Loading...
hình ảnh trường

Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội

Mã trường: HNM

Loại hình đào tạo: Công Lập

Địa chỉ: Số 98 Phố Dương Quảng Hàm – Cầu Giấy – Hà Nội

Website: http://daihocthudo.edu.vn/

Điện thoại: (04) 38 333 231

dai hoc thu do ha noi

ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy  với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

>> Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội

>> Trường Đại học Thủ đô xét tuyển đợt  2

>> Hồ sơ, thủ tục nhập học Đại học Thủ đô Hà Nội

 

I. Trường Đại Học Thủ Đô  Hà Nội Tuyển Sinh Các Ngành

TTT Tên ngành Mã ngành Xét tuyển bằng kết quả các tổ hợp môn thi THPT quốc gia Mã tổ hợp Xét tuyển bằng học bạ Chỉ tiêu
1 Quản lý Giáo dục 7140114 –    Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

–    Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

–    Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

–    Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

C00

D78

D14

D15

Nhóm KHXH

Nhóm KHTN

(50%)

30
2 Giáo dục Mầm non

(*)

7140201 – Ngữ văn, NK mầm non 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)

– Toán, NK mầm non 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)

M01

 

M09

 

Không tuyển bằng học bạ 110
3 Giáo dục Tiểu học (**)

 

7140202 – Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHTN, Tiếng Anh

D01

D96

D72

Không tuyển bằng học bạ 180
4 Giáo dục đặc biệt 7140203 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

C00

D78

D14

D15

Nhóm KHXH

(50%)

30
5 Giáo dục công dân 7140204 –    Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

–    Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

–    Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

–    Ngữ văn, GDCD, Lịch sử

C00

D78

D66

C19

Nhóm KHXH

(50%)

30
6 Sư phạm Toán học 7140209 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

A00

D07

D90

A01

Không tuyển bằng học bạ 70
7 Sư phạm Vật lý 7140211 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

A00

A02

D90

A01

Nhóm KHTN/

Vật lý

(50%)

30
8 Sư phạm Ngữ văn 7140217 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

C00

D15

D14

D78

Không tuyển bằng học bạ 70
9 Sư phạm Lịch sử 7140218 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn Lịch sử, GDCD

C00

D78

D14

C19

Nhóm KHXH/ Lịch sử

(50%)

40
10 Ngôn ngữ Anh

 

7220201 –      Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

–      Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

–      Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

–      Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D01

D14

D15

D78

Nhóm KHXH/ Tiếng Anh

(20%)

90
11 Ngôn ngữ

Trung Quốc

 

7220204 – Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D01

D15

D14

D78

Nhóm KHXH/ Tiếng Anh (Tiếng Trung)

(20%)

90
11 Chính trị học 7310201 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Tiếng Anh, KHXH

– Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

– Ngữ văn, GDCD, Lịch sử

C00

D78

D66

C19

Nhóm KHXH

(50%)

30
12 Việt Nam học 7310630 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

C00

D15

D14

D78

Nhóm KHXH, Tiếng Anh

(20%)

40
13 Quản trị kinh doanh 7340101 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

A00

D01

D90

D78

Nhóm KHXH

Nhóm KHTN

(20%)

80
14 Quản lý công 7340403 – Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

D01

D14

D15

C00

Nhóm KHXH

Nhóm KHTN

(50%)

30
15 Luật 7380101 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

C00

D78

D66

D90

Nhóm KHXH

Nhóm KHTN

(20%)

90
16 Toán ứng dụng 7460112 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

A00

D07

D90

D01

Nhóm KHTN

(50%)

30
17 Công nghệ thông tin

(*)

7480201 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

D01

D90

A01

Nhóm KHTN/ Toán học

(20%)

70
18 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 – Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

– Toán, Sinh học, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Vật lý

B00

D07

D08

A00

Nhóm KHTN

(50%)

30
19 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

(*)

7510605 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

A00

D01

D90

D78

 

Nhóm KHTN/ Toán

(20%)

80
20 Công tác xã hội 7760101 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

C00

D78

D66

D01

 

Nhóm KHXH

(50%)

40
21 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

(*)

7810103 – Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

D01

D15

D14

D78

Không tuyển bằng học bạ 80
22 Quản trị khách sạn

(*)

7810201 – Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

D01

D15

D14

D78

Không tuyển bằng học bạ

 

80
TỔNG: 1450

 

 

Trình độ Cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên: 

Ghi chú:

– Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia: môn in đậm là môn được nhân hệ số 2.

– Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập ở THPT (học bạ)

– Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia: môn in đậm là môn được nhân hệ số 2.

– Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập ở THPT (học bạ):

II. Nội dung tuyển sinh

+ Nhóm KHXH gồm kết quả các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh.

+ Nhóm KHTN gồm kết quả các môn học: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh.

+ Điểm Trung bình chung của nhóm ở cả 3 năm học đạt từ 6.0. Môn in đậm là môn phải có điểm trung bình 3 năm học đạt từ 6.0 trở lên. Hạnh kiểm cả 3 năm học xếp loại Khá trở lên.

+ Tuyển thẳng học sinh trường THPT chuyên có kết quả học tập 3 năm đạt loại Giỏi, Hạnh kiểm cả 3 năm học xếp loại Khá trở lên.

+ Đối với các ngành có môn năng khiếu, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu ở trường khác để xét tuyển vào ĐH Thủ đô Hà Nội.

+ Các trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quyết định theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.


Bạn thích bài viết này ?

137 Bình luận

 1. Thanh Ngân says:

  Em muốn biết thông tin tuyển sinh hệ liên thông Cao đẳng SP lên Đại học ở trường mình . Em có thể tìm hiểu ở đâu ạ? Trân trọng!

 2. lại thúy says:

  Giờ em muốn nộp xét tuyển nguyện vọng vào sư phạm tin học có được không ạ. Với lại cách nộp thế nào ạ. em nôp trực tuyến hay phải mang đền tận trường nộp ạ

 3. Xét tuyển học bạ thủ tục và thời gian thế nào ạ

 4. cao thi minh phuong says:

  trường bao h có điểm chuẩn nghành quản trị khách sạn trường mới mở xét tuyển như nào ạ

 5. cao thi minh phuong says:

  cho e hỏi trường mình có phải thêm quản trị khách sạn k cách thức xe tuyến như nào ạ trường là công lập hay dân lập

 6. Quỳnh anh says:

  Trg có điểm chuẩn chưa ạ

 7. ngôn ngữ anh hệ cao đẳng mã ngành là j ạ

 8. nghiêm ngọc ánh says:

  Xét tuyển khối d78 như thế nào ạ

 9. Cho e hỏi ngành tiếng trung có xét học bạ ko ạ

  • đỗ thuỷ says:

   mk cũng muốn hỏi cao đẳng tiếng trung có xét hk bạ ko. bạn tìm hiểu thế nào rồi , ib vs mk nhé , cảm ơn

   • chào bạn, bạn cần đợi thông báo tuyển sinh năm 2018 của trường này để biết chính xác bạn nhé, hiện trường chưa có thông báo tuyển sinh 2018 bạn nhé

 10. h e muốn xét học bạ cho nganh tiếng trung thì làm thế nào ạ

 11. Down phiếu thi năng khiếu trên mạg về có dk k ạ. Cách tính điểm vào giáo duc tiểu học kiểu gì ạ

 12. kết qủa thi môn năng khiếu ngành giáo dục mầm non của trường khác nhà trường có dùng để xét tuyển không ạ ?

 13. huyền says:

  cho hỏi nganh quản lí giáo dục hệ đh có xét học bạ đúng k ạ

 14. hoc quản lí giáo dục rồi học thêm văn bằng 2 sp toán dc k ạ

 15. Cho e hỏi nếu k đỗ đại học có được xuống hệ cao đẳng k ạ khoa mần non và tiểu học ạ

 16. Ngô Thị Thu Trang says:

  cho e hỏi mẫu đơn đăng kí thi năng khiếu ở đâu ạ

 17. bây giờ em muốn làm hồ sơ xét tuyển thì cần làm những gì ạ

 18. cho e hỏi thi năng khiếu ngành giáo dục thể chất vào bao nhiêu ạ

  • thời gian tổ chức thi năng khiếu:
   – Nhận thẻ dự thi ngày 4,5/7/2017. Thí sinh có thể xem số báo danh,thời gian, địa điểm thi trên website của trường
   – Thời gian dự thi 6/7 đến 9/7/2017(dự kiến)

 19. cho e hỏi bao h có phiếu thi năng khiếu ạ

 20. Thi năng khiếu ngành sư phạm âm nhạc vào ngày bao nhiêu ạ?
  Nếu em thi năng khiếu trường khác và dùng kết quả đó để xét tuyển vào trường được không ạ?

 21. Vũ thị thơm says:

  Học đại học mầm non có mất học phí k ạ

 22. Giáo dục mầm non thi văn năng khiéu mầm non vs hát thì là khối gì ạ

  • Ngành giáo dục mầm non:
   – Ngữ văn, Năng khiếu mầm non 1(kể chuyện, đọc diễn cảm), Năng khiếu mầm non 2(Hát).mã tổ hợp M01
   – Tiếng anh, Năng khiếu mầm non 1(kể chuyện, đọc diễn cảm), Năng khiếu mầm non 2(Hát),mã tổ hợp M08
   – Toán, Năng khiếu mầm non 1(kể chuyện, đọc diễn cảm), Năng khiếu mầm non 2(Hát),mã tổ hợp M09

 23. Thế những ngành ở bảng thứ 2.ví dụ như công tác xã hội k đào tạo hệ đại học chính quy ạ

 24. Đại học khoa mầm non môn chính có được nhân đôi không ạ

 25. cho e hỏi là e muốn thi sp âm nhạc trương mình nếu lấy kết quả xét tuyển của trường khác thì có cần mua hồ sơ bên mình k ạ :))

 26. Em muốn hỏi là môn năng khiếu là do trường đại học tổ chức hay thi ở đâu ạ ?

 27. học phí cao đẳng sư phạm toán là bao nhiêu ạ

  • Admin - Kenhtuyensinh24h.vn says:

   Học phí theo từng năm của trường đưa ra . Sẽ có thông báo cụ thể khi các em nhập học

 28. NK1 và NK2 là 2 môn hay 1 ạ

 29. k viết comment được 🙁

 30. cho em hỏi thi giáo dục mầm non NK1 và NK2 tính 2 điểm khác nhau hay là 1 ạ

 31. muốn học nghành giáo dục mầm non e cần làm gì ạ

 32. bao giờ thi năng khiếu mầm non a

 33. bao giờ trường tổ chức thi năng khiếu mầm non a

 34. Bqo giờ thi thi năng khiếu mầm non a

 35. Gio thi thi nang khieu mam non a

 36. Cho em hỏi là em có phải mua hồ sơ của trường k ạ

 37. cho e hỏi là mã ngành của khoa mỗi năm là khác nhau ạ

  • Admin - Kenhtuyensinh24h.vn says:

   Mã ngành mới nhất của năm nay đã được cập nhật em xem kỹ mã ngành em muốn đăng ký để điền cho chính xác nhé.

 38. Nguyễn chang says:

  Cho e hỏi ạ , ngành tiếng anh với ngành sư phạm tiếng anh khác nhau ntn ạ

 39. Nguyễn Hằng says:

  cho em hỏi năm 2017 khoa sư phạm tiểu học tổ hợp môn toán, văn, tiếng anh thi thì toán văn nhân đôi có phải không a?
  Còn em xem một trang khác thì lại là tiếng anh nhân đôi . Thi trang nào đúng

  • Tiếng anh nhân đôi em nhé, văn toán nhân đôi là sai đó em, em xem lại thông báo nhé , kenhtuyensinh24h.vn vừa cập nhật lại thông báo tuyển sinh năm 2017 của trường đại học thủ đô cho các em rồi nhé

 40. mai hương says:

  cho e hỏi nam 2017 những ngành nào xét tuyển tổ hợp môn văn,anh,sử hoặc văn,anh,địa

  • em có thể xét tuyển vào ngành sư phạm văn, sư phạm địa lý, sư phạm lịch sử …. đều có tổ hợp môn xét tuyển theo ý em nhé. Cụ thể em xem trong thông báo tuyển sinh của trường đại học thủ đô hà nội đã rất rõ ràng và chi tiết rồi đó .

 41. Cho em hoi nam 2017 truong có tuyen sinh nganh tieng Anh he dài hoc kg?

 42. Chu Thanh Hằng says:

  Cho e hỏi mã ngành sư phạm tiểu học hệ trung cấp là bao nhiêu ạ

 43. phạm chi linh says:

  ngành việt nam học có các chuyên ngành nào ạ ??

 44. Dương Ngọc Linh says:

  Cho e hỏi khoa tiểu học điểm chuẩn năm ngoái 2015 là bao nhiêu và nhân đôi môn nào ạ, năm nay dự kiến điểm chuẩn có cao hơn kg ạ. E thi khối D

 45. cho em hỏi ngành sp văn nhân đôi môn nào k ạ

 46. Hồng hạnh says:

  Cho em hỏi muốn nhà trường tư vấn tuyển sinh thì gọi vào sđt nào ạ?

 47. giang ngyen thi huong says:

  ngành giáo dục tiểu học có nhân đôi môn nào k ạ ?

 48. Hồng hạnh says:

  Cho e hỏi là ngông ngữ Trung còn đào tạo ở hệ Đại Học ko ạ ?

 49. Trần Hường says:

  Cho e hỏi sư phạm lý có lấy khối a2 k ạ. Sư phạm lý hệ đại học lấy bai nhiêu ạ

 50. Nhã Mai says:

  Cho em hỏi chút là văn bằng 2 là như nào vậy anh/chị?

  • Admin - Kenhtuyensinh24h.vn says:

   Văn bằng 2 là khi các em có 1 văn bằng rồi muốn học thêm 1 văn bằng chuyên ngành khác nữa thì đăng ký học hệ văn bằng 2 nhé

 51. Phạm Anh says:

  e muốn hỏi là trường có đào tạo sp văn hệ đại học k ạ? và điểm chuẩn của trường là bn ạ? văn có nhân đôi k ạ?

 52. phamthihaivan says:

  các thầy cô cho em hỏi nếu em không có hộ khẩu hà nội vẫn được tuyển sinh vào trường không ah ? Khi nộp nguyện vọng nếu không đỗ thì em xin nguyện vọng xuống cao đẳng được không ah . mong thầy cô trả lời giúp em

 53. nguyễn thanh nguyệt says:

  điểm tuyển hệ đại học ngành sư phạm tiêu học năn 2015 lấy bao nhiêu?

  • Admin - Kenhtuyensinh24h.vn says:

   Chào em, năm nay nhà trường mới bắt đầu nhận chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học em nhé.

 54. nguyễn phương hiền says:

  cho e hỏi sư phạm tiểu học hệ đại học trường mình lấy bao nhiêu điểm ạ.

 55. cho e hỏi e thi vào trường mk ngành sp mầm non hệ đh nếu như trong trường hợp xấu nhất e thiếu điểm vào hệ đh thì có đk chuyển xuống học hệ cđ k ạ

 56. Cho e hỏi là nếu đki bằng điểm đánh giá năng lực thì được 2 nguyện vọng ạ?

 57. nguyễn thị hiền says:

  hệ văn bằng 2 mà xét học bạ thpt thì k phải thi tiếng anh nữa ạ

  • Admin - Kenhtuyensinh24h.vn says:

   Hệ văn bằng 2 sẽ xét tuyển học bạ để vào trường em nhé, em liên hệ trực tiếp với sđt phụ trách tuyển sinh trên thông báo để được hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển.

 58. Em đc 75 điểm đgnl chưa cộng 2.5 điểm kvuc và 41 điemr đgnl ngoiaj ngữ liệu có khả năng đô đc 1 trong hai ngành gd tiểu học hoặc ngôn ngữ anh hệ đại học k ạ . Nếu k đỗ có đc xét xuống hệ cao đẳng không ad giải đáp thắc mặc giúp em . Em cám ơn!

 59. Học sp mầm non tại trg la khi ra trg có pằng đại học hay cao đẳng ạ

 60. em thắc mắc là khoa sư phạm lí và toán, có nhân đôi môn nào không ạ
  và em thấy nhà trường sử dụng kết quả thi của bài đánh giá năng lực nhưng ngưỡng xét là bao nhiêu ạ

 61. em thấy ngàng gdth của Trường có xét kết quả thi đgnl. Nhưng em không biết Trường lấy kết qủa của dgnl hay dgnl ngoại ngữ vay a

 62. Nguyễn thị hằng says:

  ad cho em hỏi là em muốn thi vào tr mình, học sp địa thì em phải đạt khoảng bnhieu d? ạ

  • Admin - Kenhtuyensinh24h.vn says:

   Hiện tại vẫn chưa có điểm chuẩn của trường em nhé. Khi nào nhà trường xét tuyển xong mới có thông báo điểm chuẩn vào trường

 63. em muốn hỏi là, hôm nay có thầy ở trường đại học thủ đô có về tuyển sinh ở trường em, nếu em đăng kí học trường đại học thủ đô hệ cao đẳng thì khi xét tuyển nguyện vọng 1 có được chọn 2 trường giống như theo quy định của sở giáo dục không ạ.

 64. trần thuỳ linh says:

  trường mình cho em hỏi với thi mần nom thì phần thi năng khiếu mình cần phải chuẩn bị những gì ạ,,mấy cả xắp có lịch thi năng khiếu chưa ạ

  • Admin - Kenhtuyensinh24h.vn says:

   Phần thi năng khiếu bao gồm hát, đọc diễn cảm và kể chuyện, các em ôn kỹ 3 môn này để chuẩn bị tốt cho bài thi của mình.

 65. Nguyễn Lan says:

  Thầy cô cho em hỏi là trường đang dạy mầm non hệ cao đẳng đúng không ạ. Nếu vậy thì lấy điểm bao nhiêu ạ ?

  • Admin - Kenhtuyensinh24h.vn says:

   Hiện nay vẫn chưa có điểm sàn em nhé. Khi nào các e thi xong, có kết quả nhà trường mới công bố điểm trúng tuyển

 66. Cao thị diệp says:

  Chào các thầy cô ạ
  E đang là giáo viên tiểu học. E muốn học liên thông lên đại học hệ vừa học vừa làm. E muốn hỏi nhà trường tuyển sinh vào thời gian nào và chương trình kế hoạch học tập. E muốn mua hồ sơ thi thì thủ tục như thế nào ạ. E cảm ơn ạ

  • Admin - Kenhtuyensinh24h.vn says:

   Chào em, để làm thủ tục hồ sơ thi liên thông em liên hệ trực tiếp với sđt trên thông báo để được hướng dẫn.

 67. Lê Ngọc Diệp says:

  thầy cô cho e hỏi. e đang là học sinh lớp 12. e có ý định thi sư phạm mầm non và muốn học ở trường Đại học Thủ Đô. trường có đào tạo hệ đại học không ạ??? thầy cô trả lời giúp e. e cảm ơn ạ.

  • Admin - Kenhtuyensinh24h.vn says:

   Năm nay nhà trường vẫn chưa có chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học em nhé. Em liên hệ với cô phụ trách tuyển sinh theo sđt 0979 499 131 để được tư vấn

 68. Thu thương says:

  Dear các thày cô.
  Thày cô cho e hỏi là trường mình đã nhận hồ sơ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng hệ chính quy vừa học vừa làm ( học vào t7, Cn ) chưa ah. E đang muốn học tiếp ah. Mong thày cô cho e xin ý kiến ah. Em cảm ơn thày cô nhiều

 69. Hoàng thị sen says:

  em muốn hỏi là trường mình có đào tạo hệ trung cấp mầm non không ạ và học phí như thế nào ạ?

  • Admin - Kenhtuyensinh24h.vn says:

   Hiện tại trường đang nhận hồ sơ học hệ trung cấp mầm non em nhé. Học phí đào tạo theo quy định của Bộ giáo dục

 70. Vũ Phương Duyên says:

  Cho e hỏi, trường mình đổi tên là Đh mà sao e thấy ghi là đào tạo hệ cao đẳng? Thế là ra trg cấp bằng đh hay là cao đẳng vậy?

  • Admin - Kenhtuyensinh24h.vn says:

   Trường mình mới lên Hệ đại học nhưng vẫn tuyển sinh cả hệ trung cấp, cao đẳng và đại học. Em nộp nguyện vọng đăng ký học vào hệ nào thì khi ra trường em sẽ được cấp bằng hệ đó, bằng là do trường đại học Thủ Đô cấp

 71. đặng thu hương says:

  e muốn hỏi là năm trc ngành sư phạm tiểu học lấy chỉ tiêu và điểm sàn là bao nhiêu ạ, khối D1 là toán văn nhân đôi ạ ?

  • Cô ơi cho e hỏi 1 chút ạ. Hiện tại e đã học xong hệ trung cấp spmn , giờ e muốn học liên thông lên đại học. Vậy khi ra trường có được cấp bằng chính quy k ạ .trường mình có đang tuyển sinh k ạ . E cảm ơn cô ạ

 72. cách môn chính có phải nhân đôi k ạ và tiền học phí co được miễn k ạ

  • Admin - Kenhtuyensinh24h.vn says:

   Đối với những bạn có hộ khẩu ở Hà Nội thì mới được xét miễn học phí em nhé. Còn những bạn nào hộ khẩu ngoài HN thì fai đóng tiền theo quy định của Bộ giáo dục

 73. nguyen thi theu says:

  Hiện tại e đã học song Trung cấp MN hệ chính quy,giờ e muốn thi để tiếp tục học lên ĐH.
  Xin các thầy cô cho e biết là trường mình có cấp bằng ĐH chính quy không hay là bằng dân lập, bằng do trương ĐH thủ đô cấp hay trường nào khác.
  Cảm ơn thay co.

  • Admin - Kenhtuyensinh24h.vn says:

   Trường cấp bằng chính quy em nhé, hiện nay trường chưa tổ chức liên thông. Nếu em muốn thi liên thông có thể tham khảo trường Đại học sư phạm Hà Nội nhé

 74. nguyễn lan anh says:

  cho em hỏi những môn xét tuyển chính có nhân đôi khong ạ. danh sách tuyển sinh của trường mình thì vào đâu để xem ạ

  • E liên hệ với cô Quý theo số 0978.425.626 để được tư vấn và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nhé!!

 75. Nguyễn Diệu Linh says:

  Em muốn dk khoa việt nam học. Vậy trường mang tên đại học sao lại ghi la ngành đào tạo cao đẳng. E ra trg sẽ nhận bằng cđ hay đh đây ạ

 76. le thi thu trang says:

  cho e hoi truong cua m đã co diem thi năg khiếu chua ạ!

 77. Trường đào tạo hệ cao đẳng chưa có hệ đại học thì ra trường cấp bằng cao đẳng hay đại học ạ

 78. nguyễn thị hồng hạnh says:

  trường mình đổi tên thành trường đại học nhưng sao em thấy toàn đào tạo cao đẳng.tức là bằng vẫn là bằng cao đẳng hả thầy

 79. Nguyễn Thị Thu Hà says:

  cho em hỏi ĐH Thủ đô có đào tạo hệ ĐH không? với hệ cao đẳng ngành giáo dục tiêu học môn toán, văn có được nhân đôi không ạ?

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Kenhtuyensinh24h.vn đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status