Loading...
dậy nấu ăn
hình ảnh trường

Trường Đại Học Tôn Đức Thắng

Mã trường: DTT

Loại hình đào tạo: Công Lập

Địa chỉ: Số 19 - Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Website: http://tdt.edu.vn

Điện thoại: (08) 37 755 035

Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 2020

Trường Đại Học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy cụ thể như sau:

Đại Học Tôn Đức Thắng tuyển sinh các ngành

Chương trình tiêu chuẩn

TT  Tên ngành /chuyên ngành  Mã ngành
1 Thiết kế công nghiệp 7210402
2 Thiết kế đồ họa 7210403
3 Thiết kế thời trang 7210404
4 Thiết kế nội thất 7580108
5 Ngôn ngữ Anh 7220201
6 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
7 Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành: Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) 7810301
8 Golf 7810302
9 Kế toán 7340301
10 Kinh doanh quốc tế 7340120
11 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) 7340101
12 Marketing 7340115
13 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) 7340101N
14 Tài chính – Ngân hàng 7340201
15 Quan hệ lao động (Chuyên ngành: Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành: Hành vi tổ chức) 7340408
16 Luật 7380101
17 Xã hội học 7310301
18 Công tác xã hội 7760101
19 Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Lữ hành) 7310630
20 Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) 7310630Q
21 Việt Nam học (Chuyên ngành: Việt ngữ học và Văn hóa xã hội Việt Nam) 7310630V
22 Bảo hộ lao động 7850201
23 Khoa học môi trường (Chuyên ngành Công nghệ môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên) 7440301
24 Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành: Cấp thoát nước và môi trường nước) 7510406
25 Toán ứng dụng 7460112
26 Thống kê 7460201
27 Khoa học máy tính 7480101
28 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102
29 Kỹ thuật phần mềm 7480103
30 Kỹ thuật hóa học 7520301
31 Công nghệ sinh học 7420201
32 Kiến trúc 7580101
33 Quy hoạch vùng và đô thị 7580105
34 Kỹ thuật xây dựng 7580201
35 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205
36 Kỹ thuật điện 7520201
37 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 7520207
38 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216
39 Dược học 7720201
40 Giáo dục tiểu học (dự kiến tuyển sinh trong năm 2020) 7140202

B. Chương trình chất lượng cao
+ Là chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt, trong đó có một số học phần chuyên
ngành dạy bằng tiếng Anh. Còn được gọi tắt là Chương trình giáo dục chất lượng cao.
+ Chương trình được xây dựng với phương pháp giáo dục đặc biệt, đào tạo người học đạt chuẩn
đầu ra cao hơn chương trình tiêu chuẩn về kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn, các chứng chỉ nghề quốc gia /quốc tế…

TT  Tên ngành /chuyên ngành  Mã ngành
1 Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao F7220201
2 Kế toán – Chất lượng cao F7340301
3 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) F7340101
4 Marketing – Chất lượng cao F7340115
5 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) F7340101N
6 Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao F7340120
7 Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao F7340201
8 Luật – Chất lượng cao F7380101
9 Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) F7310630Q
10 Công nghệ sinh học – Chất lượng cao F7420201
11 Khoa học máy tính – Chất lượng cao F7480101
12 Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao F7480103
13 Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao F7580201
14 Kỹ thuật điện – Chất lượng cao F7520201
15 Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao F7520207
16 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao F7520216
17 Thiết kế đồ họa – Chất lượng cao F7210403

C. Chương trình đại học bằng tiếng Anh
a) Là chương trình chất lượng cao giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh nhằm đào tạo công dân toàn
cầu; có thể làm việc hoặc học tập lên cao hơn trên toàn thế giới ngay sau khi tốt nghiệp.

 

TT  Tên ngành /chuyên ngành  Mã ngành
1 Marketing FA7340115
2 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) FA7340101N
3 Kinh doanh quốc tế FA7340120
4 Ngôn ngữ Anh FA7220201
5 Công nghệ sinh học FA7420201
6 Khoa học máy tính FA7480101
7 Kỹ thuật phần mềm FA7480103
8 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa FA7520216
9 Kỹ thuật xây dựng FA7580201
10 Kế toán (chuyên ngành Kế toán quốc tế) FA7340301
11 Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) FA7310630Q
12 Tài chính ngân hàng FA7340201

Đối tượng xét tuyển.

Thí sinh có kết quả học tập THPT tốt nghiệp   tại các Trường THPT đã kí kết với TDTU đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Trường.

Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến xét tuyển khoảng 6.300 chỉ tiêu đại học cho 38 ngành chương trình đào tạo tiêu chuẩn, 17 ngành chương trình đào tạo chất lượng cao và 10 ngành chương trình liên kết quốc tế. Trường xét tuyển theo 02 phương thức:

Phương thức 1:

Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia

Phương thức 2:

Xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học tập bậc THPT (lớp 11, 12). TDTU xét tuyển phương thức 2 theo 02 đợt

Đợt 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 03 học kỳ (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) dành cho các trường THPT ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ

– Xét tuyển: dựa vào kết quả học tập 03 học kỳ (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) với điều kiện xét tuyển được quy định theo ngành/nhóm ngành đăng ký xét tuyển.

– Điểm xét tuyển theo điểm trung bình (ĐTB) 3HK

Điểm xét tuyển = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK 1 lớp 12)* hệ số trường THPT + Điểm ưu tiên (nếu có).

– Điểm xét tuyển theo ĐTB môn i theo tổ hợp xét tuyển

ĐTB môn i = (ĐTB môn i HK1 lớp 11 + ĐTB môn i HK2 lớp 11 + ĐTB môn i HK1 lớp 12)/3

Điểm xét tuyển = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3)* hệ số trường THPT + Điểm ưu tiên (nếu có)

Đối với ngành có tổ hợp môn năng khiếu

Điểm xét tuyển = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + Điểm Vẽ HHMT/Năng khiếu TDTT *2)*3/4* hệ số trường THPT + Điểm ưu tiên (nếu có)

– Thời gian xét tuyển: dự kiến từ 01/4/2018 – 07/5/

– Các thức nộp hồ sơ: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website tuyensinh.tdtu.edu.vn.

– Nguyên tắc xét tuyển:

Mỗi thí sinh được đăng kí 2 nguyện vọng xét tuyển phương thức 2 theo thứ tự ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển ưu tiên 1 sẽ không được xét ưu tiên 2 (không giới hạn việc đăng ký xét tuyển Chương trình liên kết quốc tế và Cao đẳng)

Điểm xét tuyển theo thang 30 và làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét theo mức điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành/nhóm ngành của Phương thức này.

Đợt 2: Xét tuyển theo kết quả học tập năm lớp 11, lớp 12 của các trường THPT

– Tiêu chí xét tuyển: theo điểm trung bình cả năm lớp 11 và lớp 12

– Xét tuyển theo điểm trung bình cả năm (ĐTBCN) lớp 11, lớp 12

Điểm xét tuyển = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12) *1,5 * hệ số trường THPT + Điểm ưu tiên (nếu có)

– Xét tuyển theo ĐTBn môn theo tổ hợp xét tuyển

ĐTBn môn i = (ĐTBCN môn i lớp 11 + ĐTBCN môn i lớp 12)/2)

Điểm xét tuyển = [ĐTBn môn 1 + ĐTBn môn 2 + ĐTBn môn 3]* hệ số trường THPT + Điểm ưu tiên (nếu có)

– Đối với ngành có tổ hợp môn năng khiếu

Điểm xét tuyển = (ĐTBn môn 1 + ĐTBn môn 2 + Điểm Vẽ HHMT/Năng khiếu TDTT *2)*3/4* hệ số trường THPT + Điểm ưu tiên (nếu có)

-Thời gian xét tuyển: dự kiến từ 20/5/ – 7/

– Cách thức nộp hồ sơ: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website tuyensinh.tdtu.edu.vn.

– Nguyên tắc xét tuyển:

Mỗi thí sinh được đăng kí 2 nguyện vọng xét tuyển phương thức 2 theo thứ tự ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển ưu tiên 1 sẽ không được xét ưu tiên 2 (không giới hạn việc đăng ký xét tuyển Chương trình liên kết quốc tế và Cao đẳng)

Điểm xét tuyển theo thang 30 và làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét theo mức điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành/nhóm ngành của Phương thức này.

Hệ số Trường THPT là hệ số điều chỉnh điểm xét tuyển theo đối tượng Trường Chuyên/Trọng điểm và các Trường THPT khác được thông báo cụ thể trong đề án tuyển sinh của TDTU.

Lưu ý: dành cho thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các ngành có tổ hợp môn năng khiếu cho cả 02 phương thức.

– Thí sinh xét tuyển vào ngành có môn thi năng khiếu phải tham gia thi môn năng khiếu do Trường TDTU tổ chức:  đợt 1 – 19/5/2018; đợt 2 – 06/7/2018

– TDTU tổ chức thi các môn năng khiếu: Vẽ trang trí màu (Vẽ TTM), Vẽ hình họa mỹ thuật (Vẽ HHMT), Năng khiếu thể dục thể thao (Năng khiếu TDTT) (chi tiết xem thông báo tại website tuyển sinh của Trường).

– Thí sinh dùng kết quả thi năng khiếu từ các Trường đại học Kiến trúc Tp.HCM, Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Đại học Mỹ thuật Tp.HCM, Đại học Thể dục thể thao và Đại học sư phạm thể dục thể thao để xét tuyển vào TDTU phải nộp bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu (bản photo) trong thời gian TDTU quy định.

– Để chủ động trong quá trình đăng ký xét tuyển theo các phương thức của Trường (tránh trường hợp không bổ sung kịp Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu từ các Trường khác), thí sinh nên đăng ký thi năng khiếu do TDTU tổ chức khi có nguyện vọng xét tuyển vào các ngành trên của Trường.


Bạn thích bài viết này ?

40
Bình Luận Của Bạn:

avatar
28 Chủ đề bình luận
12 Trả lời chủ đề
0 Người theo dõi
 
Most reacted comment
Chủ đề bình luận Hot nhất
28 Tác giả bình luận
lâmNguyễn Hoàng NamThủyHằngMai Thị Thanh Diễm Quản trị bình luận gần đây
Mới nhất Cũ nhất Bình chọn nhiều
lâm
lâm

nghanh Dược học nhận điểm học bạ 3 môn tổ hợp trung bình là bao nhiêu vậy cô? thời gian học mấy năm? và mỗi học kỳ học phí bao nhiêu?

Nguyễn Hoàng Nam
Nguyễn Hoàng Nam

Nếu em đăng kí trên trang web rồi thì có phải lên trường nộp hồ sơ nữa hay không ? Nếu có thì nộp những gì ạ ?

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status