Học Phí Đại Học Đà Lạt Cập Nhật Mới Nhất

Học Phí Đại Học Đà Lạt Cập Nhật Mới Nhất

Học Phí Trường Đại Học Đà Lạt với mã Trường là (TDL). Mức học phí phụ thuộc vào số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký trong một kỳ. Chi tiết xem tại đây

Học Phí Đại Học Đà Lạt có sự thay đổi tuỳ theo các mã ngành đào tạo của trường Đại Học Đà Lạt thông tin được cập nhật liên tục với mức học phí mới nhất hiện tại như sau: 

Học Phí Đại Học Đà Lạt 2021 - 2022

Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành: 7140218

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Toán học

Mã ngành: 7460101

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Khoa học dữ liệu

Mã ngành: 7480109

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Vật lý học

Mã ngành: 7440102

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Kỹ thuật hạt nhân

Mã ngành: 7520402

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

CK. Điện tử - Viễn thông

Mã ngành: 7510302

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

CN KT điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7510303

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Hóa học

(Chuyên ngành Hóa dược)

Mã ngành: 7440112

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7510406

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Khoa học môi trường

Mã ngành: 7440301

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Sinh học (Sinh học thông minh)

Mã ngành: 7420101

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Nông học

Mã ngành: 7620109

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Công nghệ sau thu hoạch

Mã ngành: 7540104

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Luật

Mã ngành: 7380101

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Đông phương học

Mã ngành: 7310608

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Trung Quốc học

Mã ngành: 7310612

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Quốc tế học

Mã ngành: 7310601

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Xã hội học

Mã ngành: 7310301

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Việt Nam học

Mã ngành: 7310630

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Văn học

Mã ngành: 7229030

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Văn hóa Du lịch

Mã ngành: 7810106

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Lịch sử

Mã ngành: 7229010

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Văn hóa học

Mã ngành: 7229040

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Dân số và Phát triển

Mã ngành: 7760104

Học Phí: 6.000.000 đồng/học kỳ

Số tín chỉ:

Tóm Tắt: Trường đại học Đà Lạt thông báo về mức thu học phí hệ đại học chính quy mới nhất. Học phí Đại Học Đà Lạt  trung bình khoảng 6.000.000 đồng/1 kỳ. Mức thay đổi phụ thuộc vào số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký trong 1 kỳ.

Nội Dung Liên Quan:

By: Minh vũ

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.