Toán, Vật lý, Ho học 170
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 

Công nghệ thông tin

 

7480201

Toán, Vật lý, Ho học  

115

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Máy xây dựng)  

7520103_01

Toán, Vật lý, Ho học  

100

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Cơ giới ho xây dựng)  

7520103_02

Toán, Vật lý, Ho học  

65

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

2 3 4 5 6
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ (chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa xây dựng – Địa chính)  

7520503_01

Toán, Vật lý, Ho học  

50

– Thí sinh cần thông tin chi tiết liên hệ theo địa chỉ: Bộ phận tuyển sinh – Phòng Đào tạo

P.304 nhà A1, trường Đại học Xây dựng

Số 55 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38 694 711

Hotline:      0869 071 382

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 

Kinh tế xây dựng

 

7580301

Toán, Vật lý, Ho học  

400

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Quản lý xâydựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đô thị)  

7580302_01

Toán, Vật lý, Ho học  

100

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Quản lý xâydựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý bất động sản)  

7580302_02

Toán, Vật lý, Ho học  

50

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

2. Khu vực tuyển sinh

Nhà trường tuyển sinh trên địa bàn cả nước

3. Phương thức tuyển sinh

Nhà trường tuyển sinh dựa trên kết quả kì thi THPT quốc gia

Riêng 2 ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị kết hợp với tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật sử dụng tổ hợp xét tuyển Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật.

Các ngành, chuyên ngành xét tuyển căn cứ vào chỉ tiêu của từng ngành, chuyên ngành, nguyện vọng, kết quả thi THPT Quốc gia của thí sinh và không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển

Điều kiện xét tuyển: Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục

Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia photo

Giấy chứng nhận kết quả thi môn năng khiếu

Giấy chứng nhận quyền ưu tiên nếu có


Bạn thích bài viết này ?

1
Để lại bình luận

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Phạm Phước Dũng Recent comment authors
newest oldest
Phạm Phước Dũng
Phạm Phước Dũng

em rất muốn học ngành Kinh tế và quản lý đô thị của trường, hiện em đang ở và công tác tại TP Đà Nẵng. Có cách nào để em được học không ạ . Trường có tuyển sinh văn bằng 2 hệ chính quy không ạ .

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status