Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung 2023 Chính Thức

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung 2023 Chính Thức

Trường Đại học công nghiệp Việt Hung Mã Trường (VHD) Thông báo điểm chuẩn cho 8 Ngành nghề đào tạo khác nhau điểm chuẩn đại học của các ngành được công bố sau kỳ thi THPT quốc gia năm nay như sau:

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung thông báo chính thức cho các ngành xét tuyển vào nguyện vọng 1 của trường điểm chuẩn chính thức năm nay được công bố như sau.

Thông Báo Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung 2023 Chính Thức

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung Xét Theo Điểm Thi THPT 2023

THÔNG TIN NGÀNH TUYỂN SINH

Mã ngành: 7510301

Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Chỉ tiêu 2.000: 300

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Mã PTXT: 100: 15.0

Mã ngành: 7510201

Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Chỉ tiêu 2.000: 100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Mã PTXT: 100: 15.0

Mã ngành: 7510205

Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Chỉ tiêu 2.000: 400

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Mã PTXT: 100: 15.0

Mã ngành: 7510103

Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Chỉ tiêu 2.000: 50

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Mã PTXT: 100: 15.0

Mã ngành: 7480201

Tên ngành: Công nghệ thông tin

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Chỉ tiêu 2.000: 450

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Mã PTXT: 100: 15.0

Mã ngành: 7340201

Tên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D01

Chỉ tiêu 2.000: 150

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Mã PTXT: 100: 15.0

Mã ngành: 7310101

Tên ngành: Kinh tế

Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D01

Chỉ tiêu 2.000: 150

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Mã PTXT: 100: 15.0

Mã ngành: 7340101

Tên ngành: Quản trị kinh doanh

Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D01

Chỉ tiêu 2.000: 400

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Mã PTXT: 100: 15.0

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung Xét Tuyển Theo Phương Thức Học Bạ THPT 2023

THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN
Mã ngành: 7510301
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01
Chỉ tiêu 2.000: 300
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
Mã PTXT: 200: 18.0
Mã ngành: 7510201
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01
Chỉ tiêu 2.000: 100
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
Mã PTXT: 200: 18.0
Mã ngành: 7510205
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô
Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01
Chỉ tiêu 2.000: 400
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
Mã PTXT: 200: 18.0
Mã ngành: 7510103
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01
Chỉ tiêu 2.000: 50
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
Mã PTXT: 200: 18.0
Mã ngành: 7480201
Tên ngành: Công nghệ thông tin
Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01
Chỉ tiêu 2.000: 450
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
Mã PTXT: 200: 18.0
Mã ngành: 7340201
Tên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D01
Chỉ tiêu 2.000: 150
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
Mã PTXT: 200: 18.0
Mã ngành: 7310101
Tên ngành: Kinh tế
Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D01
Chỉ tiêu 2.000: 150
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
Mã PTXT: 200: 20.0
Mã ngành: 7340101
Tên ngành: Quản trị kinh doanh
Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D01
Chỉ tiêu 2.000: 400
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
Mã PTXT: 200: 18.0

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung 2022

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7510103

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Lời Kết: Trên đây là thông tin về điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Hung chính thức do kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.