Loading...
hình ảnh trường

Trường Đại Học Tây Bắc

Mã trường: TTB

Loại hình đào tạo: Công Lập

Địa chỉ: Phường Quyết Tâm - Thành Phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

Website: www.utb.edu.vn

Điện thoại: (022) 3751.703

lien thong dai hoc

ĐẠI HỌC TÂY BẤC 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

 

Trường Đại học Tây Bắc thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

>> HỌC PHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

>> Điểm chuẩn đại học Tây bắc

>> Dự kiến điểm chuẩn đại học Tây bắc

Danh sách trúng tuyển & Điểm chuẩn trường Đại học Tây Bắc

1. Trường Đại học Tây Bắc Tuyển Sinh Các Ngành

 

 

Tên ngànhMã ngànhCác tồ hợp môn học/môn thi dùng để xét tuyếnMâ tồ hạp môn
  Toán, Ngữ văn, Đọc diễn cảm – HátM00
Giảo dục Mầm non7140201Toán, Sinh học, Năng khiếuM05
Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếuM07
  Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếuM13
  Toán, Vật lí, Hóa họcA00
Giáo dục Tiểu học7140202Toán, Vật lí, Tiếng AnhA01
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lícoo
  Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhD01
  Ngừ văn, Lịch sử, Địa lícoo
Giáo dục Chính trị7140205Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhDOI
Ngữ văn, Lịch sử, GDCDC19
  Ngữ văn, Địa lí, GDCDC20
  Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTTT00
Giáo dục Thể chất7140206Ngử văn, Sinh học, Năng khiếu TDTTT03
Toán, Vật lý, Năng khiếu TDTTT04
  Ngừ văn, GDCD, Năng khiếu TDTTT05
  Toán, Vật lí, Hóa họcA00
Sư phạm Toán học7140209Toán, Vật lí, Tiếng AnhA01
Toán, Ngừ văn, Tiếng AnhDOI
  Toán, Sinh học, Vật líA02
  Toán, Vật lí, Hóa họcA00
Sư phạm Tin học7140210Toán, Vật lí, Tiếng AnhA01
Toán, Ngừ văn, Tiếng AnhD01
  Toán, Sinh học, Vật líA02
  Toán, Vật lí, Hóa họcA00
Sư phạm Vật lý7140211Toán, Vật lí, Tiếng AnhA01
Toán, Vật lí, Ngừ vãnCOI
  Toán, Vật lí, GDCDA10
  Toán, Hóa học, Vật líAOO
Sư phạm Hóa học7140212Toán, Hỏa học, Sinh họcB00
Toán, Hóa học, Ngữ vănC02
  Toán, Hóa học, Tiếng AnhD07
  Toán, Sinh học, Hóa họcB00
Sư phạm Sinh học7140213Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Sinh học, Tiếng AnhD08
  Toán, Sinh học, Ngữ vănB03
  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lícoo
Sư phạm Ngữ văn7140217Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhD01
Ngừ văn, Lịch sử, GDCDC19
  Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhD14
  Ngữ văn, Lịch sử, Địa !ícoo
Sư phạm Lịch sử7140218Ngữ văn, Lịch sử, GDCDC19
Ngữ văn, Lịch sừ, Tiếng AnhD14
  Ngữ văn, Lịch sử, ToánC03
  Toán, Địa lí, Tiếng AnhD10
Sư phạm Địa lý7140219Ngữ văn, Địa lí, Tiếng AnhD15
Ngừ văn, Địa lí, Lịch sửcoo
  Ngừ văn, Địa lí, GDCDC20
  Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhD01
Sư phạm Tiếng Anh7140231Toán, Vật li, Tiếng AnhA01
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhD14
  Ngừ văn, Địa lí, Tiếng AnhD15
Quản ữị kinh doanh7340101Toán, Vật lí, Hóa họcA00
Toán, Vật lí, Tiếng AnhA01
Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Ngử văn, Tiếng AnhDOI
Kế toán7340301Toán, Vật lí, Hóa họcA00
Toán, Vật lí, Tiếng AnhA01
Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Ngử văn, Tiếng AnhD01
Công nghệ thông tin7480201Toán, Vật lí, Hóa họcA00
Toán, Vật li, Tiếng AnhA01
Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhDOI
Chăn nuôi7620105Toán, Sinh học, Tiếng AnhD08
Toán, Sinh học, Hóa họcBOO
Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Sinh học, GDCDB04
Lâm sinh7620205Toán, Sinh học, Tiếng AnhD08
Toán, Sinh học, Hóa họcB00
Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Sinh học, GDCDB04
Nông học7620109Toán, Sinh học, Tiếng AnhD08
Toán, Sinh học, Hóa họcB00
Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Sinh học, GDCDB04
Bảo vệ thực vật7620112Toán, Sinh học, Tiếng AnhD08
Toán, Sinh học, Hỏa họcB00
Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Sinh học, GDCDB04
Quàn lý tài nguyên và môi trường7850101Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiểng Anh Toán, Sinh học, Vật lí Toán, Sinh học, Hóa họcA00
A01
A02
B00
Quản trị địch vụ du lịch và lữ hành7810103Toán, Vật lí, Hóa họcA00
Toán, Vật lí, Tiếng AnhA01
Ngữ văn, Địa lí, Lịch sửcoo
Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhDOI
Quản lý tài nguyên rừng7620211Toán, Sinh học, Tiếng AnhD08
Toán, Sinh học, Hóa họcB00
Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Sinh học, GDCDB04
Sinh học ứng dụng7420203Toán, Sinh học, Hỏa họcB00
Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Sinh học, Tiếng AnhD08
Toán, Sinh học, Ngữ vănB03
Tài chính – Ngân hàng7340201Toán, Vật lí, Hóa họcA00
Toán, Vật lí, Tiếng AnhA01
Toán, Sinh học, Vật líA02
Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhD01
NgànhMã ngànhCác tề hợp môn học/môn thi dùng để xét tuyểnMã tổ họp môn
Giáo dục Mầm non51140201Toán, Ngừ văn, Đọc diễn cảm – HátM00
Ngừ văn, Lịch sử, Năng khiếuM05
  Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếuM07
  Toán, Sinh học, Năng khiếuM13
  Toán, Vật lí, Hóa họcA00
Giáo dục Tiểu học51140202Toán, Vật lí, Tiếng AnhA01
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lícoo
  Ngử văn, Toán, Tiếng AnhDOI

2. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển thí sinh trong phạm vi cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh

4.1. Phương thức 1: Xét tuyển 

Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT

Tiêu chí xét tuyển:

– Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

– Xét tuyển trình độ đại học khối ngành nông – lâm, kinh tế, CNTT: Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt 18.0 trở lên (trong đó điểm môn học là điểm tổng kết cả năm của môn học đó năm lớp 12).

– Xét tuyển trình độ đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên: Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi. Riêng ngành Giáo dục Thể chất xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

– Điểm xét tuyển trình độ cao đẳng: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Nguyên tắc xét tuyển:

+ Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 môn học + Điểm ưu tiên (nếu có).

+ Tuyển thí sinh theo điểm xét tuyển, lấy điểm từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu của các ngành.

+ Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

 Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi THPT quốc gia

Tiêu chí xét tuyển

– Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển lấy kết quả từ  kỳ thi THPT quốc gia.

 Nguyên tắc xét tuyển

+ Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.

+ Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 môn thi + Điểm ưu tiên (nếu có).

+ Tuyển thí sinh theo điểm xét tuyển, lấy điểm từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu của các ngành.

+ Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

4.2. Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp thi tuyển môn Năng khiếu

Tiêu chí xét tuyển/thi tuyển:

– Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển/thi tuyển.

– Điểm xét tuyển:

+ Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập tại trường THPT để xét tuyển và thi tuyển môn Năng khiếu: Tổng điểm của 2 môn học/môn thi trong tổ hợp xét tuyển và môn Năng khiếu đạt 18.0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số).

+ Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển và thi tuyển môn Năng khiếu: Tổng điểm của 2 môn học/môn thi trong tổ hợp xét tuyển và môn Năng khiếu đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.

 Nguyên tắc xét tuyển

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.

5. Tổ chức tuyển sinh

– Thời gian: Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/6/. Kết quả xét tuyển và các đợt xét tuyển bổ sung (nếu có) sẽ được thông báo cụ thể trên Website của Trường Đại học Tây Bắc.

Đối với thí sinh đăng ký thi tuyển vào ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non: Trường sẽ thông báo thời gian thi Năng khiếu trực tiếp cho từng thí sinh và thông báo trên website của Trường.

– Hình thức nhận đăng ký xét tuyển/thi tuyển: Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo các hình thức sau:

+ Đăng ký trực tuyến;

+ Gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển qua bưu điện;

+ Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường Đại học Tây Bắc;

+ Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại các trường THPT;

– Các điều kiện xét tuyển/thi tuyển:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

+ Thí sinh đạt điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với từng phương thức xét tuyển/thi tuyển.

Bên cạnh thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy, các trường đã học hiện đã có thông báo chính thức cho hệ liên thông. Các bạn thí sinh tham khảo tin tức liên thông đại học để nắm được thông báo./.

Rate this post


Bạn thích bài viết này ?

49
Để lại bình luận

avatar
36 Comment threads
13 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
34 Comment authors
Ngọc anhHảiThu huyenHuyenLò thị lả Recent comment authors
newest oldest
Ngọc anh
Ngọc anh

BH trường mình còn tuyển không ạ? Em muốn đki ạ

Hải
Hải

Cho em hỏi bh thì trường tuyển sinh ạ

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status