Loading...
hình ảnh trường

Trường Đại Học Tây Bắc

Mã trường: TTB

Loại hình đào tạo: Công Lập

Địa chỉ: Phường Quyết Tâm - Thành Phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

Website: www.utb.edu.vn

Điện thoại: (022) 3751.703

lien thong dai hoc

ĐẠI HỌC TÂY BẤC 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

 

Trường Đại học Tây Bắc thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

>> HỌC PHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

>> Điểm chuẩn đại học Tây bắc

>> Dự kiến điểm chuẩn đại học Tây bắc

Danh sách trúng tuyển & Điểm chuẩn trường Đại học Tây Bắc

1. Trường Đại học Tây Bắc Tuyển Sinh Các Ngành

 

 

Tên ngànhMã ngànhCác tồ hợp môn học/môn thi dùng để xét tuyếnMâ tồ hạp môn
  Toán, Ngữ văn, Đọc diễn cảm – HátM00
Giảo dục Mầm non7140201Toán, Sinh học, Năng khiếuM05
Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếuM07
  Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếuM13
  Toán, Vật lí, Hóa họcA00
Giáo dục Tiểu học7140202Toán, Vật lí, Tiếng AnhA01
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lícoo
  Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhD01
  Ngừ văn, Lịch sử, Địa lícoo
Giáo dục Chính trị7140205Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhDOI
Ngữ văn, Lịch sử, GDCDC19
  Ngữ văn, Địa lí, GDCDC20
  Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTTT00
Giáo dục Thể chất7140206Ngử văn, Sinh học, Năng khiếu TDTTT03
Toán, Vật lý, Năng khiếu TDTTT04
  Ngừ văn, GDCD, Năng khiếu TDTTT05
  Toán, Vật lí, Hóa họcA00
Sư phạm Toán học7140209Toán, Vật lí, Tiếng AnhA01
Toán, Ngừ văn, Tiếng AnhDOI
  Toán, Sinh học, Vật líA02
  Toán, Vật lí, Hóa họcA00
Sư phạm Tin học7140210Toán, Vật lí, Tiếng AnhA01
Toán, Ngừ văn, Tiếng AnhD01
  Toán, Sinh học, Vật líA02
  Toán, Vật lí, Hóa họcA00
Sư phạm Vật lý7140211Toán, Vật lí, Tiếng AnhA01
Toán, Vật lí, Ngừ vãnCOI
  Toán, Vật lí, GDCDA10
  Toán, Hóa học, Vật líAOO
Sư phạm Hóa học7140212Toán, Hỏa học, Sinh họcB00
Toán, Hóa học, Ngữ vănC02
  Toán, Hóa học, Tiếng AnhD07
  Toán, Sinh học, Hóa họcB00
Sư phạm Sinh học7140213Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Sinh học, Tiếng AnhD08
  Toán, Sinh học, Ngữ vănB03
  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lícoo
Sư phạm Ngữ văn7140217Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhD01
Ngừ văn, Lịch sử, GDCDC19
  Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhD14
  Ngữ văn, Lịch sử, Địa !ícoo
Sư phạm Lịch sử7140218Ngữ văn, Lịch sử, GDCDC19
Ngữ văn, Lịch sừ, Tiếng AnhD14
  Ngữ văn, Lịch sử, ToánC03
  Toán, Địa lí, Tiếng AnhD10
Sư phạm Địa lý7140219Ngữ văn, Địa lí, Tiếng AnhD15
Ngừ văn, Địa lí, Lịch sửcoo
  Ngừ văn, Địa lí, GDCDC20
  Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhD01
Sư phạm Tiếng Anh7140231Toán, Vật li, Tiếng AnhA01
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhD14
  Ngừ văn, Địa lí, Tiếng AnhD15
Quản ữị kinh doanh7340101Toán, Vật lí, Hóa họcA00
Toán, Vật lí, Tiếng AnhA01
Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Ngử văn, Tiếng AnhDOI
Kế toán7340301Toán, Vật lí, Hóa họcA00
Toán, Vật lí, Tiếng AnhA01
Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Ngử văn, Tiếng AnhD01
Công nghệ thông tin7480201Toán, Vật lí, Hóa họcA00
Toán, Vật li, Tiếng AnhA01
Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhDOI
Chăn nuôi7620105Toán, Sinh học, Tiếng AnhD08
Toán, Sinh học, Hóa họcBOO
Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Sinh học, GDCDB04
Lâm sinh7620205Toán, Sinh học, Tiếng AnhD08
Toán, Sinh học, Hóa họcB00
Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Sinh học, GDCDB04
Nông học7620109Toán, Sinh học, Tiếng AnhD08
Toán, Sinh học, Hóa họcB00
Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Sinh học, GDCDB04
Bảo vệ thực vật7620112Toán, Sinh học, Tiếng AnhD08
Toán, Sinh học, Hỏa họcB00
Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Sinh học, GDCDB04
Quàn lý tài nguyên và môi trường7850101Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiểng Anh Toán, Sinh học, Vật lí Toán, Sinh học, Hóa họcA00
A01
A02
B00
Quản trị địch vụ du lịch và lữ hành7810103Toán, Vật lí, Hóa họcA00
Toán, Vật lí, Tiếng AnhA01
Ngữ văn, Địa lí, Lịch sửcoo
Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhDOI
Quản lý tài nguyên rừng7620211Toán, Sinh học, Tiếng AnhD08
Toán, Sinh học, Hóa họcB00
Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Sinh học, GDCDB04
Sinh học ứng dụng7420203Toán, Sinh học, Hỏa họcB00
Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Sinh học, Tiếng AnhD08
Toán, Sinh học, Ngữ vănB03
Tài chính – Ngân hàng7340201Toán, Vật lí, Hóa họcA00
Toán, Vật lí, Tiếng AnhA01
Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhD01
NgànhMã ngànhCác tề hợp môn học/môn thi dùng để xét tuyểnMã tổ họp môn
Giáo dục Mầm non51140201Toán, Ngừ văn, Đọc diễn cảm – HátM00
Ngừ văn, Lịch sử, Năng khiếuM05
  Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếuM07
  Toán, Sinh học, Năng khiếuM13
  Toán, Vật lí, Hóa họcA00
Giáo dục Tiểu học51140202Toán, Vật lí, Tiếng AnhA01
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lícoo
  Ngử văn, Toán, Tiếng AnhDOI

2. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển thí sinh trong phạm vi cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh

4.1. Phương thức 1: Xét tuyển 

Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT

Tiêu chí xét tuyển:

– Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

– Xét tuyển trình độ đại học khối ngành nông – lâm, kinh tế, CNTT: Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt 18.0 trở lên (trong đó điểm môn học là điểm tổng kết cả năm của môn học đó năm lớp 12).

– Xét tuyển trình độ đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên: Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi. Riêng ngành Giáo dục Thể chất xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

– Điểm xét tuyển trình độ cao đẳng: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Nguyên tắc xét tuyển:

+ Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 môn học + Điểm ưu tiên (nếu có).

+ Tuyển thí sinh theo điểm xét tuyển, lấy điểm từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu của các ngành.

+ Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

 Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi THPT quốc gia

Tiêu chí xét tuyển

– Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển lấy kết quả từ  kỳ thi THPT quốc gia.

 Nguyên tắc xét tuyển

+ Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.

+ Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 môn thi + Điểm ưu tiên (nếu có).

+ Tuyển thí sinh theo điểm xét tuyển, lấy điểm từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu của các ngành.

+ Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

4.2. Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp thi tuyển môn Năng khiếu

Tiêu chí xét tuyển/thi tuyển:

– Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển/thi tuyển.

– Điểm xét tuyển:

+ Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập tại trường THPT để xét tuyển và thi tuyển môn Năng khiếu: Tổng điểm của 2 môn học/môn thi trong tổ hợp xét tuyển và môn Năng khiếu đạt 18.0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số).

+ Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển và thi tuyển môn Năng khiếu: Tổng điểm của 2 môn học/môn thi trong tổ hợp xét tuyển và môn Năng khiếu đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.

 Nguyên tắc xét tuyển

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.

5. Tổ chức tuyển sinh

– Thời gian: Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/6/. Kết quả xét tuyển và các đợt xét tuyển bổ sung (nếu có) sẽ được thông báo cụ thể trên Website của Trường Đại học Tây Bắc.

Đối với thí sinh đăng ký thi tuyển vào ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non: Trường sẽ thông báo thời gian thi Năng khiếu trực tiếp cho từng thí sinh và thông báo trên website của Trường.

– Hình thức nhận đăng ký xét tuyển/thi tuyển: Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo các hình thức sau:

+ Đăng ký trực tuyến;

+ Gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển qua bưu điện;

+ Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường Đại học Tây Bắc;

+ Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại các trường THPT;

– Các điều kiện xét tuyển/thi tuyển:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

+ Thí sinh đạt điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với từng phương thức xét tuyển/thi tuyển.

Bên cạnh thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy, các trường đã học hiện đã có thông báo chính thức cho hệ liên thông. Các bạn thí sinh tham khảo tin tức liên thông đại học để nắm được thông báo./.

Rate this post


Bạn thích bài viết này ?

49 Bình luận

 1. Ngọc anh says:

  BH trường mình còn tuyển không ạ? Em muốn đki ạ

 2. Cho em hỏi bh thì trường tuyển sinh ạ

 3. Cho e hỏi bây giờ trường còn tuyển sinh không ạ. E muốn đăng ki thì còn được không ạ ???

 4. Cho e hỏi bây giờ trường còn tuyển sinh không ạ. E muốn đăng kí thì còn được không ạ ???

 5. Cho e hỏi bây giờ trường còn tuyển sinh nữa không ạ. E muốn đăng kí thì còn được không ạ.???

 6. Cho e hỏi bây giờ trường còn tuyển sinh không ạ. E muốn đăng kí có được nữa không ạ ???

 7. Thu trang says:

  Cho em hỏi là bây giờ đăng kí vào ngành giáo dục tiểu học được k ạ

 8. Muốn hỏi xem trường có còn nhận hồ sơ đăng ký học về Công Nghệ thông tin và SP Toan Lý, xin được trả lời qua email.

 9. Trường mình còn nhận hồ sơ k ạ

 10. quàng thị oanh says:

  e mới thay đổi nguyện vọng vào ngày 18/7 e đk mầm non vậy bao giờ thi năng khiếu ạ

 11. Cho e hỏi là trường mình hiện còn tuyển sinh không ạ

 12. Phàng Thị Dí says:

  Thưa thầy cho em hỏi. Em đăng kí nguyện vọng tại trường thpt về giáo dục mầm non rồi em có cần phải nộp hồ sơ nữa không ạ .Và lúc nào thì nhớ trường tổ chức thi năng khiếu vậy?

 13. trường có xét học bạ không ạ

 14. Thào Thị Lỳ says:

  E chào thầy, Thầy ơi Cho e hỏi muốn vào học trong trường thì phải làm như nào ạ bây giờ nhà trường còn bán hồ sơ ko mà hồ sơ xét tuyển vào ngành giáo dục tiểu học mình tự mua ở ngoài có được ko hay faj vào mua trong trường ạ

 15. Thưa thầy cho em hỏi là. Đăng kí nguyện vọng tại trường thpt rồi. Có cần phải làm hồ sơ ở dưới trường dhtb nữa k ạ.

 16. huyenhuyen says:

  thưa thầy có hồ sơ xét tuyển học bạ khoa mầm non gồm những gì ạ

 17. thưa thầy cô là hồ sơ xét tuyển học bạ giáo dục mầm non gồm những gì ạ

 18. Nguyễn Thảo Ly says:

  Cho e hỏi hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm những gì ạ? Và hạn nộp hồ sơ là từ ngày nào ạ?

 19. cho em hỏi các thức xét tuyển học bạ vào trường đại học tây bắc khoa quản lý tài nguyên môn trường như thế nào thì đạt được yêu cầu ạ.

  • Hình thức nhận đăng ký xét tuyển/thi tuyển: Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo các hình thức sau:
   + Đăng ký trực tuyến;
   + Gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển qua bưu điện;
   + Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường Đại học Tây Bắc;
   + Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại các trường THPT;
   – Các điều kiện xét tuyển/thi tuyển:
   + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
   + Thí sinh đạt điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với từng phương thức xét tuyển/thi tuyển.

 20. em muốn hỏi bao giờ trường tiếp nhận hồ sơ theo kiểu xét học bạ ạ. trong hồ sơ đó cần những thông tin gì ạ?

 21. Lò Nghệ says:

  Thưa thầy cô nếu mh dùg kết quả thi THPT QG nhưg k đủ điểm thì có thể xét học bạ đc k ạ?

 22. Cho em hỏi là lấy kết quả thi thptqg vs học bạ vậy bọn em phải mang kq vào nộp vào trường hay như nào ạ

 23. Mùi Thị Bước says:

  Thưa thầy cô đối với ngành sư phạm mầm non e muốn đăng kí xét tuyển thì làm thế nào ạ? Bao giờ trường mình tổ chức thi năng khiếu

 24. Cho e hỏi là khoa giáo dục thể chất, có thể mua hồ sơ tại trường được k ạ?

 25. ngày thi có trùng với ngày thi thpt quốc gia không
  năm nay thi ở đâu

 26. Lò Thị Thu says:

  Với cả e có thể dùg kq thi thpt quốc gia hoặc xét học bạ đúg k ạ?? Nếu xét học bạ thì e mua hồ sơ ở đâu thế ạ??

 27. Lò Thị Thu says:

  Chào thầy cô. Cho e hỏi là e sắp thi thpt quốc gia,e muốn vào học khoa giáo dục chíh trị của trường nhưg trog hồ sơ thi thpt quốc gia e k viết vào nguyện vọg thì có được nộp hồ sơ vào học k ạ??

 28. Ngô bích ngọc says:

  Cho e hỏi khối C thì trường.m đào tạo.những nghành gì ạ?

 29. Trần Nguyên Trang says:

  Cho em hỏi là bây giờ muốn nộp đơn xét tuyển ĐH như thế nào ạ?

 30. Cho em hỏi có trung cap kế toán không? xếp học bạ hay thi a?

 31. Lò văn dũng says:

  Hồ sơ xét tuyện đại học bao gôm những gì ạ?

 32. Em thưa thầy/cô, em muốn hỏi là hiện tại em có giải Ba Quốc gia môn Lịch sử thì không biết trường có xét tuyển thẳng vào Sư phạm lịch sử của trường không và nếu có thì có cần thêm điều kiện phải đạt 3 năm học sinh giỏi không ạ?

 33. Em là sv học dự bị năm nay em theo học ngành nông lâm nhưng nhưng em học xong em muốn chuyện ngành có được không ạ

 34. Trường có nhận học bạ của khóa 1998 k ạ và thời gian nhận học bạ vào tháng mấy

  • có em nhé, kenhtuyensinh24h.vn vừa cập nhật lại thông báo tuyển sinh của trường đại học Tây Bắc em xem lại nội dung thông báo để biết câu trả lời nhé em

 35. thùy linh says:

  tính điểm như nào ạ

 36. nguyễn văn huỳnh says:

  cho em hỏi nộp hố sơ vào địa chỉ nào em sinh năm 1996 có được nhận vào trường không ạ

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Kenhtuyensinh24h.vn đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status