dậy nấu ăn
hình ảnh trường

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền

Mã trường: HBT

Loại hình đào tạo: Công Lập

Địa chỉ: 36 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

Website: http://tuyensinhajc.edu.vn/

Điện thoại: (04) 37 546 963

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

>> Thủ tục, Hồ sơ nhập học Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền

>> HỌC PHÍ TRƯỜNG HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

>> Danh sách trúng tuyển & Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền xét tuyển đợt 2

1. Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền Tuyển Sinh Các Ngành

 Chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành/chuyên ngành và tổ họp bài thi/môn thi xét tuyển:

Đối vớii những ngành/chuyên ngành sử dụng kết quả thi THPT môn tiếng anh

 

TTNgành họcMã ngànhMã chuyên ngànhChỉ tiêuTổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển
1Báo chí, chuyên ngành

Báo in

 60250–  Ngữ văn, NĂNG

KHIẾU BÁO CHÍ, Toán

(RI 5)

–  Ngữ văn, NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ,

Tiếng Anh (R05)

–  Ngữ văn, NĂNG

KHIÉU BÁO CHÍ, Khoa

học tự nhiên (R06)

–  Ngữ vãn, NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ, Khoa học xã hội (RI6)

2Báo chí, chuyên ngành

Báo phát thanh

 60450
3Báo chí, chuyên ngành

Báo truyền hình

 60550
4Báo chí, chuyên ngành

Báo mạng điện tử

 60750
5Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao 60840
6Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao 60940
7Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí 60340–  Ngữ vãn, NĂNG KHIÉU ẢNH BÁO CHÍ, Toán (R07)

–   Ngữ văn, NẲNG KHIÉU ẢNH BÁO CHÍ, Tiếng Anh (R08) “ Ngữ vàn, NĂNG KHIÉU ẢNH BÁO CHÍ, Khoa học tự nhiên (R09)

–  Ngữ văn, NĂNG KHIÉU ẢNH BÁO CHÍ, Khoa học xã hội (RI7)

8Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình 60640–   Ngừ văn, NÃNG KHIẾU QUAY PHIM TRUYÈN HÌNH, Toán (RI 1)

–  Ngữ văn, NĂNG KHIÉU QUAY PHIM TRUYÈN HỈNH, Tiếng Anh (RI2)

–  Ngữ vàn, NÃNG KHIÉU QUAY PHIM TRUYÈN HÌNH, Khoa học tự nhiên (R13)

–  Ngữ vãn, NĂNG KHIÉU QUAY PHIM TRUYÈN HÌNH, Khoa học xẩ hội (RI 8)

9Truyền thông đại chúng7320105100 Nhóm 2:

–     Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (C15)

–     Ngừ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (A16)

–    Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10Truyền thông đa phương tiện732010450
11Triết học722900140
12Chủ nghĩa xã hội khoa học722900840
13Kinh tế chính trị731010240
14Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế 100
15Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)  40
16Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý  50
17Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước7310202 50
18Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa 52750
19Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển 52850
20Chính trị học, chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí minh 52940
21Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển 53550
22Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công 53640
23Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách 53850
24Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quàn lý xã hội 53250
25Quản lý nhà nưởc, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước 53750
26Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuẩt bản 80150
27Xuất bản, chuyên ngành

Xuất bản điện tử

 80250
28Xã hội học7310301 50
29Công tảc xã hội7760101 50
30Quản lý công734040350
31Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đàng Cộng sản Việt Nam722901040Nhóm 3:

–  Ngữ văn, LỊCH sử, Địa lý (C00)

–  Ngữ văn, LỊCH sử, Toán (C03)

–  Ngữ văn, LỊCH sử, Tiếng Anh (DI4)

–  Ngữ văn, LỊCH sử, Giáo dục công dân (C19)

32Truyền thông quốc tế732010750 

 

Nhóm 4:

Tiếng anh, ngữ văn, toán (D01)

Tiếng anh, ngữ văn, khoa học tự nhiên

Tiếng anh, ngữ văn, khoa học xã hội

33Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại 61050
34Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế 61150
35Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyên thông toàn càu (chất lượng cao) 61440
36Quan hệ công chúng chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp 61550
37Quan hệ công chúng chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) 61680
38Quảng cáo7320110 40
39Ngôn ngữ anh7220201 50

 

Mã chuyên ngành và mã tổ hợp bài thi/mồn thỉ có điểm môn Tiếng Anh được quy đổi từ cảc chứng chỉ quốc tế

TTNgành họcMã ngànhMã chuyên ngànhT hợp bài thi/môn thi xét tuyển
1Báo chí, chuyên ngành Báo in 602MNgữ văn, NĂNG KHIÉU BÁO CHÍ,

Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm (R19)

2Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh 604M
3Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình 605M
4Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử 607M
5Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao 608M
6Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao 609M
7Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí 603MNgữ văn, NÃNG KHIẾU ẢNH BÁO

CHÍ, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm (R20)

8Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình 606MNgữ văn, NĂNG

KHIÉU QUAY PHIM TRUYỀN

HÌNH, Chứng chỉ tiếng Anh quy đồi điểm (R21)

9Truyền thông đại chúng7320105M Ngữ vãn, Toán, Chứng chỉ tiếng Anh quy đồi điểm (R22)
10Truyền thông đa phưong tiện7320104M 
11Triết học7229001M 

II. Khu vực tuyển sinh

Học Viện tuyển sinh trên địa bàn cả nước

III. Phương thức tuyển sinh

Học viện sử dụng phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ

Học viện có sử dụng kết quả thi được bảo lưu theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT QG để xét tuyển

Học viện có sử dụng kết quả miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia để tuyển sinh với các mức quy đổi điểm từ chứng chỉ tiếng Anh đang điểm xét tuyển như bảng sau:

TTCHỨNG CHỈ TIẾNG ANHSố điểm quy đổi
TOEFL ITPTOEFL iBTIELTS
1475-49953-604.57,0
2500-52461-685.08,0
3525-54969-765.59.0
4Từ 550 trở lênTừ 77 trở lênTừ 6.0 trở lên10,0
  • Chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ: 30% theo từng ngành/chuyên ngành đối với các thí sinh là học sinh thuộc các trường chuyên/năng khiếu đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong cả 3 năm học THPT. Thí sinh thuộc diện đối tượng này đăng ký xét tuyển vào ngành Báo chí phải dự thi môn Năng khiếu báo chí đạt từ 5,0 (thang điểm 10) trở lên mới đạt điều kiện xét tuyển

IV. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

  • Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu chung
  • Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia
  • Giấy chứng nhận quyền ưu tiên nếu có
  • Lệ phí đăng kí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

Bạn thích bài viết này ?

19
Bình Luận Của Bạn:

avatar
13 Chủ đề bình luận
6 Trả lời chủ đề
3 Người theo dõi
 
Most reacted comment
Chủ đề bình luận Hot nhất
14 Tác giả bình luận
Hương Thị PhươngNgô KiênModer - kenhtuyensinh24h.vnThảo AnhLan Quản trị bình luận gần đây
Mới nhất Cũ nhất Bình chọn nhiều
Hương Thị Phương
Hương Thị Phương

Cho em hỏi nghành truyền thông quốc tế năm ngoái lấy 31 điểm là có nhân đôi tiếng anh không ạ ?

Ngô Kiên
Ngô Kiên

Trường thpt bình thường thì k được xét tuyển ạ?

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status