Loading...
hình ảnh trường

Trường Đại Học Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã trường: QSQ

Loại hình đào tạo: Công Lập

Địa chỉ: KP6 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - Thành Phố Hồ Chí Minh

Website: http://www.hcmiu.edu.vn/

Điện thoại: (08) 37 244 270

dai hoc quoc te tp. ho chi minh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

 

Trường Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh năm 2017 với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

>> Điểm chuẩn Đại học Quốc gia TP.HCM 2017

>> Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM Xét tuyển đợt 2 2017

>> Thủ tục, Hồ sơ nhập học Đại học Quốc Tế TP.HCM 2017

>> Học Phí Trường Đại Học Quốc Tế TP.HCM 2018

>> Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế TP.HCM 2017

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
I Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng  
1 Quản trị kinh doanh D340101 Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán , Văn, Tiếng Anh (D1)

2 Công nghệ sinh học D420201 Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Hóa, Sinh (B)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

3 Công nghệ thông tin D480201 Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

4 Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207 Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

5 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp D510602 Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán , Văn, Tiếng Anh (D1)

6 Kỹ thuật Y Sinh D520212 Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Hóa, Sinh (B)

7 Quản lý nguồn lợi thủy sản D620305 Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Hóa, Sinh (B)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

8 Công nghệ thực phẩm D540101 Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Hóa, Sinh (B)

9 Tài chính – Ngân hàng D340201 Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán , Văn, Tiếng Anh (D1)

10 Kỹ thuật xây dựng D580208 Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

11 Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) D460112 Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

12 Hóa sinh D440112 Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Hóa, Sinh (B)

13 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D520216 Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

14 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng D510605 Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán , Văn, Tiếng Anh (D1)

15 Kỹ thuật Không gian D520701 Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

16 Ngôn ngữ Anh (dự kiến) Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán , Văn, Tiếng Anh (D1)

17 Kỹ thuật Môi trường (dự kiến) Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Hóa, Sinh (B)

II Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài  
1 Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK)  
1.1 Công nghệ thông tin 11201 Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

1.2 Quản trị kinh doanh 20301 Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý,Tiếng Anh (A1)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

1.3 Công nghệ sinh học 30401 Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Hóa, Sinh (B)

Toán , Văn, Tiếng Anh (D1)

1.4 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 10801 Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

2 Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK)  
2.1 Công nghệ thông tin 11202 Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

2.2 Quản trị kinh doanh (2+2)

Quản trị kinh doanh (3+1)

203021

203022

Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

2.3 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 10802 Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

2.4 Công nghệ sinh học 30402 Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Hóa, Sinh (B)

Toán , Văn, Tiếng Anh (D1)

3 Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland University of Technology (New Zealand)  
3.1 Quản trị kinh doanh 20303 Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

4 Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia)  
4.1 Quản trị kinh doanh 20304 Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

4.2 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 10804 Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

5 Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers (New Jersey)  
5.1 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 10805 Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

5.2 Công nghệ thông tin 11205 Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

5.3 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 11105 Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

6 Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNNY Binghamton (USA)  
6.1 Kỹ thuật máy tính 11207 Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

6.2 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 11107 Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

6.3 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 10807 Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

7 Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA)  
7.1 Quản trị kinh doanh 20306 Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

8 Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (4+0)  
8.1 Quản trị kinh doanh (4+0) 203023 Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

 

1. Đối tượng tuyển sinh

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

– Đăng kí tham gia kì thi THPT quốc gia năm 2017, đạt được mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và không có môn nào bị điểm liệt

– Thí sinh có tổng điểm trung bình cộng trong 3 năm lớp 10,11,12 ở bậc THPT đều đạt từ 6,5 trở lên

2. Hình thức tuyển sinh

– Hình thức 1: Nhà trường xét tuyển dựa trên kết quả kì thi THPT quốc gia năm 2017 (50% chỉ tiêu)

– Hình thức 2: Xét tuyển học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Olympic Quốc tế (5% chỉ tiêu)

– Hình thức 3: Xét tuyển thẳng học sinh giỏi các trường chuyên, năng khiếu (10%)

– Hình thức 4: Sử dụng kết quả kỳ thi kiểm tra năng lực theo dạng SAT (35%)

+ Kỳ thi kiểm tra năng lực đánh giá năng lực Toán học và logic, năng lực khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh), khả năng Anh ngữ thông qua nội dung kiến thức thuộc chương trình trung học phổ thông

+ Thí sinh dự thi 2 môn: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn, chọn 1 trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh

+ Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp THPT năm 2017

+ Thời gian nhận hồ sơ và đăng ký xét tuyển: theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo


Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

Be the First to Comment!

avatar
DMCA.com Protection Status