Loading...
hình ảnh trường

Trường Đại Học Tân Trào

Mã trường: TQU

Loại hình đào tạo: Công Lập

Địa chỉ: Km6 - Xã Trung Môn - Huyện Yên Sơn - Tỉnh Tuyên Quang

Website: www.daihoctantrao.edu.vn

Điện thoại: 027.3892.012

lien thong dai hoc

ĐẠI HỌC TÂN TRÀO  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

 

Trường đại học Tân Trào thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

1. Trường đại học Tân Trào Tuyển Sinh Các Ngành

STT                         Ngành họcMã ngành              Môn xét tuyển
I. Các ngành đào tạo đại học:  
1 Giáo dục Mầm non7140201 1. Toán, Văn, Năng khiếu.
2 Giáo dục Tiểu học7140202 1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, Địa;

3 Sư phạm Toán học7140209 1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

4 Sư phạm Sinh học7140213 1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Hóa, Sinh;

3. Toán, Sinh, GDCD;

5 Kế toán7340301 1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Văn, Tiếng Anh;

6 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 1. Toán, Văn, Tiếng Anh;

2. Văn, Sử, Địa;

3. Văn, Sử, GDCD;

4. Văn, Địa, GDCD.

7 Vật lý học (chuyên ngành Vật lý môi trường)7440102 1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Lý, GDCD;

8 Khoa học môi trường7440301 1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

9 Khoa học cây trồng7620110 1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

10 Chăn nuôi7620105 1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

11 Kinh tế Nông nghiệp7620115 1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý,  Tiếng Anh;

3. Toán, Văn, Tiếng Anh;

12 Văn học (chuyên ngành Văn truyền thông)7229030 1. Văn, Sử, Địa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, GDCD;

4. Văn, Địa, GDCD.

13 Quản lý đất đai7850103 1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

14 Quản lý văn hóa7229042 1. Văn, Sử, Địa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, GDCD;

15 Công tác xã hội7760101 1. Văn, Sử, Địa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, GDCD;

II. Các ngành đào tạo cao đẳng:  
1 Kế toán6340301 1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Văn, Tiếng Anh;

2 Quản lý đất đai6850102 1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

3 Tiếng Anh6220206 1. Toán, Lý, Tiếng Anh;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, Tiếng Anh;

4. Văn, Địa, Tiếng Anh.

4 Quản lý Văn hóa6340436 1. Văn, Sử, Địa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, GDCD;

5 Quản trị văn phòng6340403 1. Toán, Lý, Tiếng Anh;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, Địa;

6 Khoa học cây trồng6620109 1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

7 Khoa học thư viện6320206 1. Toán, Lý, Tiếng Anh;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, Địa;

8 Giáo dục Tiểu học51140202 1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, Địa;

9 Giáo dục Mầm non51140201 1. Toán, Văn, Năng khiếu.
10 Giáo dục Công dân51140204 1. Văn, Sử, Địa;

2. Toán, Văn, Sử;

3. Toán, Văn, Tiếng Anh;

4. Văn, Sử, GDCD.

11 Sư phạm Toán học51140209 1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

12 Sư phạm Tin học51140210 1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

13 Sư phạm Hóa học51140212 1. Toán, Hóa, Sinh;

2. Toán, Lý, Hóa;

14 Sư phạm Sinh học51140213 1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Hóa, Sinh;

3. Toán, Sinh, GDCD;

15 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp51140215 1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Hóa, Sinh;

3. Toán, Sinh, GDCD;

16 Sư phạm Ngữ văn51140217 1. Văn, Sử, Địa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, GDCD;

4. Văn, Địa, GDCD.

17 Sư phạm Lịch sử51140218 1. Toán, Văn, Tiếng Anh;

2. Văn, Sử, Địa;

3. Văn, Sử, GDCD;

4. Toán, Sử, GDCD.

18 Sư phạm Địa lý51140219 1. Toán, Lý, Hóa;

2. Văn, Sử, Địa;

3. Toán, Văn, Tiếng Anh;

4. Văn, Địa, GDCD.

19 Sư phạm vật lý51140211 1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Lý, GDCD;

2.  Đối tượng tuyểnsinh

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3. Phạm vi tuyểnsinh

Trường Đại Học Tân Trào thực hiện tuyển sinh trọng phạm vi cả nước

4.  Phương thức tuyển sinh

Nhà trường thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển

Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT: Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên đối với trình độ đại học, tốt nghiệp THPT đối với trình độ cao đẳng.

Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý:

– Riêng ngành Giáo dục Mầm non sử dụng phương thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển. Xét tuyển 2 môn: Ngữ văn và Toán; thi 1 môn: Năng khiếu.

– Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp môn là như nhau.

– Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển (theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Tổ chức tuyển sinh

– Thời gian tuyển sinh: Từ tháng tháng 3 đến tháng 12.

– Hình thức nhận đăng ký xét tuyển/thi tuyển: theo 3 hình thức:

+ Đăng ký xét tuyển trực tuyến.

+ Chuyển phát nhanh hồ sơ qua đường bưu điện.

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường Đại học Tân Trào.

Địa chỉ nhận hồ sơ trực tiếp và gửi chuyển phát nhanh: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào, km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Lệ phí xét tuyển/thituyển

– Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

– Lệ phí thi tuyển môn Năng khiếu (ngành GD Mầm non): 300.000đ/hồ sơ.

6. Chính sách ưu tiên

a) Sinh viên đại học được miễn 100% học phí năm đầu và các năm tiếp theo nếu đạt học lực Khá trở lên đối với:

– Học sinh đạt giải Ba trở lên trong các kì thi chọn HS Giỏi cấp khu vực, cấp quốc gia; đạt huy chương quốc tế, khu vực;

– Học sinh đạt giải Nhất trong kì thi học sinh Giỏi cấp tỉnh;

– 10 học sinh có điểm xét tuyển vào Trường cao nhất.

b) Sinh viên đại học chính quy được ở miễn phí tại KTX hoặc được hỗ trợ tiền thuê nhà.

c) Sinh viên đạt loại Giỏi trở lên ngoài học bổng khuyến khích theo quy định còn được hỗ trợ thêm 100% – 150% mức học bổng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi hoặc Xuất sắc.

d) Sinh viên tốt nghiệp đạt loại Giỏi trở lên được ưu tiên tuyển chọn giữ lại Trường làm giảng viên và được cử đi học tập ở nước ngoài; được ưu tiên xét tuyển làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Tuyên Quang.

e) Sinh viên có nguyện vọng được quan tâm đào tạo về ngoại ngữ và được nhà trường hỗ trợ đi thực tập, đào tạo tại nước ngoài.

Rate this post


Bạn thích bài viết này ?

17 Bình luận

 1. nếu ngành tiếng anh năm nay chỉ có 3-4 ng đăng ký học thì trường mình có mở lớp học ngành tiếng anh nữa k và bao giờ mới xét tuyển ngành này vậy

 2. Cho e hỏi ngành tiếng anh bao giờ mới nhập học vậy ạ

 3. Triệu Xuyến says:

  Dạ e đk ngành văn truyền thông.bổ sung lần 2 có tên rồi.nhưng không biết khi nào vào nhập học ạh

 4. Cho e hỏi là : e là học sinh đăng kí xét tuyển theo hình thức xét học bạ . Vậy khi nào nhập ạ , e thấy có mấy bạn đã có giâdy nhập học ròii , còn e thì chưa thấy gì nên.

 5. linh linh says:

  cho em hỏi .số điện thoại của nhà trường em gọi thì máy báo là số này không tồn tại . nhà trường có thể cung cấp thêm số điện thoại để tư vấn không ạ .

 6. Cho e hỏi sắp tới này trường có mở lớp học liên thông cao đẳng hay đại học môn thể dục không ạ

 7. Cho em hỏi nộp hồ sơ có cần công chứng k ạ

 8. Phùng Xuân Quang says:

  Ad ơi cho e hoi trường đh tân trào có đào tạo nghành luật ko ạk?thanks

  • Chào em, nhà trường có kết hợp với Đại học trà Vinh để tuyển sinh và đào tạo ngành luật học hệ đại học vừa học vừa làm em nhé, thông báo tuyển sinh ngành luật học em xem tại đây : goo.gl/Ogq5kT

 9. Các thầy cô ơi cho em hỏi trường đại học tân trào năm 2017 có mở lớp đại học tại chức khoa tiểu học không ạ?

 10. Thầy ơi cho em hỏi là danh sách học sinh nhập học sao chưa có ạk

 11. thầy cô cho e hỏi xét học bạ thi có dành cho hệ đại học không ạg? hay chỉ cao đẳng?

 12. bui thi cham says:

  Cho e hoi ngay thi chjnh thuc mon nang khieu a

 13. Em nghe nói nhà trường hiện đang có đợt xét tuyển đúng không ạ và bao giờ kết thúc đợt, nếu đỗ thì bao giờ nhập học ạ.

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Kenhtuyensinh24h.vn đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status