Loading...
hình ảnh trường

Trường Đại Học Hải Phòng

Loại hình đào tạo: Công Lập

Địa chỉ: Số 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Website: www.dhhp.edu.vn

Điện thoại: (031) 3.591.574

dai hoc hai phong

Mã trường

THP

Loại hình đào tạo khác

dai-hoc-hai-phong

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

 

Trường Đại học Hải Phòng thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2017 với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

I.CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành học Mã ngành Môn thi/ xéttuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đạihọc: 2.900
Giáo dục Mầm non D140201 Ngữ văn, Toán, Năngkhiếu 80
 

Giáo dục Tiểu học

 

D140202

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

135

 

Giáo dục Chính trị

 

D140205

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, TiếngAnh

 

25

Giáo dục Thể chất D140206

 

Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU TDTT 25
 

Sư phạm Toán học

 

D140209

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

35

 

Sư phạm Vật lý

D140211

 

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

25

 

Sư phạm Hoá học

D140212

 

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

30

 

Sư phạm Ngữ văn

D140217

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

35

 

Sư phạm Địa lý

 

D140219

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

30

 

Sư phạm Tiếng Anh

 

D140231

Toán, Vật lí,TIẾNG ANH

Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Lịch sử,TIẾNG ANH

Ngữ văn, Địa lí,TIẾNG ANH

 

70

 

Việt Nam học (các chuyên ngành: Văn hóa Du lịch, Quản trị Du lịch, Hướng dẫn Du lịch)

 

D220113

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

 

200

 

 

Ngôn ngữ Anh

 

 

D220201

Toán, Vật lí,TIẾNG ANH

Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Lịch sử,TIẾNG ANH

Ngữ văn, Địa lí,TIẾNG ANH

 

 

150

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Toán, TIẾNG NGA

Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP

Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG

 

110

 

Văn học

 

D220330

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

40

Kinh tế (các chuyên ngành: Kinh tế Vận tải và dịch vụ,Kinh tế ngoại thương, Kinh tế Xâydựng, Quản lý Kinhtế)  

D310101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

250

 

Quản trị kinh doanh

 

D340101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

250

Tài chính – Ngân hàng (các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng; Tài chính -Bảo hiểm; Thẩm định giá)  

D340201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

150

Kế toán (các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán)  

D340301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

250

Sinh học (các chuyên ngành: Đa dạng sinh học và phát triển bền vững, Sinh học biển)

 

 

D420101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

30

 

Công nghệ sinh học (chuyên ngành: Cử nhân Công nghệ sinh học)

 

D420201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

50

 

Toán học

 

 

D460101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

40

 

Toán tin ứng dụng

 

 

D460112

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

40

 

Truyền thông và mạng máy tính

 

 

D480102

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

 

 

 

 

180

 

Hệ thống thông tin

 

 

D480104

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

Công nghệ thông tin 

 

 

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật xây dựng(chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp)

 

 

D510103

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

100

 

Công nghệ chế tạo máy (chuyên ngành: Kỹ sư cơ khí chế tạo)

 

 

D510202

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

 

120

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

 

D510203

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử (chuyên ngành: Kỹ sư điện công nghiệp và dân dụng)

 

 

D510301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

 

 

180

Công nghệ kỹ thuật Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (các chuyên ngành: Kỹ sư Điện Tự động Côngnghiệp, Kỹ sư Tự động Hệ thốngđiện)  

D510303

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật hóa học (các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ Silicat)

 

 

D510401

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

30

Kiến trúc

 

D580102 Toán, Vật lí, VẼ MỸ THUẬT

Toán, Ngữ văn, VẼ MỸ THUẬT

40
 

Khoa học cây trồng (chuyên ngành: Kỹ sư nông học)

 

 

D620110

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

40

 

Nuôi trồng thủy sản (chuyên ngành: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản)

 

 

D620301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

30

 

Chăn nuôi (chuyên ngành: Kỹ sư Chăn nuôi)

 

 

D620105

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

30

 

Công tác xã hội

 

 

D760101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

100

Các ngành đào tạo cao đẳng: 300
Giáo dục Mầm non

 

C140201 Ngữ văn, Toán, Năng khiếu 35
 

Giáo dục Tiểu học

 

 

C140202

Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

40

 

Sư phạm Toán học

 

 

C140209

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

35

 

Sư phạm Ngữ văn

 

 

C140217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

40

 

Quản trị kinh doanh

 

 

C340101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

40

 

Kế toán

 

 

C340301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

40

 

Quản trị văn phòng

 

 

C340406

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

35

 

Công nghệ thông tin

 

 

C480201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

35

 

II.NỘI DUNG TUYỂN SINH

1. Phương thức xét tuyển

Có 02 phương thức xét tuyển:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi của thí sinh trong kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia: thí sinh đã tham gia kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi do Trường đại học chủ trì, đủ điều kiện tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT tạo quy định. Chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức này chiếm tối thiểu 60% chỉ tiêu công bố.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập năm lớp 12 trong học bạ THPT: Ngưỡng điểm tối thiểu để tham dự xét tuyển là điểm Trung bình chung học tập năm lớp 12 phải từ 6,0 trở lên đối với trình độ Đại học và 5,5 đối với trình độ Cao đẳng. Các ngành sư phạm (trừ ngành D140206) không xét tuyển theo phương thức này. Chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức này không vượt quá 40% chỉ tiêu công bố

2. Vùng tuyển

– Tuyển sinh toàn quốc;

– Riêng đối với ngành Sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng. Hộ khẩu thường trú phải được đăng ký trước ngày dự thi THPT quốc gia

3. Điểm xét tuyển

– Mỗi ngành có tối đa 04 tổ hợp môn xét tuyển. Mỗi tổ hợp gồm 03 môn. Điểm từng môn là điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia (nếu xét tuyển theo Phương thức 1) hoặc là điểm tổng kết môn học năm lớp 12 (nếu xét tuyển theo Phương thức 2).

– Điểm xét tuyển là tổng số điểm của 03 môn (đã tính hệ số) cộng với điểm ưu tiên và khuyến khích (nếu có).

– Môn nhân hệ số 2 là môn được IN ĐẬM trong tổ hợp môn xét tuyển

4. Môn thi Năng khiếu

– Môn thi Năng khiếu của ngành Giáo dục Mầm non: Hát, Kể chuyện, Đọc diễn cảm.

– Môn thi Năng khiếu TDTT của ngành Giáo dục Thể chất: Bật cao tại chỗ, Chạy 100m. Thí sinh phải có ngoại hình cân đối, nam cao 1,65m, nặng 45kg; nữ cao 1,55m, nặng 40kg trở lên.

– Môn thi Năng khiếu của ngành Kiến trúc: Vẽ mỹ thuật (Vẽ tĩnh vật).

– Thí sinh đăng ký dự thi môn Năng khiếu tại trường Đại học Hải Phòng từ ngày 01/5/2017 đến ngày 30/6/2017. Hồ sơ gồm có: 1) Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu (theo mẫu), 2)03 ảnh 4×6

5. Đăng ký xét tuyển

Có 02 hình thức đăng ký xét tuyển: nộp hồ sơ hoặc đăng ký trực tuyến

Nộp hồ sơ: thí sinh nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện, hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia (bản chính);

+ 01 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ nhận Giấy báo trúng tuyển và số điện thoại liên hệ;

+ Lệ phí xét tuyển: theo quy định.

Đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 2 phải nộp thêm Học bạ THPT (bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu).

Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng tuyển sinh – Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng – trường Đại học Hải Phòng, số 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng hoặc số 2 Nguyễn Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Đăng ký trực tuyến:

+ Thí sinh đăng nhập vào nộp phí vào tài khoản tại Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Hải Phòng (www.dhhp.edu.vn);

+ Thí sinh phải khai báo trung thực mọi thông tin trong hồ sơ xét tuyển.

Thí sinh chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức đăng ký xét tuyển (nộp hồ sơ hoặc đăng ký trực tuyến). Các hình thức đăng ký xét tuyển đều có giá trị như nhau.

Mọi chi tiết thí sinh xem tại Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Hải Phòng (www.dhhp.edu.vn

6. Các chuyên ngành

– Ngành Việt Nam học gồm các chuyên ngành: Văn hóa Du lịch, Quản trị Du lịch, Hướng dẫn Du lịch..

– Ngành Kinh tế gồm các chuyên ngành: Kinh tế Vận tải và dịch vụ, Kinh tế ngoại thương, Kinh tế Xây dựng, Quản lý Kinh tế.

– Ngành Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Quản trị Tài chính Kế toán, Quản trị Marketing.

– Ngành Tài chính – Ngân hàng gồm các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng; Tài chính – Bảo hiểm; Thẩm định giá.

– Ngành Kế toán gồm các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán.

– Ngành Sinh học đào tạo các chuyên ngành: Đa dạng sinh học và phát triển bền vững, Sinh học biển.

– Ngành Công nghệ sinh học đào tạo chuyên ngành: Cử nhân Công nghệ sinh học.

– Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng đào tạo chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

– Ngành Công nghệ chế  tạo máy đào tạo chuyên ngành: Kỹ sư cơ khí chế tạo.

– Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử đào tạo chuyên ngành: Kỹ sư điện công nghiệp và dân dụng.

– Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa đào tạo chuyên ngành: Kỹ sư Điện Tự động Công nghiệp, Kỹ sư Tự động Hệ thống điện.

– Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học đào tạo chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ Silicat.

– Ngành Khoa học cây trồng đào tạo chuyên ngành: Kỹ sư nông học.

– Ngành Nuôi trồng thủy sản đào tạo chuyên ngành: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản.

– Ngành Chăn nuôi đào tạo chuyên ngành: Kỹ sư Chăn nuôi

7. Ký túc xá

– Số lượng chỗ ở dành cho sinh viên trúng tuyển năm 2017: 2.000 chỗ;

– Số lượng chỗ ở miễn phí dành cho thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2017: 4.000 chỗ.

 

Để lại bình luận

12 Bình luận trên "Trường Đại Học Hải Phòng"

avatar
Xắp xếp:   Mới nhất | Cũ nhất
Lee Hanh
Lee Hanh

Mình đang là sinh viên năm 1 Đại Học Kiên Giang, mình muốn chuyển vào Đại học Hải Phòng thì có được không ạ? Cho mình biết thủ tục và mẫu đơn đi ạ

Điện thoại
942444908
Moder - kenhtuyensinh24h.vn

em liên hệ theo số điện thoại (031)3.591.574 nhánh 101, 01698.171.171 để được hướng dẫn nhé

Đoàn thị Diễm
Đoàn thị Diễm

Cho e hỏi ạ: e đã đăng kí xét tuyển bằng điểm trong kì thi THPT QG rồi
…..thì có thể đăng kí thêm theo hình thức xét tuyển học bạ k vậy ạ😄😄
..thì có th

Điện thoại
962030723
Moder - kenhtuyensinh24h.vn

được em nhé

wpDiscuz
Real Time Web Analytics