Loading...
dậy nấu ăn
hình ảnh trường

Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Mã trường: NLS

Loại hình đào tạo: Công Lập

Địa chỉ: Khu Phố 6 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh

Website: www.ts.hcmuaf.edu.vn

Điện thoại: (08) 38 963 350

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

>> Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

>> Thủ tục, Hồ sơ nhập học trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

1. Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển Sinh Các Ngành

STT Khối Ngành học

ngành

Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HÒ CHÍ MINH 4.975
1. Tuyển sinh tại Cơ sở chính: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 4.215
1 I Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 7140215 Tổ hợp 1: Toán: Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán: Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán: Hóa, Sinh

Tổ họp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

20
2 III Quản trị kinh doanh 7340101 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ họp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

200
3 Kế toán 7340301 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ họp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

110
4 IV Công nghệ sinh học 7420201 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh

Tổ họp 3: Toán, Hóa, Sinh

155
5 Khoa học môi trường 7440301 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

80
6 V Công nghệ thông tin 7480201 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

210
7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

110
8 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

60
9 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

100
10 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

60
11 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ họp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

160
12 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lỵ, Tiếng Anh

Tổ họp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

60
13 Kỹ thuật môi trường 7520320 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

80
14 Công nghệ thực phẩm 7540101 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

240
15 Công nghệ chế biến thủy sản 7540105 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

75
16 Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lỷ, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh

155
17 Chăn nuôi 7620105 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ họp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiểng Anh

150
18 Nông học 7620109 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ họp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiểng Anh

190
19 Bảo vệ thực vật 7620112 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ họp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiểng Anh

85
20 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 7620113 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ họp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

100
21 Kinh doanh nông nghiệp 7620114 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh

75
22 Phát triển nông thôn 7620116 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh

60
23 Lâm học 7620201 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

80
24 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh

Tổ họp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

60
25 Nuôi trồng thủy sản 7620301 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

170
26 Thú y 7640101 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

160
27 VII Ngôn ngữ Anh (*) 7220201 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 2: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Ngừ vàn, Lịch sữ. Tiêng Anh

Tổ hợp 4: Ngừ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

(Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)

140
28 Kinh tế 7310101 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ họp 3: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh

150
29 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiểng Anh

120
30 Quản lý đất đai 7850103 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Vật lỷ, Địa Lý

Tổ hợp 4: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh

260

2. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia sử dụng kết quả để xét tuyển vào đại học chính quy theo quy định của Bộ GD-ĐT

3. Phạm vi tuyển sinh.

Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia.

Ngoài ra, trường cũng bổ sung/ thay thế một số tổ hợp môn xét tuyển mới cho một số ngành. Cụ thể như sau:

Ngành Ngôn ngữ Anh: Bổ sung Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01).

Ngành Quản lý đất đai: Bổ sung Toán, Vật lý, Địa lý (A04); Toán, Văn, Anh (D01) thay Toán, Hoá, Anh (D7).

Lâm học (được đổi tên từ ngành Lâm nghiệp): Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) thay thế Toán, Lý, Tiếng Anh (A01).

Quản lý tài nguyên rừng: Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) thay Toán, Lý, Tiếng Anh (A01).

Chế biến lâm sản: Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) thay Toán, Hoá, Tiếng Anh (D7).

Điều chỉnh ngành Bản đồ học thành ngành Hệ thống thông tin.

Trường đổi tên miền website từ hcmuaf.edu.vn sang nlu.edu.vn.

 


Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status